Tēma: Sociālais dienests

 • Ukrainas civiliedzīvotājiem vairs neizsniegs bezmaksas braukšanas kartes 6

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome jau 2022. gada pavasarī, reaģējot uz Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā, pieņēma lēmumus par palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Viens no lēmumiem bija par apmaksātām braukšanas kartēm Ukrainas civiliedzīvotājiem noteiktam braucienu skaitam Ventspils pilsētas sabiedriskajā transportā.

 • Sociālais dienests aicina iedzīvotājus uz klātienes tikšanos 0

  Ventspils Sociālā dienesta pārstāvji aicina ventspilniekus piektdien, 10. maijā, no plkst. 10.00 līdz 12.00, Galvenajā bibliotēkā, 2. stāva zālē, izmantot iespēju un tikties klātienē, lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību, pabalstu saņemšanas iespējām, sociālo pakalpojumu pieejamību, kā arī Sociālā dienesta aktualitātēm.

 • Vecākiem, kuru bērns saindējās ar metadonu, piespriests reāls cietumsods 0

  15. aprīlī Kurzemes rajona tiesa, izskatot lietu, kurā pie kriminālatbildības saukts vīrietis un sieviete par vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, nodarot viņam fiziskas ciešanas, būdami personas, no kurām cietušais ir materiāli atkarīgs, pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru atzina apsūdzētos par vainīgiem un piesprieda viņiem brīvības atņemšanu uz vienu gadu.

 • Ventspils pašvaldības pabalsts Mātes dienā 0

  Tuvojoties Mātes dienai, kuru atzīmēsim 12. maijā, pašvaldība aicina trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes saņemt vienreizējo pabalstu Mātes dienā.

 • Pašvaldība nodrošina bezmaksas vakcināciju pret ērču encefalītu 0

  Valsts bezmaksas vakcīnas tiek nodrošinātas bērniem ērču encefalīta apdraudētajās teritorijās, kurā Ventspils pilsēta nav iekļauta, tomēr arī šogad pašvaldība nodrošina bezmaksas vakcināciju pret ērču encefalītu tiem bērniem, līdz trīs gadu vecumam (ieskaitot), kuru dzīvesvieta deklarēta Ventspilī.

 • Piešķirs stipendijas sociālā darba studentiem 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma jaunus saistošos noteikumus “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei”, kas nosaka kārtību stipendiju piešķiršanai studentiem, kuri augstākajā izglītības iestādē apgūst sociālā darba izglītības programmu.

 • Sumina sociālā darba veicējus 0

  Vispasaules sociālā darba dienā, ko atzīmēja 19. martā, Ventspils Sociālā dienesta darbinieki uz brīdi sanāca kopā, lai svinētu savus svētkus. Īpaši suminātas šoreiz tika divas ilggadējas darbinieces no Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem – Aļesja Pavlova un Sigita Strauta.

 • Pateicās sociālās jomas brīvprātīgajiem 0

  1. martā Ventspils Sociālais dienests, atzīmējot 27. februārī notikušo Starptautisko Nevalstisko organizāciju (NVO) dienu, godināja savus sadarbības partnerus – Ventspils nevalstiskās un bezpeļņas organizācijas un cilvēkus, kas tajās darbojas. Organizāciju pārstāvjiem bija iespēja pastāstīt par savu ikdienas darbu, apmainīties idejām un veidot jaunas sadarbības.

 • Nosaka izmaiņas aprūpes nama ''Selga'' maksai 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja maksu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Sociālās aprūpes nama “Selga” klientiem. Izvērtējot faktiskās aprūpes izmaksas, no 1. aprīļa maksa par aprūpi “Selgas” iemītniekiem tiek noteikta 30,29 eiro diennaktī, savukārt intensīvās aprūpes nodaļā maksa tiek noteikta 33,01 eiro diennaktī.

 • ''Drošības poga'' nodrošina neatliekamo palīdzību 1

  Ventspils pilsētas iedzīvotājiem pieejama palīdzības pakalpojuma kompleksa sistēma - “Drošības poga”, kas nodrošina neatliekamo palīdzību 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī. Šo pakalpojumu sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

 • Labklājības ministrs viesojas Ventspilī 0

  26. janvārī, Ventspilī viesojās labklājības ministrs Uldis Augulis ar delegāciju. Vizīte sākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības domē, kur ministrs tikās ar domes priekšsēdētāju, vadību un sociālās jomas pārstāvjiem.

 • Plāno atvērt “Namiņa” otro ēku 19

  Ceturtdien, 25. janvārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja maksu par uzturēšanos bērnu sociālās aprūpes centrā “Namiņš” bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no citām pašvaldībām.

 • Visgrūtākais – palīdzēt cilvēkam izmainīt domāšanu 7

  Lai uzzinātu, kāda ir situācija sociālajā jomā Ventspils novadā un kas jauns šogad plānots, aicinājām uz sarunu Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāju Andu Vītolu un Sociālās palīdzības nodaļas vadītāju Aigu Strazdiņu.