Lai veicinātu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, fizisku un juridisku personu ieinteresētību sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī sekmētu atbalsta pasākumu organizēšanu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, Sociālais dienests izsludina iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursu.

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras ar savu darbību vēlas sniegt atbalstu dažādām Ventspils pilsētā dzīvojošām mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām, veicināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, sekmēt alternatīvu pakalpojumu, palīdzības un atbalsta formu izveidi Ventspils pilsētā, piesaistot pašvaldības finanšu līdzekļus.

Projekta iesniedzējiem jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Maksimālais pašvaldības finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 eiro.

Par sociāli mazaizsargātām personu grupām uzskatāmas daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, personas ar invaliditāti, pensionāri, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki, personas ar dažāda veida atkarībām, bezpajumtnieki, politiski represētās personas, bērni u.c. personu grupas.

Projekti jāiesniedz Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspilī, līdz š.g. 3. aprīlim plkst. 16.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: