Kurzemes rajona tiesā Liepājā ierosināta civillieta, kurā SIA "Ostas celtnieks" cēlusi pretprasību pret SIA "Merks" par parāda, zaudējumu un likumisko procentu piedziņu Ventspils mūzikas vidusskolas ar koncertzāles būvniecības projektā, pavēstīja "Ostas celtnieka" pārstāvji.

Kompānijā norādīja, ka "Ostas celtniekam" radītie zaudējumi mērojami gandrīz 300 000 eiro apmērā, iekļaujot negūto peļņu 244 092 eiro apmērā, līgumsodu 2814,48 eiro apmērā, kā arī parādu 32 665 eiro apmērā un visus "Ostas celtniekam" radītos tiesas procesa izdevumus.

"Ostas celtnieka" pārstāvji minēja, ka "Merks" un "Ostas celtnieks" 2016. gada decembrī izveidoja pilnsabiedrību "Merks-Ostas celtnieks" ar mērķi realizēt Ventspils mūzikas skolas ar koncertzāles funkciju būvniecību.

"Merks", kā pilnsabiedrības vadošais dalībnieks, būvdarbu līguma izpildei slēdza līgumus ar atsevišķo darbu veicējiem, tostarp "Ostas celtnieku". "Merks", pildot pienākumus kā pilnsabiedrības lietvedis, nodarījis zaudējumus negūtās peļņas un neapmaksāto rēķinu summas apmērā "Ostas celtniekam", klāstīja kompānijā.

"Ostas celtnieka" pārstāvji informēja, ka "Merks", kā pilnsabiedrības lietvedis, uzreiz pēc būvprojekta nodošanas nesniedza "Ostas celtniekam" ieņēmumu, izdevumu un peļņas aprēķinu. Vienlaikus, pēc pilnsabiedrības gada pārskata par 2019. gadu iekļautās informācijas, secināms, ka pilnsabiedrības 2019. gada finansiālie zaudējumi aprēķināti 1 006 218 eiro apmērā.

"Ostas celtnieka" pārstāvji skaidroja, ka pretēji vienošanās noteiktajiem nosacījumiem, "Merks" nav sagatavojis un iesniedzis pilnsabiedrības ikgadējo finanšu pārskatu, kas atspoguļotu tās finansiālo stāvokli un ļautu izdarīt secinājumus par pilnsabiedrības darbības rezultātiem. Pilnsabiedrība ir īstenojusi projektu un attiecīgi no komercdarbības veikšanas ieņēmumi vairs nav, kā arī secināms, ka nav apstākļu, kas varētu radīt pilnsabiedrībai peļņu 2020. gadā.

Pēc "Merks" tiesas procesā sniegtajiem paskaidrojumiem, "Merks" kā pilnsabiedrības lietvedis ir veicis nepamatotu samaksu būvobjekta izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem. Šo darbību rezultātā "Merks" radījis nepieciešamību veikt bezprocentu aizdevumus pilnsabiedrībai, tādējādi palielinot pilnsabiedrības izdevumus, kas likumsakarīgi izraisa peļņas samazināšanos, skaidroja "Ostas celtnieka" pārstāvji.

Tāpat "Merks" nav sniedzis pamatojumu un ir atteicies izsniegt "Ostas celtnieka" pieprasīto informāciju par to, kādēļ projekta realizācijā, salīdzinot ar sākotnēji plānoto, būtiski ir palielinājušās būvdarbu izmaksas, tādējādi pārkāpjot Komerclikuma 86. panta pirmo daļu, kur uzsvērts, ka katra pilnsabiedrības biedra tiesības ir jebkurā laikā pārliecināties par sabiedrības lietu gaitu, iesaistoties grāmatvedībā un citos dokumentos, kā arī sev izgatavojot pārskatu par mantas stāvokli, bilanci un gada pārskatu.

"Ostas celtnieka" pārstāvji uzsvēra, ka "Merks" kā pilnsabiedrības lietveža nespēja uzraudzīt kopējo projekta realizāciju rezultējās ar radītajiem zaudējumiem "Ostas celtniekam" un atbilstoši Civilprocesa likuma 35. pantam, kā arī 128. panta otrās daļas ceturtajam punktam "Merks" radītie zaudējumi "Ostas celtniekam" būtu jāsedz no "Merks" līdzekļiem, kas arī tiks izskatīts tiesas procesā.

Jau ziņots, ka iepriekš "Merks" Kurzemes rajona tiesā Liepājā iesniedza prasību pret "Ostas celtnieku" par zaudējumu piedziņu 257 209,11 eiro apmērā.

"Merks" prasību pamatoja ar to, ka objekts ir pabeigts un nodots pasūtītājam, savukārt pilnsabiedrības darba rezultātā ir zaudējumi, kurus atbilstoši noslēgtajam līgumam starp abiem uzņēmumiem ir jāsedz pilnsabiedrības dalībniekiem noteiktā proporcijā.

Ventspils mūzikas vidusskolas jaunās ēkas būvniecība sākās 2017. gada februārī. Jaunās ēkas ēkas kopējā platība ir 6883 kvadrātmetri. Ēkas projektu izstrādājis vācu arhitekta Deivida Kuka pārstāvētais arhitektu birojs "Haascookzemmrich Studio 2050".

Būvdarbus veica apvienība "Merks-Ostas celtnieks", kas uzvarēja iepirkuma konkursā ar piedāvāto līgumcenu 25 630 451 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Ieskaitot PVN 21% apmērā, ēkas būvniecība kopumā izmaksāja aptuveni 31 miljonu eiro.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka pilnsabiedrība "Merks-Ostas celtnieks" sastāv no uzņēmumiem "Merks" un "Ostas celtnieks". "Merks" pieder Igaunijas uzņēmumam "Oshausing Merko Investments". Savukārt "Ostas celtnieka" lielākie īpašnieki ir AS "Ceļu pārvalde" (51,22%) un Konstantins Bursakovskis (34,76%).

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: