Ventspils pilsētas pašvaldība aicina pieteikt bērnus un jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri 2019./2020. mācību gadā ir ieguvuši izglītību vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestādē, īslaicīgai nodarbinātībai 2020. gada vasaras brīvlaikā.

Ventspils pilsētas pašvaldība īslaicīgo nodarbinātību vasaras brīvlaikā organizē no 15. jūnija līdz 31. augustam. Ventspils pilsētas dome šim mērķim paredz finansējumu 105 350 eiro apmērā, nodrošinot ar darba vietām 245 bērnus un jauniešus.

Atbilstoši šai organizācijas kārtībai, aicina pieteikt bērnus un jauniešus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, darbam vasaras brīvlaikā no šādām sociāli mazaizsargātām ģimenēm:

- bērnus bāreņus vai bez vecāku gādības palikušus bērnus un bērnus no ģimenēm, kurām ir piešķirts audžuģimenes statuss;

- bērnus no ģimenēm, kurām 2019./2020. mācību gada otrajā pusgadā ne mazāk kā vienu mēnesi Ventspils pilsētas Sociālais dienests ir noteicis trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu;

- bērnus, kuriem noteikta invaliditāte;

- bērnus, kuriem 2019./2020. mācību gada otrajā pusgadā ne mazāk kā vienu mēnesi ar skolas direktora rīkojumu ir piešķirtas brīvpusdienas;

- bērnus no daudzbērnu ģimenēm;

- bērnus, kuriem izstrādāta uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma.

Ja darba devēju piedāvātās darba vietas pārsniegs iepriekš minēto sociāli mazaizsargāto bērnu un jauniešu iesniegto pieteikumu uz darba vietām skaitu, tad īslaicīgajā nodarbinātībā būs iespējams iesaistīt arī bērnus un jauniešus:

- kuriem vismaz viens no vecākiem ir pensionārs vai persona ar invaliditāti;

- kuri 2019./2020. mācību gadā ir bijuši pilsētas vai valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti;

- kuri neatbilst augstāk minētajiem nosacījumiem, ievērojot pieteikumu reģistrācijas secību.

Par īslaicīgo izglītojamo nodarbinātību 2020. gada vasaras brīvlaikā tiks ievietota elektroniskajā skolvadības sistēmā “E-klase”.

Bērni un jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem (ieskaitot) varēs būt nodarbināti ne ilgāk par septiņām stundām dienā, vecumā no 18 līdz 20 gadiem astoņas stundas dienā piecas darba dienas nedēļā.

Izglītojamo vecāki, kuri vēlas, lai viņu bērni iesaistās īslaicīgajā nodarbinātībā vasaras brīvlaikā, kā arī jaunieši, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, tiek aicināti aizpildīt elektronisko pieteikumu no 3. jūnija plkst. 9 līdz 8. jūnijam (ieskaitot) portālā ventspils.lv. Darba devēji, kuri vēlas piedalīties īslaicīgās nodarbinātības programmā aicināti pieteikties Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļā.

Ventspils pilsētas domes atbalsts un finansējums tiek piešķirts Ventspils pilsētā reģistrētiem darba devējiem (komercsabiedrībām, individuāliem uzņēmumiem/komersantiem, pašvaldības iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem), kuri piedalās īstenotajā bērnu un jauniešu īslaicīgajā nodarbinātībā vasarā un tā ietvaros nodarbina bērnus un jauniešus.

Ventspils pilsētas dome darba devējiem, kuri piedalās bērnu un jauniešu vecumā no 15 līdz 20 gadiem nodarbinātības programmā, nodrošina finanšu līdzekļus skolēna darba samaksai 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

2019. gada vasaras brīvlaikā tika nodrošināta iespēja strādāt 341 Ventspils pilsētā deklarētiem bērniem un jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem. Pašvaldība pērn šim mērķim izlietoja 107 754 eiro.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: