Ētikas kodekss

Portāla ventasbalss.lv un portāla rus.ventasbalss.lv ētikas kodekss

 

Pamatprincipi

 • Portālam ventasbalss.lv un portālam rus.ventasbalss.lv ir jāatspoguļo patiesība.
 • Lasītāju/klausītāju/skatītāju intereses ir svarīgākas par jebkurām citām interesēm.
 • Redaktoriem un žurnālistiem ir jābūt objektīviem, nedrīkst rakstu/radio un TV pārraižu saturu izmantot personīgās interesēs.
 • Žurnālistam ir vispusīgi jāataino aprakstāmie notikumi.
 • Žurnālists nedrīkst publicēt informāciju bez pamatotas pārliecības par tās ticamību.
 • Izplatot informāciju ar cilvēkiem, ir jādod viņam iespēja izteikties.
 • Plaģiātisms nav pieļaujams.
 • Žurnālists nedrīkst rakstīt par saviem ģimenes locekļiem un citiem tuviniekiem.
 • Ja ir atklājušās kļūdas, ka publicētie fakti ir nepareizi vai vienpusīgi, tie ir jāprecizē vai jāizlabo.
 • Žurnālistiem, redaktoram, redaktora vietniekiem ir jānodrošina, lai redakcijas materiāli būtu stingri nodalīti no reklāmas.
 • Žurnālistiem ir jāizvairās no interešu konfliktiem.
 • Žurnālists nedrīkst pieņemt materiālus vai kādus citus labumus no cilvēkiem, par kuriem viņš veido materiālus.
 • Virsrakstos, reklāmas afišās vai kā citādi neuzsverot minēto personu rasi, tautību, reliģisko piederību vai dzimumu, ja tie ir nenozīmīgi vai tos var uztvert kā diskreditējošus.
 • Izvairies no ilustrācijām, kas var aizskart un aizvainot! Nevilto ilustrāciju saturu, daļu no tās nogriežot, samontējot vai arī sniedzot maldinošu parakstu zem ilustrācijas.
 • Žurnālistam ir rūpīgi jāapsver sekas, publiskojot vārdus (uzvārdus), ja tas var kaitēt cilvēkiem.
 • Žurnālists nedrīkst ieņemt amatu politiskā partijā vai kandidēt vēlēšanās.
 • SIA Ventas Balss īpašniekam ir stingri jāievēro portāla ventasbalss.lv un portāla rus.ventasbalss.lv redakcionālā neatkarība.

Ventas Balss prokūriste Gundega Mertena