Tēma: Mācības

 • Aicina tiešsaistē apgūt animēta video veidošanu ar bezmaksas rīkiem 0

  Ventspils Digitālais centrs piedāvā iespēju piedalīties tiešsaistes apmācībās un apgūt animētu video veidošanas prasmes ar bezmaksas rīkiem Stop Motion Studio un Canva.com. Iegūt zināšanas animēta video veidošanā un video faila apstrādē aicināti izglītības iestāžu pedagogi, kā arī ikviens interesents, kuram ir vēlme vai nepieciešamība nodot informāciju saistoši - video formātā.

 • Digitālais centrs aicina bez maksas apgūt eParaksta lietošanu 0

  Tuvojoties audzēkņu reģistrācijai 1. klasei Ventspils vispārējās izglītības iestādēs 2023./2024. mācību gadam, aktuāli kļūst eParaksta rīki, jo skolēnus uzņemšanai izglītības iestādē iespējams reģistrēt elektroniski vienotā sistēmā, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

 • Veicinās bērnu ar mācīšanās traucējumiem izglītošanu 0

  Lai veicinātu sociālekonomisko iekļaušanu atstumtajām kopienām, būtiski ir strādāt gan pie šai mērķauditorijai jaunu saistošu mācību programmu izveides, gan pasniedzēju profesionālās pilnveides, tādēļ pilsētas dome nolēma atbalstīt Ventspils Digitālā centra projekta “Inženierzinātne ikvienam” realizāciju.

 • Aicina tiešsaistē apgūt rīkus darbu plānošanai un organizēšanai 0

  Lai visi plānotie darbi, projekti un uzdevumi būtu pabeigti laikā un kvalitatīvi, nepieciešams noteikt termiņus, prioritātes un uzraudzīt uzdevumu izpildi. Tiešsaistē ir pieejami vairāki bezmaksas darbu plānošanas rīki, ar kuru palīdzību iespējams organizēt un uzraudzīt darbu gaitu, veidot plānus, pievienot resursus, piešķirt termiņus, kā arī veikt daudzas citas darbības, kas ir būtiskas, lai veiksmīgi pabeigtu projektu.

 • Digitālais centrs aicina tiešsaistē apgūt Microsoft Excel padziļināti 0

  Ventspils Digitālais centrs aicina ikvienu interesentu pieteikties tiešsaistes apmācībām “Microsoft Excel 2. līmenis” un apgūt padziļinātas zināšanas darbam ar izklājlapām. Microsoft Excel ir datu analīzes un aprēķinu programma, ko izmanto uzņēmumi un parastie lietotāji, lai organizētu, sakārtotu, aprēķinātu un vizualizētu datus, izmantojot tabulas un grafikus.

 • Digitālā centra Tehnoloģiju pēcpusdienā stāstīs par ilgtspējīga dārza izveidi 0

  Ilgtspējīga vide ir svarīga mūsu planētas nākotnei, tādēļ mums ir jārūpējas par atbildīgu dabas resursu izmantošanu, katram ieviešot ilgtspējīgus un dabai draudzīgus risinājumus savā ikdienā. Ventspils Digitālais centrs aicina ikvienu interesentu uz bezmaksas informatīvo pasākumu uzzināt par ilgtspējīga dārza iekārtošanu.

 • Runās par bērnu mentālo veselību 0

  No 6. līdz 12. martam norisināsies jau trešā Bērnu mentālās veselības nedēļa ''Runā ar mani'', kuras mērķis ir izglītot vecākus un atbalsta personas par bērnu mentālo veselību, kā arī informēt par resursiem, kur rast palīdzību Latvijā.

 • Mācās aizstāvēt vērtības 0

  Sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācība (VAM) tiks iekļauta valsts vidējās izglītības standartā noteiktajā izglītības saturā kā obligāts mācību priekšmets. Šobrīd VAM pilotprojektā piedalās vairāku Ventspils skolu audzēkņi, lielākoties no tām skolām, kurās jau iepriekš bijušas Jaunsardzes iestrādnes.

 • Vidusskolēni piedalīsies Jauno uzņēmēju skolā 0

  Sākusies pieteikšanās Jauno uzņēmēju skolai, kuru organizē Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studenti sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi. Piedalīties aicināti visi aktīvie un uzņēmīgie Ventspils vidusskolēni, lai divu intensīvu dienu garumā iegūtu jaunas zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā, kā arī veidotu nākotnei nepieciešamos kontaktus.

 • Aicina pieteikties Microsoft Excel tiešsaistes ekspress kursam 0

  Biroja programmas Microsoft Excel lietošanas prasmes var krietni atvieglot visdažādāko amatu pārstāvju ikdienas darba gaitas, sniedzot iespēju vienkāršoti veikt visdažādākos aprēķinus, datu uzskaiti un analīzi, kā arī strukturēti sakārtot un atlasīt nepieciešamo informāciju.

 • Papildinās zināšanas Vecāku skolā 0

  Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem ir iespēja pievienoties jaunā Ventspils Izglītības pārvaldes iniciatīvā ''Vecāku skola''. Tas būs izglītojošu pasākumu cikls vecākiem, lai uzlabotu bērnu un vecāku attiecības, palīdzētu vecākiem iesaistīties bērnu izglītošanās procesā un veicinātu sadarbību ar izglītības iestādēm.

 • Var iegūt kvalifikāciju 0

  Tehnikumā 11. februārī notiks eksāmens pieaugušajiem - enerģētikas nozares praktiķiem, profesionāļiem, ar mērķi atzīt profesionālās prasmes un iegūt kvalifikāciju ''Elektrotehniķis''. Ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo prasmju atzīšanas būtība ir tāda, ka pieaugušie, kuri dzīves gaitā ir ieguvuši darba pieredzi, var pieteikties kārtot eksāmenu profesionālās kvalifikācijas saņemšanai.

 • Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs aicina uz bezmaksas nodarbībām 0

  Zinātnes centrs VIZIUM aicina ikvienu 8. – 12. klašu skolēnu apmeklēt Jauno dabaszinātņu pētnieku centra nodarbības, kurās būs iespēja uzzināt par dzīvības iespējamību Saules sistēmā, ''tauriņu efektu'', elektronisko ierīču izstrādes procesu un dažādām citām interesantām tēmām STEM un IT jomās, kā arī tikties ar iedvesmojošiem zinātniekiem.