Tēma: Finansējums

 • Notiks Ventspils tūrisma simpozijs 2023 0

  Trešdien, 31. maijā no plkst. 11.00 – 14.00, Ventspils Tūrisma informācijas centrs (TIC) aicina uzņēmējus, tūrisma profesionāļus un tos, kuriem interesē tūrisma sfēra piedalīties - Ventspils tūrisma simpozijā 2023, zinātnes centrā “VIZIUM”. 

 • Iedvesmojošā forumā pulcē biznesa ļaudis 0

  Trešdien jau otro reizi Ventspilī notika Kurzemes biznesa forums, kurā klātienē piedalījās ap 200 cilvēku – uzņēmēji un dažādu nozaru eksperti. Daudzi citi izmantoja iespēju skatīties pasākumu tiešsaistē Ventspils YouTube kanālā.

 • Brīvosta slēgs reklāmas līgumus ar 18 kultūras un sporta organizācijām 2

  Jau trešo gadu pēc kārtas Ventspils brīvostas pārvalde izsludina projektu konkursus par Ventspils brīvostas pārvaldes reklāmu kultūras pasākumos un sporta sacensībās un pasākumos. Pēc rūpīgas pieteikumu izvērtēšanas Ventspils brīvostas pārvalde nolēmusi 2023. gadā slēgt reklāmas līgumus ar sešām kultūras un 12 sporta organizācijām.

 • Apstiprināts Ventspils Olimpiskās vienības sastāvs 3

  Apstiprināta nodibinājuma ''Ventspils Olimpiskā vienība'' augstas klases sportistu atbalsta programma 2023. gada sezonai un tajā iekļauti 24 sportisti un trīs sporta veidu atbalsta programmas, piešķirot Ventspils pilsētas pašvaldības finansējumu 50 336 eiro apmērā.

 • Muzejs saņem valsts atbalstu 0

  Ventspils muzejs regulāri piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajos konkursos un saņem atbalstu dažādām ar muzeja darbību saistītām iecerēm. 27. februārī noslēdzās VKKF projektu konkursa I kārta un Muzeju nozares attīstības programmas projektu konkurss, kurā Ventspils muzejs sagatavoja un iesniedza sešus projektus.

 • Veiks energoefektivitātes pasākumus 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu energoaudita veikšanai piecām dzīvojamajām mājām Ventspils valstspilsētā. Līdzfinansējums energoaudita veikšanai piešķirts māju Aleksandra ielā 1, Talsu ielā 3, Talsu ielā 11, Talsu ielā 13 un Talsu ielā 66, dzīvokļu īpašniekiem, kopā 1 756,75 EUR apmērā.

 • Piešķir līdzfinansējumu Basketbola klubam 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu biedrības ''Basketbola klubs ''Ventspils'''' komandai dalībai sacensībās. Biedrības komandai 2022./2023. gada sezonā plānots piedalīties Latvijas - Igaunijas un Latvijas basketbola līgās, kā arī Latvijas basketbolā kausa izcīņas sacensībās.

 • Skolās nosaka komplekso pusdienu cenu 16

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome noteica pašvaldības un skolēnu līdzfinansējuma apmēru komplekso pusdienu apmaksai Ventspils vispārizglītojošo skolu 5. – 12. klašu skolēniem. No 2022. gada 1. novembra 5. – 12. klašu skolēniem komplekso pusdienu pašvaldības finansējums būs 1,30 eiro dienā un tādā pašā apmērā noteikts arī skolēnu līdzmaksājums – 1,30 eiro dienā.

 • Rindu jautājumā izšķiroša nozīme valsts finansējumam 4

  Ja radusies nepieciešamība saņemt valsts apmaksātu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu, piemēram, speciālistu konsultāciju, izmeklējumus, dienas stacionāra pakalpojumus vai medicīnisko rehabilitāciju, nereti pacients saskaras ar problēmu – ir jāstājas rindā.

 • Apstiprināts valsts finansējums Rodeļu trases izbūvei 45

  Ministru kabinets 31. maijā apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu ''Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā", kā ietvaros piešķirts finansējums Rodeļu trases būvniecībai slēpošanas kalnā ''Lemberga hūte''.

 • Izsludina jauniešu brīvā laika pavadīšanas projektu konkursa II kārtu 0

  Kultūras centrs izsludina Ventspils valstspilsētas pašvaldības jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa II kārtu. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils valstspilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību.

 • Turpinās finansiāli atbalstīt sportistus 0

  4.aprīlī noslēgts sadarbības līgums starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju par finansējuma piešķiršanu Ventspils Augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmas īstenošanai 2022. gadā. Abas līguma slēdzēju puses finansē vienādas summas – EUR 84 000 apmērā. 

 • Basketbola klubā jauna tradīcija 0

  Jaunu tradīciju uzsācis basketbola klubs Ventspils, tā ne vien paslavējot spēlētājus par labi paveiktu darbu, bet arī izceļot kluba atbalstītājus, kuri mūsdienās ir ļoti svarīga jebkura veiksmīga sporta kluba sastāvdaļa.