Tēma: Finansējums

 • Rindu jautājumā izšķiroša nozīme valsts finansējumam 4

  Ja radusies nepieciešamība saņemt valsts apmaksātu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu, piemēram, speciālistu konsultāciju, izmeklējumus, dienas stacionāra pakalpojumus vai medicīnisko rehabilitāciju, nereti pacients saskaras ar problēmu – ir jāstājas rindā.

 • Apstiprināts valsts finansējums Rodeļu trases izbūvei 45

  Ministru kabinets 31. maijā apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu ''Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā", kā ietvaros piešķirts finansējums Rodeļu trases būvniecībai slēpošanas kalnā ''Lemberga hūte''.

 • Izsludina jauniešu brīvā laika pavadīšanas projektu konkursa II kārtu 0

  Kultūras centrs izsludina Ventspils valstspilsētas pašvaldības jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa II kārtu. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils valstspilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību.

 • Turpinās finansiāli atbalstīt sportistus 0

  4.aprīlī noslēgts sadarbības līgums starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju par finansējuma piešķiršanu Ventspils Augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmas īstenošanai 2022. gadā. Abas līguma slēdzēju puses finansē vienādas summas – EUR 84 000 apmērā. 

 • Basketbola klubā jauna tradīcija 0

  Jaunu tradīciju uzsācis basketbola klubs Ventspils, tā ne vien paslavējot spēlētājus par labi paveiktu darbu, bet arī izceļot kluba atbalstītājus, kuri mūsdienās ir ļoti svarīga jebkura veiksmīga sporta kluba sastāvdaļa.

 • Novadā piešķirts finansējums kultūras projektiem 0

  Ventspils novada pašvaldība katru gadu rīko kultūras projektu konkursu, piešķirot finansējumu dažādu aktivitāšu organizēšanai. Šoreiz saņemti septiņi pieteikumi, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi pieņēma lēmumu atbalstīt visus septiņus, šim nolūkam atvēlot 6174,12 eiro.

 • Sporta projekta konkursā atbalstīti 32 projekti 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā izvērtēti Sporta pārvaldes izsludinātā sporta projektu finansēšanas atklātā konkursā saņemtie 35 projekti. Daļējai finansējuma piešķiršanai no Ventspils pašvaldības tika atbalstīti 32 iesniegtie sporta projekti 18 000,- eiro apmērā.

 • Muzejs saņēmis Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu projektu konkursā 0

  Ventspils muzejs regulāri piedalās Valsts kultūrkapitāla fonda projektu un mērķprogrammu, kā arī reģionālo mērķprogrammu konkursos. Šogad Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursa I kārtā un Muzeju nozares mērķprogrammu konkursā Ventspils muzejs saņēma atbalstu trim projektiem par kopējo summu EUR8770.

 • Krūzbergs gatavojas pasaules čempionātam 0

  Pēc veiksmīgi aizvadītām Pekinas Ziemas Olimpiskām spēlēm, kurās Ventspils Olimpiskās vienības šorttrekists Roberts Krūzbergs 500m distancē izcīnīja 9. vietu, sasniedzot augstāko rezultātu Latvijai šajā sporta veidā olimpiskajās spēlēs, bet 1000m un 1500m, ieņēma attiecīgi 20. un 26. vietu, sportists uz vairākām nedēļām bija atgriezies Ventspilī.

 • Atbalstīti septiņpadsmit Kultūras projektu pieteikumi 0

  Noslēgusies Ventspils valstspilsētas pašvaldības Kultūras projektu finansēšanas konkursa I kārta. Kopumā iesniegti teju 30 projektu pieteikumi, no kuriem finansiālu atbalsu ieguva 17 projekti par kopējo summu 18 920 EUR.

 • Atbalstīti septiņi Jauniešu brīvā laika pavadīšanas projekti 0

  Ventspils valstspilsētas Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa I kārtā atbalstīti pieci projektu pieteikumi par kopējo summu 5 566 EUR, savukārt, šī konkursa apakšprogrammā ''Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām'' atbalstu guvuši divi projekti 746 EUR apmērā.

 • Apstiprina grozījumus pašvaldības budžetā 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja grozījumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetā. Saskaņā ar apstiprināto budžetu, naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu tika paredzēts 16,0 miljoni eiro, savukārt faktiskais atlikums uz 1. janvāri ir 18,7 miljoni jeb par 2,7 miljoniem lielāks nekā plānots.