Tēma: Sociālais dienests

 • Bērnunama iemītniekiem nodrošinās ģimenisku vidi divos dzīvokļos 10

  Deinstitucionalizācijas plāns Ventspilī paredz bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem un jauniešiem, kuri pašlaik dzīvo Ventspils sociālās aprūpes nama "Selga" bērnu sociālās aprūpes centrā, nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātus apstākļus divos dzīvokļos.

 • Attīsta sociālpedagoģisko darbu Ventspils skolās un bērnudārzos 0

  Periodā no 1. marta līdz aprīļa vidum Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā papildus jau strādājošiem četriem sociālajiem pedagogiem, kuri katrs savu amata vienību dalīja starp divām skolām, darbu uzsāk vēl četri sociālie pedagogi, no tiem divi (1,5 amata vienības) strādās vispārizglītojošās skolās, bet divi - pirmsskolas izglītības iestādēs.

 • Sociālie darbinieki piedalīsies apmācību programmā Klaipēdā 0

  No 21. līdz 23. martam trīs dienas Ventspils Sociālā dienesta pārstāvji piedalīsies apmācību programmā Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” ietvaros Klaipēdas Universitātē.

 • Sociālais dienests aicina uz Atvērto durvju dienu 0

  Lai iedzīvotājiem būtu iespēja vairāk uzzināt par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību, pabalstu saņemšanas iespējām, sociālo pakalpojumu pieejamību, kā arī Ventspils pilsētas Sociālā dienesta darbu, otrdien, 13. martā, no plkst. 10 līdz plkst. 17 ventspilnieki tiek aicināti uz Atvērto durvju dienu.

 • Piešķirs finansējumu iedzīvotāju sociālā atbalsta projektiem 0

  Lai veicinātu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, fizisku un juridisku personu ieinteresētību sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī sekmētu atbalsta pasākumu organizēšanu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, Sociālais dienests izsludina iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursu.

 • Uzsākta Lieldienu pabalsta izmaksāšana 14

  Lai Ventspilī deklarētajiem pensionāriem, personām ar invaliditāti un bērniem ar invaliditāti sniegtu materiālu atbalstu Lieldienās, Ventspils pilsētas pašvaldībā ceturtdien, 1. martā uzsākta pabalsta izmaksa.

 • Paplašina ģimeņu loku, kuras varēs saņemt palīdzību no ES 6

  Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti, otrdien lēma valdība.

 • Naktspatversme darbosies diennakts režīmā 0

  Temperatūrai krītoties un ņemot vērā sinoptiķu laika prognozes turpmākajām 7 dienām, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” Ventspils nodaļa informē, ka, sākot ar 22. februāri, naktspatversme darbosies diennakts režīmā.

 • Aicina rakstīt iesniegumus Lieldienu pabalsta saņemšanai 0

  Lai atbalstītu Ventspils pilsētā deklarētos bērnus ar invaliditāti, pensionārus un personas ar invaliditāti, Ventspils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuriem ir tiesības saņemt Lieldienu pabalstu, rakstīt iesniegumu pabalsta saņemšanai bankas kontā.

 • Galvenās rūpes – lai bērns augtu ģimenē 3

  Noslēdzies kārtējais gads, apkopoti statistikas dati dažādās jomās, toskait arī sociālajā. Par savu darbu 2017. gadā pašvaldību un sabiedrību informē Ventspils pilsētas bāriņtiesa un Ventspils pilsētas Sociālais dienests.

 • Var saņemt pabalstu piegulošās teritorijas kopšanai 58

  Vientuļajiem pensionāriem un vientuļajām personām ar invaliditāti, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj paši kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, ir iespēja saņemt Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu.