Kontakti

Portāla redaktore:
Madara Zaļuma
Tālr.: 29717620
E-pasts: madara@ventasbalss.lv

Tehniskas problēmas, ieteikumi:
help@ventasbalss.lv

Sludinājumi un reklāma:
Ventspils, Saules iela 10, LV-3601
Tālr. 63622642; fakss 63629584
E-pasts: reklama@ventasbalss.lv

Laikraksta galvenās redaktores vietniece:
Līga Gabrāne
Tālr.: 28230795
E-pasts: liga@ventasbalss.lv

Laikraksta žurnālisti
Jeļena Naruševiča 20375667
Pēteris Neimanis 20375673
Rebeka Miksone 28230919
Līga Tīrmane 29717441
Kristīne Purviņa 28230017

Fotogrāfs
Juris Ģigulis
Tālr.: 20374998