Vientuļajiem pensionāriem un vientuļajām personām ar invaliditāti, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj paši kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, ir iespēja saņemt Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu.

2018. gada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti 4025 eiro. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāuzraksta iesniegums, jāuzrāda īpašumā esošā zemes gabala plāna kopija, kā arī jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona veselības stāvokļa dēļ nav spējīga kopt īpašumam piegulošo teritoriju. Personas, kuras pārvietošanās grūtību dēļ nevar ierasties Sociālajā dienestā, pabalsta nepieciešamību var pieteikt, zvanot pa tālruni 63601204. Šādos gadījumos Sociālā dienesta darbinieki apmeklē pabalsta pieprasītāju viņa dzīvesvietā, lai izvērtētu atbilstību pabalsta saņemšanai.

Pašvaldības sniegto ikmēneša pabalstu var saņemt, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 1. ja ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 315,14 eiro mēnesī (neskaitot piemaksu pie pensijas);

 2. ja neviens no ģimenes locekļiem veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt īpašumam piegulošo teritoriju;

 3. ja ģimenes (personas) dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, kuram nepieciešama piegulošās teritorijas kopšana, un ja persona tajā dzīvo pastāvīgi;

 4. ja nevienam no ģimenes locekļiem nav likumīgo apgādnieku (bērnu, mazbērnu), izņemot gadījumus:

 • ja noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai invalīdi, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju;
 • ja noteiktie likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecumam, kuras turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

Nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas pabalsta apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju, kas noslēdzis līgumu ar Sociālo dienestu.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests izņēmuma gadījumos uz laiku līdz sešiem mēnešiem var piešķirt pabalstu arī personām, kuras neatbilst kādam no pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet kurām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšana. Šādos gadījumos pabalsta pieprasītāja iesniegums tiek izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

Pagājušajā gadā pabalstu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas uzkopšanai saņēmušas 13 ģimenes, pabalsta izmaksai izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi 3150 eiro apmērā.

Lasi vēl

Komentāri (61)

 • 0
  Megatonna 14.02.2018, 20:57:17

  Redziet ir viena nianse - Būvniecības administratīvā inspekcija pieminēja Lietu Nr.2003-23-01(2003.gads), bet laiks iet uz priekšu, likumdošana pilnveidojas, valsts attīstās. Lieta atzina likuma „Par pašvaldībām ” 43. panta pirmās daļas 6.punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107. pantam.

  Pēc tam parādījās lieta Nr. 2013-20-03, kur tomēr atzina, ka dažādu pašvaldību saistošie noteikumi ne vienmēr pareizi interpretē likumu „Par pašvaldībām” un pārkāpj Latvijas Republikas Satversmes105.pantu. Dīvaini, ka Ventspilī pašvaldība uzskata, ka tas nav viņu gadījums un, ierakstot savos noteikumos solījumu katram piešķirt sāls-smilts maisījuma maisu, var apiet šī Satversmes panta ievērošanu.

 • 0
  Jānis Parastais 15.02.2018, 09:33:23

  Ja jau īpašums uzliek papildus pienākumu, tad jau tas ir īpašums ar apgrūtinājumu, par kura uzturēšanu jābūt paredzētiem atvieglojumiem nodokļu atlaižu vai citā veidā.

 • 0
  Māris 09.02.2019, 16:00:55

  Interesanti, kas apkopj tās ietves gar personīgajām dzīvojamām mājām , kuras netiek apdzīvotas un Katoļu, Meža. Liepājas,Nikolaja.Liepu,Pils ielās tādu ir praktiski katra 4 māja.

 • 0
  Mariks Padrevics 09.02.2019, 20:04:07

  Jums pašiem nevajag pabalstu, jo no teritorijas kura pieder pašvaldībai ,kopš rudens nav novākta viena lapu čupa kas uz ganibu ielas starp pionieru un riņķa ielu.

 • 0
  P/i "Komunālā pārvalde" 11.02.2019, 13:22:44

  Informējam, ka norādītās ietves un lapu kaudzes ir pie privātīpašuma un to pieguļošo teritorija jāuztur kārtībā zemes īpašniekam. Arī pamestām mājām vai teritorijām, kuras netiek apdzīvotas, vienmēr ir savs īpašnieks. Pašvaldība regulāri uztur kārtībā tai piederošās teritorijas, slēdzot līgumus ar attiecīgiem pakalpojumu sniedzējiem.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: