Kontakti

Portāla redaktore:
Madara Zaļuma
Tālr.: 29717620
E-pasts: madara@ventasbalss.lv

Tehniskas problēmas, ieteikumi:
help@ventasbalss.lv

Sludinājumi un reklāma:
Ventspils, Saules iela 10, LV-3601
Tālr.: 28230609
E-pasts: reklama@ventasbalss.lv

Laikraksta galvenā redaktora vietniece:
Oksana Āboliņa
Tālr.: 29273729
E-pasts: oksana@ventasbalss.lv

Valdes locekle:
Ilze Meiere
Tālr.: 29481635
E-pasts: ilze.meiere@ventasbalss.lv

Laikraksta žurnālisti:
Jeļena Naruševiča 20375667, lena@ventasbalss.lv
Rebeka Miksone 28230919, rebeka@ventasbalss.lv
Dagnija Drungila 27738532, dagnija.drungila@ventasbalss.lv