Pilsētā pabeigti energoefektīvu LED gaismekļu uzstādīšanas darbi 23 Ventspils ielu posmos, un apgaismojuma sistēmas modernizācijas gaitā 20 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos jau uzsākta veco laternu nomaiņa uz energoefektīvu LED apgaismojumu.

22. februārī pilsētā uzsāka 601 novecojušu gāzizlādes lampu ielu gaismekļu nomaiņu uz energoefektīviem LED gaismekļiem. Apgaismojuma modernizācija pilsētas ielās tika realizēta, piesaistot Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu projektā Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, kur Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 60%, bet Ventspils pašvaldības līdzfinansējums ir 40%. Realizētā projekta rezultātā uzlabosies energoefektivitāte Ventspils publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā un samazināsies siltumnīcefekta gāzu emisija. Darbus veica saskaņā ar 2023. gada 22. novembrī noslēgto līgumu ar SIA VIZULO Solutions.

Uzstādītie LED gaismekļi ir energoefektīvi un mazāk piesārņo apkārtējo vidi ar CO2 izmešiem. Jauno LED lampu gaisma ir novirzīta uz ielām un ietvēm, ar daudz augstāku gaismas krāsas atveides indeksu, kas rada optimālāku apgaismojuma efektu un skaidrāk attēlo krāsas. Jaunie energoefektīvie LED gaismekļi dos pilsētai 80% elektroenerģijas ietaupījumu. CO2 izmešu samazinājums būs 33 tonnas CO2 gadā. Ņemot vērā esošās elektroenerģijas cenas un pašvaldības ieguldīto naudu, ieguldījums atmaksāsies aptuveni pusotra gada laikā.

Ar lepnumu un prieku varam paziņot, ka darbs pie dabai draudzīgu un energoefektīvu risinājumu ieviešanas Ventspils ielu apgaismošanā turpinās. 2023. gada 24. augustā Ventspils dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu 84 apgaismojuma laternu nomaiņai uz energoefektīviem LED apgaismojumiem 20 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos. Pēc projekta atbalsta tika veikta iepirkumu procedūra, pasūtīti jaunie LED gaismekļi, kuri ir piegādāti. Šobrīd jau ir nomainītas 48 no 84 nomaiņai paredzētajām apgaismojuma laternām. Iekšpagalmos nomainītais LED apgaismojums ir mūsdienīgs un energoefektīvs, un tas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem sniegs ievērojamu elektroenerģijas patēriņa ietaupījumu. Ieguldītie līdzekļi atmaksāsies viena līdz divu gadu laikā.

Ventspils pašvaldība pateicas ikvienam aktīvam mājas iedzīvotājam un uzņēmīgam mājas pārvaldniekam, kuri izvēlas veidot savu apkārtējo dzīves vidi labāku un sakārtotāku. Lielākā daļa no iekšpagalmiem pilsētā atrodas māju iedzīvotāju īpašumā, tādēļ to labiekārtošana ir iedzīvotāju iniciatīvas panākuma atslēga un nopelns.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: