Tēma: Finansējums

 • Uzsāks iekšpagalma labiekārtošanas darbus Inženieru ielā 81 0

  Ventspilī turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana. Ar Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu šogad tiks uzsākti jau trešās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšpagalma labiekārtošanas darbi, šoreiz Inženieru ielā 81.

 • Muzejs pretendēs uz finansējumu ostas ekspozīcijas izveidei 0

  18. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome atbalstīja Ventspils muzeja ideju iesniegt projekta “Jūra, osta, pilsēta: Ventspils 13.- 19.gs.” pieteikumu Eiropas jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) Latvijas Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai 2023.-2027. gadam.

 • Pašvaldība piešķir finansējumu jauniešu nodarbinātībai vasarā 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu piešķirt pašvaldības finansējumu 85 612,00 EUR apmērā, atbalstot Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) organizēto pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

 • Apstiprināts Ventspils Olimpiskās vienības sastāvs 2024. gadam 2

  Lai nodrošinātu mērķtiecīgu augstas klases sportistu gatavošanos un dalību starptautiskās sacensībās, tajā skaitā Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un sasniegtu augstus rezultātus, Ventspils pilsētā ir ieviesta augstas klases sportistu atbalsta programma, kuru vada nodibinājums “Ventspils Olimpiskā vienība”.

 • Naudas balvu ziedo atbalsta centram ''Cimdiņš'' āra trenažieru iegādei 0

  “Narvesen” (“Reitan Convenience Latvia”) franšīzes ņēmēja Iveta Tamuža-Širmane iekšējā konkursā “Vietējie līderi” (Local Hero Program) iegūto naudas balvu ziedojusi nodibinājumam “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””, palīdzot īstenot ilgi kāroto sapni par āra trenažieriem un iespēju nodarboties ar sportu visa gada garumā.

 • Deviņu pagalmu labiekārtošanai piešķir 160 000 eiro 0

  Pilsētas dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu kopumā vairāk nekā 160 000 EUR apmērā pagalmu labiekārtošanai deviņos māju iekšpagalmos: Saules ielā 56, Ugāles ielā 19, Sarkanmuižas dambī 21, Embūtes ielā 51, Lielais prospekts 42, Ugāles ielā 13, Lielais prospekts 46, Inženieru ielā 81, un Sarkanmuižas dambī 20.

 • Apstiprināts finansējums sporta projektiem 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā izvērtēti Sporta pārvaldes izsludinātā sporta projektu finansēšanas atklātā konkursā saņemtie 39 projekti, kurā daļējai finansējuma piešķiršanai no Ventspils pašvaldības tika atbalstīti 34 iesniegtie sporta projekti EUR 16 400 apmērā.

 • Slēgs pārjaunojuma līgumu par dzīvojamās mājas Kuģinieku ielā 7, pārbūvi 1

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu slēgt pārjaunojuma līgumu projekta “Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas vienkāršotā pārbūve Kuģinieku ielā 7, Ventspilī” īstenošanai. Šāds lēmums tika pieņemts, jo Ventspils valstspilsētas pašvaldībā ir saņemts SIA “Kuģinieku 7” iesniegums par SIA “D63” saistību pārņemšanu.

 • Novads izsludina projektu konkursu uzņēmējdarbības attīstībai 0

  Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Solis 2024”, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. Projektu konkursa finansējums ir 15 000 eiro. Vienam projektam maksimālais piešķiramais apjoms ir 3000 eiro.

 • Atbalstīti četri projekti VeA studentiem 0

  NoslēgusiesVentspils jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas 2024. gada projektu finansēšanas konkursa apakšprogramma “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”. Tajā atbalstīti visi četri iesniegtie projekti par kopējo summu 2409 EUR.

 • Izsludina konkursu par finansiālu atbalstu 2024. gada sporta projektiem 0

  Lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību, sevišķu vērību veltot bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu nodrošināšanai, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Sporta pārvalde” izsludina konkursu par finansiālu atbalstu 2024.gada sporta projektiem.