Tēma: Sociālais dienests

 • Ventspilī durvis vērs labdarības veikals «Klēpis» 2

  Ceturtdien, 10. maijā, Tirgus ielā 7 durvis vērs labdarības veikals “Klēpis”, kura dibinātāji ir biedrība “Piecas izaugsmes formulas” un tās vadītāja Olga Apse. Veikalā varēs iegādāties lietotus apģērbus un saimniecības preces.

 • Sāks izmaksāt pabalstu Mātes dienā 0

  Ventspils pilsētas Sociālais dienests no šī gada 7. maija līdz 25. maijam trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Ventspilī un kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, sāks izmaksāt pabalstu Mātes dienā.

 • Pašvaldība iesniegusi projekta pieteikumu ģimeņu atbalstam 1

  Ventspils pilsētas pašvaldība Valsts reģionālās attīstības aģentūrai iesniedza projekta pieteikumu valsts budžeta finanšu līdzekļu piesaistei projektam “Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un integrētas sabiedrības izpratnes veicināšana Ventspils pilsētā”.

 • Naktspatversme darbosies vēl divus mēnešus 1

  Pēc nepilniem diviem mēnešiem Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, kuri palikuši bez noteiktas dzīvesvietas, durvis aizvērs Fabrikas ielā 2a esošā naktspatversme.

 • Noslēdzies sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkurss 0

  Ventspils pilsētas Sociālais dienests informē, ka 2018. gada 3. aprīlī noslēdzās pieteikumu pieņemšana Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālās palīdzības projektu finansēšanas konkursā. Pavisam tika iesniegti 7 projektu pieteikumi no 6 projektu iesniedzējiem.

 • Bērnunama iemītniekiem nodrošinās ģimenisku vidi divos dzīvokļos 12

  Deinstitucionalizācijas plāns Ventspilī paredz bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem un jauniešiem, kuri pašlaik dzīvo Ventspils sociālās aprūpes nama "Selga" bērnu sociālās aprūpes centrā, nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātus apstākļus divos dzīvokļos.

 • Attīsta sociālpedagoģisko darbu Ventspils skolās un bērnudārzos 0

  Periodā no 1. marta līdz aprīļa vidum Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā papildus jau strādājošiem četriem sociālajiem pedagogiem, kuri katrs savu amata vienību dalīja starp divām skolām, darbu uzsāk vēl četri sociālie pedagogi, no tiem divi (1,5 amata vienības) strādās vispārizglītojošās skolās, bet divi - pirmsskolas izglītības iestādēs.

 • Sociālie darbinieki piedalīsies apmācību programmā Klaipēdā 0

  No 21. līdz 23. martam trīs dienas Ventspils Sociālā dienesta pārstāvji piedalīsies apmācību programmā Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” ietvaros Klaipēdas Universitātē.

 • Būdama piedzērusies, nevar parūpēties par bērnu 16

  16. martā plkst. 03:36 Ventspilī, Brīvības ielā, kādā dzīvesvietā konstatēts, ka 1987. gadā dzimusi sieviete nevar pildīt bērnu aprūpi, jo atrodas alkohola reibumā.

 • Sociālais dienests aicina uz Atvērto durvju dienu 0

  Lai iedzīvotājiem būtu iespēja vairāk uzzināt par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību, pabalstu saņemšanas iespējām, sociālo pakalpojumu pieejamību, kā arī Ventspils pilsētas Sociālā dienesta darbu, otrdien, 13. martā, no plkst. 10 līdz plkst. 17 ventspilnieki tiek aicināti uz Atvērto durvju dienu.

 • Piešķirs finansējumu iedzīvotāju sociālā atbalsta projektiem 0

  Lai veicinātu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, fizisku un juridisku personu ieinteresētību sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī sekmētu atbalsta pasākumu organizēšanu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, Sociālais dienests izsludina iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursu.

 • Uzsākta Lieldienu pabalsta izmaksāšana 14

  Lai Ventspilī deklarētajiem pensionāriem, personām ar invaliditāti un bērniem ar invaliditāti sniegtu materiālu atbalstu Lieldienās, Ventspils pilsētas pašvaldībā ceturtdien, 1. martā uzsākta pabalsta izmaksa.