Saskaņā ar projekta iesniegumu, ko apstiprināja Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir uzsākti būvniecības darbi Staldzenē, lai saglabātu dabas vērtības un paplašinātu tūrisma iespējas.

Projekta ietvaros tiek veikta sekojošu objektu izbūve:

1.Staldzenes stāvkrasta dabas vērtību saglabāšana un uzlabota tā pieejamība, veicot pie Staldzenes pludmales esošā stāvlaukuma paplašināšanu no 38 uz 56 vietām automašīnu stāvvietām, apgaismojuma ierīkošanu, jaunas lēzenākas un drošākas pieejas izbūvi līdz jūrai 75 m garumā posmā pa koka celiņu, likvidējot vecās kāpnes pie stāvkrasta, kas ir augstas un nav drošas. Tiks saglabāta vecā pieeja līdz stāvkrastam, to nedaudz pārveidojot par skatu laukumu.

2. Izbūvējot veloceliņu divos posmos Bangu ielā no Talsu ielas līdz esošam veloceliņam un Staldzenes centra līdz stāvlaukumam pie Staldzenes pludmales. Kopā tiks izbūvēts jauns veloceliņš 2,3 km garumā ar asfaltbetona segumu.

3. Jaunupes ielas grants seguma izbūve, lai rastu iespēju zvejniekiem un glābšanas dienestiem piekļūt jūrai. Grants seguma izbūve tiks veikta visā Jaunupes ielas 0,7 km garumā no Staldzenes ielas līdz galam, kur saskaņojot ar AS ''Latvijas valsts meži'', būs iespēja piebraukt jūrai pa iebrauktu meža dabisku brauktuvi pie Lošupes ietekas jūrā. Tas atrisinās jautājumu par privātā īpašuma šķērsošanu Jaunupes ielā 7 un galvenokārt atvieglos zvejniekiem ar laivu piekļūšanu jūrai. Šāda iespēja gan būs tikai zvejniekiem, kuri ir saņēmuši atļaujas, lai veiktu zvejošanu jūrā, kā arī operatīvajam transportam, jo Baltijas jūras krasta aizsargjoslu likums bez speciālām atļaujām liedz piebraukt pie jūras visiem apmeklētājiem.

Veikto iepirkumu rezultātā, kopējās projekta realizācijas izmaksas ir 658 831 EUR, no kurām EJZF finansējums sastāda 585 000 EUR un Ventspils pašvaldības līdzfinansējums 73 831 EUR.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: