Tēma: Sociālais dienests

 • Turpinās bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātība 0

  Šogad Ventspils pilsētā tiek īstenotas divas bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātības programmas: Ventspils pilsētas pašvaldības organizētā nodarbinātības programma un Ventspils pilsētas domes līdzfinansētā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētā nodarbinātības programma.

 • «Selgā» atsāk pieņemt apmeklētājus un sūtījumus 0

  Sociālās aprūpes namā ''Selga'', ievērojot klientu apmeklēšanas kartības noteikumus, tiek atsākta apmeklētāju pieņemšana, nodrošinot klientiem saskares iespējas ar tuviniekiem. Tāpat atjaunota tuvinieku sūtījumu pieņemšana bez fiziska kontakta ar klientu.

 • Sociālais dienests atsāk pieņemt klientus 0

  Ventspils pilsētas Sociālais dienests no 10. jūnija atsāks klientu pieņemšanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, nodrošinot sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu saņemšanu Ventspils iedzīvotājiem.

 • Dome atbalsta bērnu un jauniešu nodarbinātību vasarā 0

  Ventspils pilsētas pašvaldība aicina pieteikt bērnus un jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri 2019./2020. mācību gadā ir ieguvuši izglītību vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestādē, īslaicīgai nodarbinātībai 2020. gada vasaras brīvlaikā.

 • Piegādātas kopumā 16 175 brīvpusdienas 14

  Līdz ar mācību gada beigām noslēdzas arī brīvpusdienu piegāde maznodrošinātu, trūcīgu un krīzes situācijā nonākušu ģimeņu bērniem, kas tika uzsākta 6. aprīlī un ilga kopumā divus mēnešu.

 • Sociālais dienests pārceļas uz citu adresi 4

  Ar Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu, Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, no 1. jūnija tiks uzsākts kosmētiskais remonts, tāpēc tas uz laiku atradīsies citā adresē.

 • Skolu absolventus aicina saņemt pabalstu 0

  Ventspils pilsētas pašvaldība budžetā paredzējusi līdzekļus 295 eiro apmērā pabalstu izmaksai Ventspils vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klašu absolventiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bāreņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un bāreņiem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

 • Atsāk pabalstu izmaksu Sociālā dienesta kasēs 0

  Sociālais dienests laika posmā no 18 – 28. maijam no plkst. 10 - 15 atsāk skaidras naudas izmaksu Sociālā dienesta kasēs, ievērojot noteiktos ierobežojumus ārkārtējās situācijas laikā.

 • Radio par Sociālā dienesta aktualitātēm 0

  Piektdien plkst. 10 Super FM (94,5 FM) saviem klausītājiem piedāvās iknedēļas radioraidījumu, kas tapis sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību.

 • Par pabalsta saņemšanu Mātes dienā 0

  Ventspils pilsētas dome uzsāk pabalsta Mātes dienā izmaksu, lai to saņemtu, aicinām no šā gada 20. aprīļa līdz 29. maijam Ventspils pilsētā deklarētās trūcīgās un maznodrošinātās daudzbērnu ģimenes, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenēs ievietotos un aizbildniecībā esošos bērnus, aizpildīt iesniegumus pabalsta Mātes dienā saņemšanai un nogādāt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.