Tēma: Sociālais dienests

 • Būs izmaiņas asistenta pakalpojuma nodrošināšanā invalīdiem 0

  No 1. jūlija stāsies spēkā izmaiņas asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanas kārtībā. Izmaiņas paredz vienkāršotu atskaišu iesniegšanas kārtību, tāpat tiks palielināta atlīdzība asistentam, kā arī gaidāmas citas būtiskas izmaiņas.

 • Noslēgsies pārtikas paku piegāde skolēniem no trūcīgām ģimenēm 13

  Ventspils pilsētas Sociālais dienests pagājušā gada 17. novembrī uzsāka pārtikas paku piegādi tiem skolēniem, kuru ģimenēm Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs pilsētā vai novadā, bet valstī noteikto ierobežojumu dēļ mācības norisinājās attālināti.

 • Uzsāks iesniegumu pieņemšanu pabalsta saņemšanai Mātes dienā 7

  Ventspils pilsētas pašvaldība, tuvojoties Mātes dienai, aicina Ventspilī deklarētās trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenēs ievietotos un aizbildniecībā esošos bērnus, saņemt vienreizējo pabalstu Mātes dienā.

 • Atbildēs uz jautājumiem par sociālo palīdzību 0

  Trešdien, 14.aprīlī, plkst. 19 tiešraidē portālos ventspils.lv un ventasbalss.lv, kā arī SIA ''SkaTVis'' kabeļtelevīzijas tīkla informatīvajā kanālā Ventspils pilsētas domes vadības pārstāvis un nozares speciāliste atbildēs uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par tēmu ''Sociālā palīdzība - Ventspilī pieejamie sociālie pabalsti, atvieglojumi un atlaides''.

 • Palielināta uzturēšanās maksa «Selgā» 85

  Ventspils pilsētas dome apstiprināja maksu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem diennaktī Sociālās aprūpes nama ''Selga'' klientiem.

 • Labklājības ministrija apbalvojusi Lienīti Milleri 1

  Labklājības ministrijas konkursā ''Gada balva sociālajā darbā Latvijā 2020'' nominācijā ''Labākais sociālais darbinieks publiskajā sektorā 2020'' uzvarējusi Ventspils sociālās aprūpes nama ''Selga'' sociālā darbiniece Lienīte Millere.

 • Aicina rakstīt iesniegumus Lieldienu pabalsta saņemšanai 0

  No 1. marta Ventspils pilsētas Sociālais dienests sāks pieņemt iesniegumus pašvaldības Lieldienu pabalsta saņemšanai. Iesniegumu veidlapas pieejamas pie Sociālā dienesta ieejas Raiņa ielā 10, filiāles Talsu ielā 39, kā arī elektroniski.

 • «Cimdiņš» uzsāks darboties jaunajās telpās 2

  Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu ''Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām ''Cimdiņš'''' un nodot tam bezatlīdzības lietošanā pārbūvēto ēku Kuldīgas ielā 4, lai veicinātu sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem, jauniešiem un pilngadīgām personām ar īpašām vajadzībām.

 • Balvai izvirzītas divas sociālās darbinieces no Ventspils 1

  Labklājības ministrija no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 28. februārim ir izsludinājusi iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem pretendentiem konkursā ''Gada balva sociālajā darbā Latvijā 2020''. Ventspils pilsētas Sociālais dienests konkursam izvirzīja divas sociālās darbinieces, kuras aicina atbalstīt balsojot.

 • Atbalsta nevalstiskās organizācijas un sociālo pakalpojumu sniedzējus 0

  Ventspils pilsētas pašvaldība jau daudzus gadus sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, nodibinājumiem un biedrībām, kuras darbojas sociālajā jomā. 2021. gadā 18 Ventspils pilsētas nevalstiskās organizācijas saņem līdzfinansējumu no pilsētas budžeta savu darbības mērķu sasniegšanai un dažādu iedzīvotāju grupu interešu pārstāvēšanai.

 • Atbalsta talantīgos trūcīgos un maznodrošinātos jauniešus 0

  Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu talantīgiem jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, lai motivētu turpināt uzsāktās mācības profesionālās vidējās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādē.

 • Turpina piegādāt pārtikas pakas 9

  Ventspils pilsētas Sociālais dienests pagājušā gada 17. novembrī uzsāka pārtikas paku piegādi tiem skolēniem, kuru ģimenēm Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā, bet pašlaik mācās attālināti valstī noteikto ierobežojumu dēļ.