Tēma: Sociālais dienests

 • Sociālais dienests sāk izdalīt medicīniskās maskas 2

  Ventspils Sociālajā dienestā, sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji, kuriem dienests ir izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam var saņemt medicīniskās maskas.

 • Pašvaldība sveic simtgadnieci 5

  15. janvārī Ventspils iedzīvotāja Līna Siliņa svinēja īpašu jubileju – 100 gadus. Ventspils valstspilsētas pašvaldības vārdā kundzi viņa dzīvesvietā sveica Ventspils Sociālā dienesta vadītāja Una Lapskalna un Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks.

 • Izsludināta balsošana konkursā «Gada balva sociālajā darbā 2021» 0

  Labklājības ministrija līdz 28. janvārim izsludinājusi iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem pretendentiem konkursā "Gada balva sociālajā darbā 2021", starp pretendentiem uz balvām ir arī vairākas ventspilnieces, informē Labklājības ministrija.

 • Piecus mēnešus valsts segs pusi mājokļa pabalstu izmaksu 1

  Saeima pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas noteiks, ka valsts uz laiku no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. maijam nodrošinās pašvaldībām mērķdotāciju 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstam.

 • Aicinām pieteikties Ziemassvētku pabalstam 0

  Informējam, ka Ventspils Sociālā dienesta darbinieki turpina izskatīt iedzīvotāju iesniegumus par vienreizējā Ziemassvētku pabalsta saņemšanu. Iesniegumu Sociālajā dienestā var iesniegt līdz pat janvāra beigām.

 • Pašvaldība palīdz uzlabot sadzīves apstākļus 0

  Līdz ar valstī veiktajām izmaiņām mājokļa pabalsta saņemšanas kārtībā, daļai ventspilnieku šis pabalsts vairs nepienākas. Taču iedzīvotāji var pretendēt uz pabalstu, kuru pašvaldība ieviesusi sadzīves apstākļu uzlabošanai.

 • Sociālais dienests saņem balvu 2

  Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš jaunā ēka Kuldīgas ielā 4 ir atzīta par vienu no labākajiem projektiem Latvijā no vides pieejamības viedokļa.

 • Mainītas vakcinācijas prasības asistenta un pavadoņa pakalpojuma sniegšanai 2

  Lai neapdraudētu sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ir veikti grozījumi Ministru kabineta Nr.662 prasībās, kuras iepriekš noteica, ka asistenta un pavadoņa pakalpojumu var sniegt personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 • Piešķirs pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome ir izstrādājusi un apstiprinājusi jaunus saistošos noteikumus ''Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai'', lai sniegtu materiālo palīdzību tiem ventspilniekiem, kuri ir zaudējuši mājokļa pabalstu valdības pieņemtās vienotās mājokļa pabalsta aprēķināšanas un piešķiršanas kārtības rezultātā. 

 • Audžuvecāki dāvā ģimenes siltumu 4

  Valsts deinstitucionalizācijas (DI) plāns paredz atteikšanos no institucionālas sociālās aprūpes bez vecāku gādības palikušiem bērniem iestādēs, tā vietā paredzot šo bērnu ievietošanu ģimenēs vai nodrošinot dzīvošanu ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos.

 • Amatā apstiprināta novada Sociālā dienesta vadītāja 0

  Ventspils novada pašvaldībā 22. novembrī sāks strādāt jaunā Sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola. Ar iepriekšējo dienesta vadītāju Intu Rudbahu darba tiesiskās attiecības izbeigtas 30. septembrī, jo tika saņemts viņas uzteikums.

 • Bez sertifikāta asistenta un pavadoņa pakalpojumu sniegt nevarēs 11

  Līdz ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, asistenta un pavadoņa pakalpojuma sniedzējiem tiek piemērotas Ministru kabineta noteikumu Nr.662 prasības, kuras nosaka, ka no 15. novembra asistenta un pavadoņa pakalpojumu var sniegt personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 • Atbildēs uz jautājumiem par sociālo palīdzību 0

  Trešdien, 17. novembrī, plkst. 19 tiešraidē portālos ventspils.lv un ventasbalss.lv, kā arī SIA ''SkaTVis'' kabeļtelevīzijas tīkla informatīvajā kanālā Ventspils pilsētas domes vadības pārstāvis un nozares speciāliste atbildēs uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem.

 • Skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm piegādās pārtikas pakas 0

  Sociālais dienests novembrī uzsāks pārtikas paku piegādi tiem 5. – 12. klašu skolēniem, kuru ģimenēm Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils pilsētā, bet pašlaik mācās attālināti valstī noteikto ierobežojumu dēļ.