Vientuļajiem Ventspils senioriem un personām ar invaliditāti, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj paši kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, ir iespēja saņemt pašvaldības finansiālo atbalstu.

Personas, kuras dzīvo vienas pašas un viņu ģimenes locekļi nespēj palīdzēt sakopt un rūpēties par publiskā lietošanā esošo teritoriju, pašvaldība sniedz iespēju saņemt ikmēneša pabalstu īpašumam piegulošās, publiskā lietošanā nodotās pašvaldības teritorijas kopšanai.

Pašvaldības sniegto ikmēneša pabalstu var saņemt tad, ja personas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:  
    1. ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 527 eiro mēnesī;
    2. ja neviens no mājsaimniecības veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt īpašumam piegulošo teritoriju;
    3. dzīvesvieta ir deklarēta un persona pastāvīgi dzīvo nekustamajā īpašumā, kuram nepieciešama piegulošās teritorijas kopšana;
    4. ja nevienam no mājsaimniecības nav Civillikumā noteikto apgādnieku (bērnu, mazbērnu), izņemot gadījumus:
    • ja likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;
    • ja likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecumam, kuras turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

Nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas pabalsta apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja, kas noslēdzis līgumu ar Sociālo dienestu, noteikto izcenojumu.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā ir jāuzraksta iesniegums un  jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona veselības stāvokļa dēļ nav spējīga kopt īpašumam piegulošo teritoriju.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: