Tēma: Apgaismojums

 • Pilsētā uzstāda jaunu LED apgaismojumu 3

  Ventspils pilsētas 2024. gada infrastruktūras attīstības programmas ietvaros, kurā iekļauta apgaismojuma sistēmas uzlabošana Kauškuļciemā un citur pilsētā, tiek veikta veco ielas apgaismojuma gaismekļu nomaiņa pret jauniem LED gaismekļiem.

 • Turpinās apgaismojuma sistēmas modernizācija 0

  Pilsētā turpinās darbs pie dabai draudzīgu un energoefektīvu risinājumu ieviešanas Ventspils apgaismošanas sistēmā. Ventspils pilsētas 2024. gada infrastruktūras attīstības programmas ietvaros, kurā iekļauta apgaismojuma sistēmas uzlabošana pilsētas iekškvartālos, ir uzsākta LED parka gaismekļu uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas teritorijā.

 • Pilsētā turpinās apgaismojuma sistēmas modernizācija 0

  Pilsētā pabeigti energoefektīvu LED gaismekļu uzstādīšanas darbi 23 Ventspils ielu posmos, un apgaismojuma sistēmas modernizācijas gaitā 20 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos jau uzsākta veco laternu nomaiņa uz energoefektīvu LED apgaismojumu.

 • Uzsākta energoefektīva LED apgaismojuma uzstādīšana 0

  22. februārī, pilsētā uzsākta 601 gāzizlādes lampu ielu gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem. Gaismekļu nomaiņas procesā ir iesaistītas divas brigādes, kuras dienā plāno nomainīt aptuveni 40 – 80 gaismekļus. Uzstādīšanas darbus plānots veikt aptuveni līdz marta vidum, atkarībā no laika apstākļiem.

 • Turpinās apgaismojuma sistēmas modernizācija 0

  Lai būtiski samazinātu elektroenerģijas patēriņu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, vienlaikus veicinot videi draudzīgu apgaismojuma ķermeņu iegādi un izvietošanu pilsētā un ar to saistītās infrastruktūras pilnveidošanu, SIA VIZULO Solutions un Komunālā pārvalde parakstīja līgumu par 601 novecojušu gāzizlādes lampu ielu gaismekļu nomaiņu uz energoefektīviem LED gaismekļiem 23 ielu posmos.

 • Iekšpagalmos uzstāda energoefektīvu LED apgaismojumu 0

  Atsaucoties uz iedzīvotāju ierosinājumiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmā Celtnieku ielā 2A ir uzsākta vecā apgaismojuma nomaiņa uz jauniem energoefektīviem LED gaismekļiem, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

 • Katoļu ielā uzsākta apgaismojuma izbūve 0

  Ventspilī ir uzsākta energoefektīva LED apgaismojuma izbūve virs atsevišķām gājēju pārejām Katoļu ielā, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

 • Izgaismos gājēju pārejas un papildinās pilsētas apgaismojumu 2

  Pēc Līgo svētkiem Ventspilī tiks uzsākti vairāki pilsētvides apgaismojuma infrastruktūras uzlabojuma darbi, paredzot izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu virs atsevišķām gājēju pārejām Katoļu ielā un pārbūvējot apgaismojumu Sarkanmuižas dambī, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

 • Pilsētā uzstādīts energoefektīvs LED tehnoloģiju apgaismojums 0

  Ventspilī ir veiksmīgi noslēgušies ielu apgaismojuma uzlabojuma darbi vairākos mikrorajonos, kur pateicoties Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes piešķirtam finansējumam 181 ielu posmā tika uzstādīti 1500 energoefektīvi LED gaismekļi ar viedo tehnoloģiju, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

 • LED apgaismojums ļauj ietaupīt 0

  Ar apgaismojuma nomaiņu Basketbola hallē noslēgusies vairāku gadu garumā īstenotā pāreja uz mūsdienīgu un energoefektīvu LED apgaismojumu Olimpiskā centra Ventspils sporta bāzu zālēs, kas ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu vismaz trīs reizes.

 • Atbalstīts projekts par papildu energoefektīva LED apgaismojuma uzstādīšanu 3

  Nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas Ventspils publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, SIA “Vides investīciju fonds” ir atbalstījis Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” projekta iesniegumu par papildu 601 apgaismes lampu nomaiņu pilsētā.

 • Uzsāk pilsētas apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanu 0

  Ventspilī vairākos pilsētas mikrorajonos ir uzsākti apgaismojuma infrastruktūras uzlabojuma darbi, uzstādot jaunus, modernus un energoefektīvus LED gaismekļus, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

 • Vairākos mikrorajonos tiks uzstādīts energoefektīvs apgaismojums 2

  Ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes finansējumu tiks uzsākti ievērojami ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabojuma darbi, vairāk kā 180 ielu posmos uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

 • Uzlabo pilsētas apgaismojuma infrastruktūru 8

  Ventspilī mērķtiecīgi tiek turpināts darbs pie jauna, moderna un energoefektīva pilsētas apgaismojuma ierīkošanas un izbūves, kas ir īpaši nozīmīgi gada tumšajā periodā. Tādējādi tiek gan uzlabota iedzīvotāju drošība, uzturoties ārpus telpām, gan arī ietaupīti pašvaldības izdevumi par energoresursiem, kas kļuvis sevišķi svarīgi elektrības cenas sadārdzinājuma dēļ.