Tēma: Pabalsts

 • Plāno palielināt kopšanas pabalstu cilvēkiem ar invaliditāti 0

  No 2024. gada 1. janvāra cilvēkiem ar invaliditāti, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, ir paredzēts paaugstināt kopšanas pabalstu par 100 eiro mēnesī - līdz 413,43 eiro, lēma valdība.

 • Pabalsta izmaksa politiski represētām personām 0

  Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Ventspils valstspilsētas pašvaldība izmaksās pabalstu nestrādājošām politiski represētām personām. Pabalstu 50 eiro apmērā varēs saņemt visas nestrādājošās politiski represētās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ventspils pilsētā.

 • Ventspilī deklarētās mājsaimniecības var pieteikties mājokļa pabalstam 0

  Tuvojoties apkures sezonai Ventspilī deklarētās mājsaimniecības var pieteikties mājokļa pabalstam. Lai izvērtētu atbilstību mājokļa pabalstam, viena no mājsaimniecības personām vēršas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu un dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi (rēķini) un citus dokumentus.

 • Palielināti pabalsti mazaizsargāto iedzīvotāju grupām 1

  Nolūkā uzlabot sadzīves apstākļus mazaizsargāto iedzīvotāju grupām Ventspilī deklarētajās mājsaimniecībās, kompensējot tām daļu no komunālo maksājumu izdevumiem, 5. oktobrī, Ventspils dome apstiprinājusi grozījumus tās 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 ''Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību''.

 • Ventspilī paaugstināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis 1

  18. jūlijā stājās spēkā jaunie Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5 ''Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils valstspilsētas pašvaldībā'', kuri tika izstrādāti ar mērķi, lai arī turpmāk Ventspils pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem varētu saņemt pašvaldības atvieglojumus un sociālos pabalstus.

 • Paaugstinās transporta pabalstu cilvēkiem ar invaliditāti 0

  No 1. jūlija pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tiks paaugstināts par vairāk nekā 31%, informē Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš.

 • Atbalsta talantīgos trūcīgos un maznodrošinātos jauniešus 0

  Ventspils pašvaldība sniedz nozīmīgu finansiālu atbalstu jauniešiem un palīdz radīt labvēlīgus apstākļus, lai jaunieši varētu sekmīgāk pievērsties izvēlētajām studijām un pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas apguvei un iegūtu izglītību.

 • Palielina atbalstu 9. un 12. klašu absolventiem 0

  Ventspils pašvaldība, atbalstot bērnus no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, turpmāk sniegs lielāku finansiālo atbalstu, palielinot pabalstu uz izlaidumu 9. un 12. klašu absolventiem.

 • Saņems pabalstu Mātes dienā 0

  Tuvojoties Mātes dienai, Ventspils Sociālais dienests aicina trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes saņemt vienreizējo pabalstu Mātes dienā.