Tēma: Pabalsts

 • Ievieš divus jaunus pabalstus bāreņu atbalstam 0

  Ventspils dome nolēma pilnveidot piedāvāto sociālo pabalstu klāstu, ieviešot divus jaunus pabalstus bāreņu atbalstam un palielinot bāreņiem sniegto finansiālo atbalstu, informē pašvaldībā.

 • Piešķirs pabalstu absolventiem 0

  Ventspils pašvaldība sniegs materiālu atbalstu vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klašu absolventiem – bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kā arī trūcīgiem un maznodrošinātiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, lai palīdzētu sagatavoties skolas izlaidumam.

 • Ventspils pašvaldības pabalsts Mātes dienā 0

  Tuvojoties Mātes dienai, kuru atzīmēsim 12. maijā, pašvaldība aicina trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes saņemt vienreizējo pabalstu Mātes dienā.

 • Vientuļie seniori un personas ar invaliditāti var saņemt pabalstu par piegulošās teritorijas kopšanu 8

  Ziema turpinās ar puteņiem un biezu sniega kārtu. Vientuļie seniori un personas ar invaliditāti, kuras veselības stāvokļa dēļ, nespēj rūpēties par savam īpašumam pieguļošās, publiskā lietošanā nodotās pašvaldības teritorijas kopšanu, kā arī, ja viņu ģimenes locekļi nespēj palīdzēt tā apkopšanā, tad ir iespējams, atbilstoši pašvaldībā noteiktajām prasībām, saņemt ikmēneša pabalstu teritorijas kopšanai.

 • Sociālajā jomā noslēdzas vairāki projekti 2

  Šis gads Ventspils Sociālajam dienestam bijis ļoti nozīmīgs, jo noslēgušies vairāki ilgākus gadus realizēti projekti. Šogad arī pārskatīti un paaugstināti visi Sociālajā dienestā izmaksātie pabalstu veidi.

 • Plāno palielināt kopšanas pabalstu cilvēkiem ar invaliditāti 0

  No 2024. gada 1. janvāra cilvēkiem ar invaliditāti, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, ir paredzēts paaugstināt kopšanas pabalstu par 100 eiro mēnesī - līdz 413,43 eiro, lēma valdība.

 • Pabalsta izmaksa politiski represētām personām 0

  Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Ventspils valstspilsētas pašvaldība izmaksās pabalstu nestrādājošām politiski represētām personām. Pabalstu 50 eiro apmērā varēs saņemt visas nestrādājošās politiski represētās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ventspils pilsētā.

 • Ventspilī deklarētās mājsaimniecības var pieteikties mājokļa pabalstam 0

  Tuvojoties apkures sezonai Ventspilī deklarētās mājsaimniecības var pieteikties mājokļa pabalstam. Lai izvērtētu atbilstību mājokļa pabalstam, viena no mājsaimniecības personām vēršas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu un dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi (rēķini) un citus dokumentus.

 • Palielināti pabalsti mazaizsargāto iedzīvotāju grupām 1

  Nolūkā uzlabot sadzīves apstākļus mazaizsargāto iedzīvotāju grupām Ventspilī deklarētajās mājsaimniecībās, kompensējot tām daļu no komunālo maksājumu izdevumiem, 5. oktobrī, Ventspils dome apstiprinājusi grozījumus tās 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 ''Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību''.

 • Palielina atbalstu audžuģimenēm 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma sniegt lielāku finansiālo atbalstu audžuģimenēm.