Ūdeka

 • Strādā pie dūņu apsaimniekošanas politikas izveides Latvijā 1

  Šonedēļ Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) sanāksmē tika diskutēts par notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos dūņu apsaimniekošanas politikas izveidi Latvijā. Sanāksmē piedalījās arī pašvaldības SIA “ŪDEKA” valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis.

 • Būs jāuzsāk decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija 10

  2017. gada 1. jūlijā spēkā stājās LR VARAM izstrādātie MK noteikumi, kas paredz iedzīvotājiem, kuru nekustamais īpašums nav pievienots centralizētajai kanalizācijas sistēmai, sākot ar 2019. gadu reģistrēt savā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā.

 • Ugunsdzēsības hidrantus pārbauda ar jaunu iekārtu 1

  Pašvaldības SIA “ŪDEKA” rīcībā nonākusi jauna iekārta, ar kuras palīdzību ikgadējā ugunsdzēsības hidrantu apsekošana un pārbaude notiks vienkāršāk un dos precīzākus nepieciešamos datus par hidrantu darbību un tehnisko stāvokli.

 • 97% ventspilnieku atzīst pilsētas ūdeni par kvalitatīvu 14

  Pagājušā gada nogalē SKDS veiktās Ventspils iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka ar pilsētas dzeramā ūdens kvalitāti ir apmierināti 97,1% ventspilnieku un 91,7% to lieto ikdienā savā uzturā.

 • Svētku laikā jāatceras paziņot ūdens skaitītāju rādījumus 8

  Decembrī ūdens skaitītāju rādījumu paziņošanas periods iekrīt svētku laikā, tādēļ pašvaldības SIA ŪDEKA jo īpaši atgādina, ka Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem no 25. līdz 28. decembrim ir jāatceras paziņot savu aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus.

 • Robežu ielas iedzīvotāji aktīvi izmanto sniegtās iespējas 12

  Šā gada oktobrī noslēdzās ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi Robežu ielā posmā no Graudu ielas līdz Rotas ielai. Izbūvētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem mājsaimniecības pieslēguši jau 37 iedzīvotāji, kas ir puse no šajā ielā plānotā iedzīvotāju skaita.

 • Lai aukstums nepārsteidz nesagatavotu! 0

  Lai pēkšņas laika izmaiņas nepārsteigtu mūs nesagatavotus un ziemas aukstajā laikā neaizsaltu iekšējie ūdensvada tīkli, pašvaldības SIA ŪDEKA aicina namu īpašniekus un apsaimniekotājus savlaicīgi apsekot savus īpašumus un pievērst uzmanību ūdensvadu siltumizolācijai.

 • Iedzīvotāju informācijas diena par pieslēgumiem 0

  Pirmdien, 26. novembrī, plkst. 17.30 pašvaldības SIA ŪDEKA telpās notiks Iedzīvotāju informācijas diena saistībā ar aktuālajiem jautājumiem par to, kā pieslēgties centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un kļūt par pašvaldības SIA ŪDEKA klientu.

 • Noslēdzies svarīgs posms ūdenssaimniecības attīstībā 4

  Līdz ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu noslēgšanos Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai un svinīgu rekonstruētās ielas atklāšanas pasākumu noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta (nr. 5.3.1.0/16/I/005).

 • Uzstādīts septisko dūņu pieņemšanas konteiners 0

  Pašvaldības SIA ŪDEKA notekūdeņu attīrīšanas ietaišu teritorijā uzstādīta konteinera tipa septisko dūņu pieņemšanas stacija, lai nodrošinātu notekūdeņu, kas savākti no Ventspils decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, pilnvērtīgu uzskaiti, kontroli un noteiktu pieņemto notekūdeņu piesārņojuma līmeni no šādām sistēmām.

 • Veiks aptaujas par pieslēgumiem un kanalizācijas sistēmām 5

   Kā to nosaka pagājušā gada vasarā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem līdz 2021. gada 31. decembrim jānodrošina tās atbilstība jauno noteikumu prasībām. Pašvaldības SIA ŪDEKA tuvākajā laikā plāno veikt iedzīvotāju aptauju, lai novērtētu esošo situāciju. 

 • PSIA ŪDEKA – videi draudzīgs uzņēmums 3

  Viena no pašvaldības SIA ŪDEKA prioritātēm ir parādīt sevi kā videi draudzīgu uzņēmumu, kas efektīvi izmanto resursus, tāpēc, lai uzlabotu energoefektivitātes rādītājus, uzņēmums kopš 28. marta ir ieviesis energopārvaldības sistēmas standartu ISO 50001:2011.

 • Iedzīvotāju informācijas diena par pieslēgumiem 2

  Pirmdien, 16. aprīlī, plkst. 17.30 pašvaldības SIA ŪDEKA telpās notiks Iedzīvotāju informācijas diena saistībā ar aktuālajiem jautājumiem par iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un kļūt par pašvaldības SIA ŪDEKA klientu.

 • Uzsākti būvdarbi Robežu ielā 8

  Pirmdien, 19. martā, Robežu ielas posmā no Graudu ielas līdz Rotas ielai pašvaldības SIA ŪDEKA uzsākusi ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta nr. 5.3.1.0/16/I/005 ietvaros.

 • Privātmāju iedzīvotājiem nav jāizbūvē skaitītāju akas 7

  Pašvaldības SIA “ŪDEKA” vēlas vērst iedzīvotāju uzmanību, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem līdz to spēkā stāšanās dienai pakalpojuma lietotāju jau izbūvēto komercuzskaites mēraparāta mezglu atrašanās vieta nav jāmaina – līdz ar to skaitītāju akas visiem nav jābūvē!