Tēma: Sociālais dienests

 • Paraudzīties caur bērnu tiesību prizmu 0

  «Bērna interesēm vienmēr jābūt pirmajā vietā!» saka Ventspils pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētājs Ervins Alksnis, turklāt šo pamatnostādni vērts atcerēties citiem lēmumu pieņēmējiem, pat tiem, kuru darbs bērnu tiesības šķietami neskar.

 • Palielina atbalstu 9. un 12. klašu absolventiem 0

  Ventspils pašvaldība, atbalstot bērnus no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, turpmāk sniegs lielāku finansiālo atbalstu, palielinot pabalstu uz izlaidumu 9. un 12. klašu absolventiem.

 • Saņems pabalstu Mātes dienā 0

  Tuvojoties Mātes dienai, Ventspils Sociālais dienests aicina trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes saņemt vienreizējo pabalstu Mātes dienā.

 • Mācīties atpazīt un novērst vardarbību (VIDEO) 3

  Par fizisko un emocionālo vardarbību ģimenēs un skolā, tās cēloņiem, redzamajām un slēptajām formām, kā arī problēmas risinājumiem sarunā ar Ventas Balsi stāsta Ventspils Sociālā dienesta vadītāja Una Lapskalna un vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sigita Strauta.

 • Palielināti atbalsti vairākām iedzīvotāju grupām 0

  Izprotot izglītības svarīgo lomu Latvijas ilgtspējā, ceturtdien, 13. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome lēma sniegt lielāku finansiālo atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērni apgūst profesionālo vidējo izglītību, arodizglītību vai augstāko izglītību Ventspilī vai ārpus tās.

 • Drošības poga – savam un tuvinieku sirdsmieram 0

  Personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī, pieejams pašvaldības apmaksāts pakalpojums Drošības poga, ko sniedz biedrība Latvijas Samariešu apvienība.

 • Turpinās sadarbību ar ''Latvijas Samariešu apvienību'' 0

  Dome pieņēma lēmumu turpināt sadarbību un noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību ''Latvijas Samariešu apvienība''. Ventspilī biedrība darbojas jau kopš 2006. gada un tās darbība vērsta uz labdarību.

 • Izmaiņas klienta uzturēšanas izmaksās 18

  Ventspils valstspilsētas pašvaldība apstiprināja maksu par diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Sociālās aprūpes nama ''Selga'' klientiem. Maksu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem tiek noteikta atbilstoši klienta nepieciešamās aprūpes līmenim.

 • Palielina sociālo pabalstu apmēru 0

  Lai sniegtu lielāku atbalstu mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, proti, pensijas saņēmējiem, personām ar invaliditāti un ģimenēm ar bērniem, Ventspils pilsētas pašvaldība lēmusi palielināt sociālo budžetu.