Vispārīgā datu aizsardzības regula

Jaunā Vispārīgās datu aizsardzības regula, kas spēkā stājusies 2018.gada 25.maijā, neierobežo plašsaziņas līdzekļu darbu. Plašsaziņas līdzekļi arī turpmāk strādā atbilstoši likumam “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, saskaņā ar Satversmes pantiem par vārda brīvību un tiesu praksi par tiesībām atspoguļot informāciju sabiedrības labā.

Plašsaziņas līdzekļiem nav jāsaņem personu atļauja informācijas iegūšanai vai fotogrāfiju uzņemšanai žurnālistikas vajadzībām.

 

Datu valsts inspekcija informē:

 • (FPDAL 5.pants) FPDAL 7., 8., 9., 11. un 21. pants netiek piemērots, ja personas dati ir apstrādāti žurnālistiskām vajadzībām saskaņā ar likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem", mākslinieciskām vai literārām vajadzībām.
 • Apstrādei žurnālistikas vajadzībām dalībvalstis paredz izņēmumus vai atkāpes no II nodaļas (Principi), III nodaļas (Datu subjekta tiesības), IV nodaļas (Pārzinis un apstrādātājs), V nodaļas (Personas datu nosūtīšana uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām), VI nodaļas (Neatkarīgas uzraudzības iestādes), VII nodaļas (Sadarbība un konsekvence) un IX nodaļas (Īpašas datu apstrādes situācijas) attiecībā apstrādi, ja tas ir nepieciešams, lai panāktu līdzsvaru starp tiesībām uz personas datu aizsardzību un vārda un informācijas brīvību. (Regulas 85.panta 2.punkts)
 • Ja datus apstrādā žurnālistikas vajadzībām, regulas noteikumi netiek piemēroti gadījumos, ja vienlaikus:
  1. datu apstrādi veic, lai īstenotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
  2. datu apstrādi veic ar mērķi publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses;
  3. regulas noteikumu ievērošana nav savietojama vai liedz īstenot tiesības uz vārda un informācijas brīvību. (Personas datu apstrādes likumprojekta 43.panta otrā daļa).

Ventas Balss informē:

 • Ziņu portāla lietošanas noteikumi atrodami sadaļā Lietošanas noteikumi
 • Reģistrējoties portālā izmantojot kādu no sociālo tīklu platformām (twitter, facebook, draugiem.lv), profils tiek izveidots ar jūsu vārdu, uzvārdu, profila attēlu, lai jums atvieglotu reģistrāciju procesu, šo informāciju varat pēc tam rediģēt savā profilā. Ventasbalss.lv sistēmā tiek saglabāta jūsu sociālā tīkla profila id un e-pasta adrese, lai varētu jūs identificēt mūsu sistēmā un jums būtu pieejams izveidotais profils, iespēja komentēt rakstus, ievieot foruma tēmas un taml.
 • Ja lietotājs vēlas savu profilu no portāla dzēst, tad jānosūta pieprasījums uz help@ventasbalss.lv. Izdzēsti tiks jebkuri saglabātie lietotāja dati (e-pasts adrese, lietotāja id, profila attēls, ievietotās foruma tēmas, komentāri pie rakstiem).