Izprotot izglītības svarīgo lomu Latvijas ilgtspējā, ceturtdien, 13. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome lēma sniegt lielāku finansiālo atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērni apgūst profesionālo vidējo izglītību, arodizglītību vai augstāko izglītību Ventspilī vai ārpus tās.

Attiecīgās izmaiņas apstiprinātas, nosakot šādus pabalsta apmērus Ventspils valstspilsētas pašvaldībā:

 1. jaunietim, kurš apgūst profesionālo vidējo izglītību, arodizglītību Ventspilī, no trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kuram vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir no 6,5-7,9 ballēm, pabalsta apmērs no 356,00 euro tiek palielināts uz 427,00 euro; ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir virs 8 ballēm jaunietim no maznodrošinātas mājsaimniecības – no 427,00 euro uz 512,00 euro, savukārt no trūcīgas mājsaimniecības – no 470,00 euro uz 564,00 euro.

 2. jaunietim, kurš apgūst profesionālo vidējo izglītību, arodizglītību ārpus Ventspils, no trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kuram vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir no 6,5-7,9 ballēm, pabalsta apmērs no 570,00 euro tiek palielināts uz 684,00 euro; ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir virs 8 ballēm jaunietim no maznodrošinātas mājsaimniecības – no 683,00 euro uz 820,00 euro, savukārt no trūcīgas mājsaimniecības – no 752,00 euro uz 902,00 euro.

 3. jaunietim, kurš apgūst augstāko izglītību Ventspilī, no trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kuram vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir no 6,5-7,9 ballēm, pabalsta apmērs no 427,00 euro tiek palielināts uz 512,00 euro; ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir virs 8 ballēm jaunietim no maznodrošinātas mājsaimniecības– no 513,00 euro uz 616,00 euro, savukārt no trūcīgas mājsaimniecības – no 564,00 euro uz 677,00 euro.

 4. jaunietim, kurš apgūst augstāko izglītību ārpus Ventspils, no trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kuram vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir no 6,5-7,9 ballēm, pabalsta apmērs no 641,00 euro tiek palielināts uz 769,00 euro; ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir virs 8 ballēm jaunietim no maznodrošinātas mājsaimniecības – no 769,00 euro uz 923,00 euro, savukārt no trūcīgas mājsaimniecības – no 846,00 euro uz 1 015,00 euro.

Kā arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma sniegt lielāku finansiālo atbalstu bāreņiem mācību līdzekļu iegādei un vispārējo izglītības iestāžu absolventiem. Turpmāk pabalstu saņems arī bērni, kuri izglītību iegūst tālmācībā.

Attiecīgās izmaiņas apstiprinātas, turpmāk Ventspils valstspilsētas pašvaldībā nosakot šādus pabalsta apmērus:

 1. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei:

 • bāreņiem, kuri mācās vispārējās izglītības iestādē – no 43,00 euro uz 75,00 euro;

 • bāreņiem, kuri mācās profesionālās vidējās izglītības iestādē – no 62,00 euro uz 75,00 euro;

 • bāreņiem, kuri uzsāk vai sekmīgi turpina studijas koledžā vai augstskolā – no 121,00 euro uz 150,00 euro.

 1. Pabalsts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bāreņiem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss – no 43,00 euro uz 200,00 euro.

Vienlaikus Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma sniegt lielāku finansiālo atbalstu trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem.

Attiecīgās izmaiņas apstiprinātas, turpmāk Ventspils valstspilsētas pašvaldībā nosakot šādus pabalsta apmērus:

 1. pabalsts mācību līdzekļu iegādei no 30,00 euro tiek palielināts uz 40,00 euro par katru bērnu;

 2. pabalsts mācību līdzekļu iegādei 35,00 euro apmērā tiek noteikts arī bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes;

 3. pabalsts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem – no 36,00 euro uz 50,00 euro;

 4. pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus gada pirmajā pusē – maijā – no 15,00 euro uz 20,00 euro.

Turpmāk absolventu pabalstu un pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņems arī bērni, kuri izglītību iegūst tālmācībā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: