Ventspils pašvaldība atbilstoši likumu prasībām ir apstiprinājusi jaunu civilās aizsardzības plānu, kur viens no pielikumiem nosaka pašvaldības iestāžu un dienestu rīcību militāra iebrukuma gadījumā.

Lai nostiprinātu zināšanas, kā arī paaugstinātu darbinieku gatavību rīkoties krīzes situācijās, Ventspils pašvaldības policisti pieredzējuša eksperta vadībā mācījās, kā izvērtēt riskus dažādās krīzes situācijās, kā arī iespējamos rīcības scenārijus.

Pagājušajā nedēļā Ventspils dome apstiprināja Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļu par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā. Minētā sadaļa izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumiem nr. 658 Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju, tādai jābūt iestrādātai sadarbības teritoriju civilās aizsardzības plānos visā Latvijā līdz 2024. gada 1. janvārim.

Civilās aizsardzības plāna sadaļā par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā ir iekļauta kārtība, kā notiek agrīnā brīdināšana, iedzīvotāju informēšana, pašvaldības sabiedriskās kārtības nodrošināšana, mobilitātes un pretmobilitātes pasākumi, dzeramā ūdens, pārtikas, degvielas, kurināmā rezervju, medicīnas u. c. resursu iesaistīšana, patvertnēm piemēroto būvju izmantošana, pašvaldības teritorijā esošo personu, materiālo vērtību un citu priekšmetu evakuācija, evakuēto personu uzņemšana pašvaldības teritorijā, pašvaldības institūciju kritisko funkciju noteikšana.

Sadaļa apstiprināta atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 3. punktā un desmitajā daļā noteiktajam. Ar šā gada aprīlī apstiprināto Ventspils pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu var iepazīties abās pašvaldībās, kā arī pašvaldību mājaslapās internetā.

Gāliņciema bibliotēkā Ventspils pašvaldības policistiem bija iespēja piedalīties seminārā, kur ANO pārstāvja, katastrofu un krīžu pārvaldīšanas eksperta Edmunda Āķīša vadībā mācījās, kā rīkoties konkrētās krīzes situācijās. Pirms semināra Āķītis veicis nelielu aptauju, lai noskaidrotu, kādas ir policijas darbinieku zināšanas un prasmes dažādu krīzes situāciju risināšanā un valsts apdraudējuma gadījumā. Izanalizējot atbildes, semināra vadītājs guvis priekšstatu par policistu zināšanām un atbilstoši tām pielāgojis apgūstamos jautājumus. Viņš skaidro, ka mācību mērķis bija nevis pārbaudīt policistu zināšanas, bet parādīt viņiem plašāku un specifiskāku domāšanas modeli.

Semināra pirmajā daļā eksperts dalījās gan ar starptautisko, gan personīgo pieredzi, kas gūta misijās Ukrainā un Gruzijā. Savukārt otrajā policistiem tika uzdots vairākās darba grupās izvērtēt un raksturot policijas darbinieku rīcību dažādās krīzes situācijās: terorisma draudu, liela meža ugunsgrēka gadījumā, bēgļu krīzē vai tad, ja pilsētai traucēta elektroapgādes padeve. Visām situācijām dots konkrēts laika posms – 2023. gada septembris, 24 stundas. Situāciju modelēšanā policijas darbinieki izmantoja savu iepriekšējo pieredzi, proti, vētru 2005. gadā, kad lielā daļā pilsētas bija traucēta elektroapgādes padeve, neseno Ukrainas kara bēgļu krīzi un šīs vasaras meža ugunsgrēku Ventspils teritorijā.

Pašvaldības policijas dežurants Edgars Zablovskis kā galveno ieguvumu šajā seminārā min skaidros norādījumus, kam policistiem krīžu gadījumā jāpievērš uzmanība, lai izvērtētu riskus konkrētajā situācijā, un secinājis, ka katra situācija jāizvērtē individuāli. «Svarīgi ir tieši veicināt domāšanu, jo katra situācija, katri apstākļi tomēr prasa atbilstošu rīcību, turklāt nekavējoties,» viņam piebalso Ventspils Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Dace Andersone. «Gatavas receptes nekad nebūs.»

Inspektors autovadītājs Kaspars Kupčs policijā strādā jau 25 gadus un praksē apguvis daudz iemaņu, kā rīkoties krīzes situācijās. Viņš pieredzējis visus seminārā iztirzātos krīžu veidus un kā nesenāko min terorisma draudus skolām e-pasta vēstuļu veidā. Lai arī tie tika novērtēti kā zemi, viņš uzsver, ka šos draudus nevar uztvert kā spēli un vēl aizvien katra situācija jāizvērtē atsevišķi. «Jebkurā krīzes situācijā pirmkārt ir jāsakoncentrējas un pēc iespējas mierīgāk jāizvērtē, kas konkrētajā brīdī jādara.»

Ventspils Pašvaldības policijas priekšnieks Ojārs Rudzītis uzsver, ka jebkuram cilvēkam, ne tikai policistiem, iepriekš ir jāapdomā, kā rīkoties dažādās krīzes situācijās, aptuvenam rīcības scenārijam vajadzētu būt katrā mājsaimniecībā, katrā ģimenē. «Civilā aizsardzība sākas no katra paša. Cilvēki aicināt iepazīties ar bukletu 72 stundas, kurā ir apkopota praktiska informācija un padomi par sagatavošanos dažādām krīzes situācijām.»

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    Ventspils Pilsētas Pašvaldības Policija 23.11.2023, 17:01:07

    Liels paldies Gāliņciema bibliotēkai par iespēju izmantot jaunās un brīnišķīgās telpas

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: