Vientuļajiem pensionāriem un vientuļajām personām ar invaliditāti, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj paši kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, ir iespēja saņemt Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu.

2018. gada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti 4025 eiro. Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāuzraksta iesniegums, jāuzrāda īpašumā esošā zemes gabala plāna kopija, kā arī jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona veselības stāvokļa dēļ nav spējīga kopt īpašumam piegulošo teritoriju. Personas, kuras pārvietošanās grūtību dēļ nevar ierasties Sociālajā dienestā, pabalsta nepieciešamību var pieteikt, zvanot pa tālruni 63601204. Šādos gadījumos Sociālā dienesta darbinieki apmeklē pabalsta pieprasītāju viņa dzīvesvietā, lai izvērtētu atbilstību pabalsta saņemšanai.

Pašvaldības sniegto ikmēneša pabalstu var saņemt, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 1. ja ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 315,14 eiro mēnesī (neskaitot piemaksu pie pensijas);

 2. ja neviens no ģimenes locekļiem veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt īpašumam piegulošo teritoriju;

 3. ja ģimenes (personas) dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, kuram nepieciešama piegulošās teritorijas kopšana, un ja persona tajā dzīvo pastāvīgi;

 4. ja nevienam no ģimenes locekļiem nav likumīgo apgādnieku (bērnu, mazbērnu), izņemot gadījumus:

 • ja noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai invalīdi, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju;
 • ja noteiktie likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecumam, kuras turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

Nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas pabalsta apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju, kas noslēdzis līgumu ar Sociālo dienestu.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests izņēmuma gadījumos uz laiku līdz sešiem mēnešiem var piešķirt pabalstu arī personām, kuras neatbilst kādam no pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet kurām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšana. Šādos gadījumos pabalsta pieprasītāja iesniegums tiek izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

Pagājušajā gadā pabalstu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas uzkopšanai saņēmušas 13 ģimenes, pabalsta izmaksai izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi 3150 eiro apmērā.

Lasi vēl

Komentāri (61)

 • 0
  Megatonna 10.02.2018, 21:08:38

  No iepriekšminētā var secināt, ka īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanu pašvaldiba uzskata nevis par piespiedu darbu, bet gan par pienākumu, ko uzliek īpašums (Latvijā privātīpašuma tiesības apliecina ieraksts zemes grāmatā un tur nekas nav rakstīts, ka pieguļošā teritorija pieder privātīpašniekiem, un, ja tas ir pienākums, tad KĀPĒC MINĒTAIS PIENĀKUMS NAV IERASTĪTS ZEMES GRĀMATĀ UN NESKAITĀS KĀ APGRŪTINĀJUMS?). Saistošos noteikumos nav atrunāts, par kādiem līdzekļiem privātīpašniekiem jānodrošina pieguļošās pašvaldības teritorijas kopšanu, un nav veikti aprēķini, cik izmaksā piegulošās teritorijas 1 m2 uzturēšana, tādejādi nav aprēķināts, cik daudz naudas gadā tādā veidā ir "ziedots" jeb ietaupīts pašvaldības budžetā.

 • 0
  Jānis Parastais 10.02.2018, 21:36:49

  Komunālai pārvaldei vieglāk ir augstprātīgi atbildēt- "sniega tīrīšanas kārtība Ventspilī netiks mainīta"- nekā risināt šo problēmu. Nav jābūt gaišreģim ,lai saprastu ,ka centralizēti tīrot būtu daudz tīrākas ietves un 1 metra ietves tīrīšanas izmaksas daudzreiz zemākas kā patreiz.

 • 0
  Megatonna 10.02.2018, 21:38:56

  Par nevienlīdzību: piemēram, uz vienāda izmēra zemes gabaliem atrodas gan daudzdzīvokļu māja, gan privātmāja - cik reizes dārgāk izmaksā pašvaldības teritorijas zemesgabala uzturēšana tai mājai, kur dzīvo tikai viena ģimene? Lieki runāt par to, ja ir lielāka platība uz vienu privātīpašnieku, tad arī izdevumi būs lielāki? Ja pieguloša īpašumam teritorija ir lielāka ne ka citiem, pārskaitot uz vienu cilvēku, tad tāds privātīpašnieks vairāk būs aplaupīts finansiāli un tas īpašniekam vel prasīs patērēt daudz vairāk laika lai sakoptu piegulošu teritoriju. Bet ir tādi piemēram cilvēki kuriem privātīpašums neatrodas pilsēta un viņi vispār par ielas tīrību nemaksā ne centa. Kur ir tas samērīgums?

 • 0
  Megatonna 10.02.2018, 21:42:44

  Privātīpašniekiem nevajag apstrīdēt tiesā likumā "Par Pašvaldībām" vispārīgo normu par piegulošās teritorijas kopšanu, kas par sevi ir tiesiska un Latvijas tiesa to apstiprināja ar savu lēmumu, bet konkrētos izdotos (Ventspils) saistošos noteikumus, vajag apstrīdēt noteikto kopšanas (sistemātisko) režīmu, kurš pārkāpj Satversmē cilvēkam garantētās tiesības, kā arī to, ka pašvaldība nenodrošina iedzīvotājus ar nepieciešamo inventāru un finansu resursiem atbilstoši likumam.

 • 0
  gunča 11.02.2018, 13:58:18

  Vajag ne tikai daudz ko apstrīdēt,bet arī nepakļauties daudz kam,kas ir noteikts kā likums,jo pretējā gadījumā mums uz galvas sāks konkrēti d..st.
  Tātad,pieguļošās teritorijas kopšana,kura ir obligāta privātmāju īpašniekiem.ir tiesiska?Tad ir jautājums,kā var būt kaut kas cieņas pazemojošs tiesisks?Tad jau atliek tik par tiesisku nosaukt (definēt) jebkuru herņu,kas pazemo cilvēku,un ar to pietiek,lai to herņu atzītu par obligātu.Tas ir tiesiski,tāds ir likums,un viss?
  Kad tika pieņemti šādi noteikumi,tad diez vai tautai prasīja izteikties par to.Jums prasa,kad tiek izniekota nodokļu maksātāju nauda,kura ir mūsu visu nauda,kura ir domāta,lai iedzīvotājiem garantētu dzīves kvalitāti.Simti,tūkstoši un miljoni tiek izniekoti periodiski,bet nauda nav,lai algotu vajadzīgo sētnieku skaitu pilsētā.Tā vietā atrunājas ar kaut kādiem saistošiem noteikumiem,kurus paši izdomājuši un pieņēmuši kā likumu.
  Tas ir nenormāli,ka cilvēki ļauj sev uz galvas d..st.

 • 0
  codah 10.02.2018, 22:10:18

  Iespējams, ka kaut ko jaucu, bet vai nebija kaut kur minēts, ka tiem, kam gar māju iet ietve utt, tiem nesolīja kaut kādas NĪ nodokļu atlaides? Man, piemēram, 60m garumā iet zāliens un kādi 20m gājēju ietve, un abiem ir krietni daudz jāvelta laiks to sakopšanai, kamēr vienīgais, ko pilsēta dara - aizrāda par laicīgi nenotīrītu sniegu vai nenopļautu zāli. Ja man uzliek par pienākumu visu laiku čekot pašam līdzi pieguļošo teritoriju, tad varbūt derētu tākā pateikt paldies kaut kādā veidā? Tai pat laikā, kad man pie mājas aizbēra grāvi (kas tagad rezultējās ar regulāri applūstošo pagrabu) un tā vietā izveidoja gājēju ietvi, manu viedokli neviens man neprasīja pirms tā izveides.

 • 0
  gunča 11.02.2018, 07:29:02

  codah,tev ir jāsatraucas tikai par to,kas pieder tev.Tas ir tā,no cilvēcīgā viedokļa.Ja, kaut kāds ,morālu kropļu pieņemts likums,tev par pienākumu uzliek darīt kaut ko,kas iet pretrunā ar veselo saprātu,tad nedari to,un apgaismo sev līdzās esošos cilvēkus.Vienotībā ir spēks.

 • -3
  asd. 11.02.2018, 08:47:00

  Risinājums ir-pārdod to māju un iegādājies dzīvokli daudzdzīvokļu mājā.

 • 0
  Vilis Skuja 11.02.2018, 10:58:25

  >>codah
  Apstrādā pavasarī,kad zāliens sazaļojis,ar Raundapu.Nebūs jāpļauj.

 • 0
  Ilze Rubina 11.02.2018, 09:16:36

  Man isti nav skaidrs ko tas cilveks ar to pabalstu pardesmit eur apmera daris - noalgos setnieku, kas tira sniegu un vai ta pabalsta pietiks lai samayksatu? Un kur vins to cilveku dabus? Vai tad pareizak nebutu teritorijai kas atbilst siem kriterijiem nozimet labiekartosanas kombinata setnieku, kuru apmaksa pasvaldiba? Kops virs ir slims un nespej vairs teritoriju kopt, maksajam labiekartosanas kombinatam pasi - par pusi no mums piegulosas teritorijas - otru pusi tira otrs ipasnieks - metru plata ietve gar maju kadi 25-30 m, precizi neatceros - maksajam ap 26 eur menesi. It ka nav fantastiska summa, ap visu maju butu kadi 60- 70 jamaksa, bet cilvekam ar ienakumiem zem 315 eur menesi ir 20 ir oti daudz. Un ko darit tiem invalidiem ar smagajam problemam, kam ir 320 un no ta janoperk zales, jaapmaksa dzivoklis, jaalgo sev paligs kas atnak maju piekopt un ko palidzet, jo socialais dienests ari sadu pakalpojumu nepiedava un ar setnieka pabalstu nepietiek lai to algotu?? Esanai nepaliek

 • 0
  Jānis Parastais 11.02.2018, 12:38:56

  Tīrot ar traktoru ietvi , uzņēmums maksā 10 eurocentus( ar PVN) par 1metru notīrītas ietves vienā reizē. Tas tā lai padomātu.

 • 0
  Riebīgais 11.02.2018, 19:07:20

  tas 10 eur piešķirts,lai varētu samaksāt sodu,ja nebūs notīrīts! :D

 • 0
  Megatonna 11.02.2018, 12:38:39

  Ventspils pašvaldība nezin kāpēc paredz, ka visiem privātīpašniekiem ir ideāls veselības stāvoklis un ir lieka nauda pašvaldības teritorijas sakopšanai un darba cilvēkiem jāstrādā vēl virsstundas(LR Darba likums - darba laiks dienā nedrīkst pārsniegt astoņas stundas. Lai iekārtotos valsts darbā, nepieciešama obligātā veselības pārbaude, kura apliecina, ka tādu darbu cilvēks var strādāt. Latvijā un Ventspilī notikuši vairāki gadījumi, kad pēc sniega tīrīšanas radušos veselības problēmu dēļ cilvēki ir nomiruši. Pašvaldība ciniski jums atbildēs - tas nav mūsu gadījums cilvēks taču nenomira uz ielas. Ventspils saistošie noteikumi "pieprasa" strādāt bez veselības pārbaudes, tātad tieši nerūpējas un pilnīgi neinteresējas par pilsētas iedzīvotāju veselību. Pašvaldība vienkārši noslepkavo vecos un slimos cilvēkus uz pilsētas ielām. Vai pieņemot saistošos noteikumus, Ventspils pašvaldība par tādām lietām domā? Vai pašvaldība tādos gadījumos izmaksās kompensāciju tuviniekiem un apmaksās bēres?

 • -1
  gunča 11.02.2018, 13:25:42

  Šo problēmu var atrisināt ļoti vienkārši.Neviens neko netīra,un viss.Un pasūta nahren visu pašvaldību ar visiem viņu noteikumiem.Kaut kādas soda sankcijas var ietekmēt tikai vienu cilvēku,bet simtiem un tūkstošiem viņi tik iepūst var d...ā.

 • 0
  Megatonna 12.02.2018, 11:47:24

  Komentāros pieminēja Truseviča kungu, bet kādai jābūt bezkaunīgai pašvaldībai kur invalidi tiesājas par to, ka viņi nav spējīgi tīrīt pašvaldības ielas. Bet vel ir daudz cilvēku ar sirds mazspēju, astmu, locītavu problēmām un citam kaitēm kuriem nepiešķir invalida statūtu bet viņi vienalga nav darbaspējīgi, un vel ir tādi cilvēki kuri piemēram vienkārši saslima ar gripu. Un ko tagad ņemt slimības lapas un nest to Lembergam? Ja likums pieprasa pašvaldībai materiāli un finansiāli nodrošināt ielu tīrību, tad lai pašvaldība meklē, maksa un pilda savus pienākumus kurus apmaksāja ar saviem nodokļiem pilsētas iedzīvotāji. Nodokļus iekasē ari pilsētas sakopšanai nevis prēmijām pa labu darbu, salūtiem, tilta svētkiem un citiem pasākumiem pašslavināšanai ka to doma atsevišķie kungi domē.

 • -1
  gunča 12.02.2018, 12:06:05

  Nu tad,lai būtu vēl taisnīgāk,tad sakarā ar to,ka daudzdzīvokļu namos ir arī daudz privatizēto dzīvokļu,tad lai tie privātīpašnieki arī piedalās savu īpašumu piegulošās teritorijas kopšanā.Nekopj tikai tie,kuri no pašvaldības dzīvokli īrē.Pārējie vicinās ar slotām un lāpstām-tandēmā ar sētniekiem.

 • -5
  vai man dieniņ!!! 12.02.2018, 17:57:13

  Nu vot, pilnīgi auzās atkal iebrauci pārgudri muldot, kā parasti.
  Arī daudzdzīvokļu īpašnieki VISI tīra pieguļošās teritorijas, tikai viņi par to maksā apsaimniekošanas maksu, kur tas ir iekļauts, un apsaimniekotājs algo sētnieku, kas tīra sētu un pieguļošo teritoriju.

  Vēl te kāds gudri muldēja par piespiedu darbu un par vergošanu - nav te nekāds piespiedu darbs. Ir JĀNODROŠINA teritorijas tīrība - kādā veidā, tas ir paša ziņā, vai nu pats, vai sieva utt. vai maksā kādam, kas to dara.
  Bija pat tiesas spriedums, kur noraidīja sūdzību par piespiedu darbu, jo piespiedu darbs ir konkrētas personas piespiešana fiziski ko darīt jeb verdzība, bet te ne nevienai konkrētai personai neliek strādāt, bet nodrošināt.

 • 0
  Megatonna 12.02.2018, 19:17:38

  Ārprātam - Jums neliekas ka visiem pilsētas iedzīvotajiem nevis tikai daļai tad jātīra ielas un jāiegulda finansu līdzekļus proporcionāli, citādāk sanāk tā ka otra dala spļaus virsu tiem kam nepaveicas ar lielam pašvaldības platībām kuras pieguļ viņu īpašumiem īpaši krustojumos.

 • 0
  Megatonna 12.02.2018, 19:19:56

  Satversmes tiesa atzina konkrētajā Rīgas lieta Nr. 2013-20-03 - Atzīt Rīgas domes 2008. gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.125 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4.3. un 4.4. punktu, ciktāl normatīvais regulējums neparedz pašvaldības līdzdalību nekustamajiem īpašumiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanā un tīrīšanā, par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes105. pantam un spēkā neesošiem no 2015.gada 1.maija.

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieskatā, nosakot kopjamās teritorijas platību, pašvaldības līdzdalība tiktu noteikta visos gadījumos.

  Tā ka pašvaldības līdzdalības katra gadījumā Ventspilī nav noteikta, un Ventspils saistošajos noteikumos tā ir atrunāta tikai daļēji, tad sanāk ka pašvaldība apzināti pārkāpj Satversmes tiesas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikto un nepilda LR Likuma "Par pašvaldībām" noteikto.

 • 0
  Jānis Parastais 12.02.2018, 20:42:17

  "nav te nekāds piespiedu darbs. Ir JĀNODROŠINA teritorijas tīrība - kādā veidā, tas ir paša ziņā" Interesanti gan, kad Ventspils domei tiek uzdots ko nodrošināt izglītības ,sociālajā vai citā sfērā, tad gan tā izmisīgi brēc par nepieciešamo finansējumu lēmuma izpildei.

 • 0
  Megatonna 14.02.2018, 11:02:42

  http://vesti.lv/news/shokirovannaya-rizhanka-na-trotuare-v-centre-umer-dvornik-no-nikto-dazhe-ne-podoshel

 • -7
  Būvniecības administratīvā inspekcija 14.02.2018, 15:54:51

  Būvniecības administratīvā inspekcija informē, ka Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 7 “Ventspils pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” ir pieņemti ar 2012.gada 03.februāra lēmumu Nr. 25 (prot. Nr. 8; 3.§), saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”. Vēlamies norādīt, ka gan pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju, gan paša īpašnieka interesēs ir tas, lai īpašums un tam piegulošā teritorija būtu sakopta, kas sekmētu drošu pārvietošanos un tīru, sakoptu pilsētvidi. Kas attiecas uz īpašuma un tam piegulošās teritorijas kopšanu uzliekot īpašuma īpašniekam pienākumu kopt un tīrīt attiecīgā īpašuma un tam piegulošo teritoriju Ventspils pilsētas pašvaldība ir paredzējusi līdzdalību/atvieglojumus.

 • -6
  Būvniecības administratīvā inspekcija 14.02.2018, 15:55:06

  Piemēram, ziemas periodā pašvaldība nodrošina kaisāmā materiāla smilts/sāls maisījuma piegādi bez maksas katram nekustamā īpašuma īpašniekam/valdītājam/lietotājam 100kg apjomā, ja to īpašums robežojas ar ietvi, pašvaldība nodrošina zāliena pļaušanu apstādījuma daļai ielas sarkano līniju robežās, kas pārsniedz 6m platumu, sagrābto un maisos salikto lapu centralizētu savākšanu, pieņem bez samaksas piegulošo teritoriju zālienu atliekas u.c. Atsevišķos gadījumos Ventspils Sociālais dienests, sociālās palīdzības ietvaros nodrošina atvieglojumus īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai, līdz ar ko tiek nodrošināta pašvaldības līdzdalība pilsētvides uzturēšanā.

 • -7
  Būvniecības administratīvā inspekcija 14.02.2018, 15:55:46

  Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6. punktu pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, kā arī par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu.
  Saistībā ar piespiedu darbu, paskaidrojam, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2004.gada 21.maijā lietā Nr. Nr.2003-23-01 secinājusi, ka īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšana uzskatāma nevis par piespiedu darbu, bet gan par pienākumu, ko uzliek īpašums, un tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 106.pantu.
  BAI pateicas visiem īpašumu īpašniekiem par pilsētvides uzturēšanu kārtībā, radot patīkamu Ventspils pilsētvidi tās iedzīvotājiem.

 • 0
  Megatonna 14.02.2018, 19:01:27

  Protams, mēs visi esam ieinteresēti, lai pilsēta būtu tīra un sakopta. Bet minētā atbilde ir ne visai korekta. Kurš materiāli un finansiāli nodrošina pienākumu izpildi? Likumā "Par pašvaldībām" ir noteikts, kurš materiāli un finansiāli nodrošina lēmuma izpildi. Kādēļ pensionāriem, bezdarbniekiem, cilvēkiem ar veselības problēmām, maznodrošinātajiem, daudzbērnu ģimenēm utt., kuri ikdienā skaita katru centu, jāiegulda savi līdzekļi pašvaldības teritorijas uzturēšanā? Nevajag maldināt cilvēkus; ja uzmanīgi izlasīsiet lietu Nr.2003-23-01, tad no tās izriet - ja nav konstatēta pašvaldības līdzdalība konkrētajā (katrā) gadījumā, tad ir pārkāpts Latvijas Republikas Satversmes 106.pants. Noteiktā 6m josla nav nekāda pašvaldības līdzdalība, jo vispār neskar lielāko daļu Ventspils iedzīvotāju (un šeit pašvaldība šmaucas, jo platību vairākos gadījumos nosaka nevis platums, bet garums gar sarkano līniju, un jebkurš, kuram īpašums atrodas divu ielu krustojumā, kopj ietves uz 2 ielām!!!).

 • 0
  Megatonna 14.02.2018, 19:04:53

  Un vispār, tad kāpēc nav noteikta norma, cik kvadrātmetri jātīra uz 1 īpašumu un lai pārējo tad tīra pašvaldība. Šeit ir runa par to, ka samērīguma princips vispār nav ievērots, kad vienam īpašniekam jātīra 1000kvm bet otram tikai 20kvm, nevienu absolūti neinteresē arī tas moments, ka zemes nodokli pašvaldībai (!!!) viņš samaksājis par savu zemes gabalu ari vairākas reizes lielāku. Kad īpašniekam lielāka pieguloša teritorija jākopj, tad sāls-smilts maisījums ātrāk beidzas, un papildus vairāk nedod. Vai pašvaldības līdzdalība šai pasākumā aprobežojas tikai ar sāls-smilts maisījuma izsniegšanu un kaut kādu mistisku 6m (sev - t.i. pašvaldībai piederošu) zālāju nopļaušanu? Par pārējās zāles pļaušanu jāmaksā mums un tā tālāk un tā joprojām.

 • 0
  Megatonna 14.02.2018, 19:06:53

  Par pašvaldības līdzdalības apjomu arī var apstrīdēt rakstīto Ventspils saistošajos noteikumos (pat sāls maisījumu ne visi saņem) jo likumā "Par pašvaldībām" ir rakstīts, ka ar pašvaldības teritorijas kopšanu saistītos izdevumus pilnībā jākompensē pašvaldībai. Mēs gatavi pildīt savu pienākumu tikai nodrošiniet to materiāli un finansiāli. Kareivis ari pilda savu pienākumu un aizstāv dzimteni, sanāk tā, ja rīkoties pēc Ventspils saistošiem noteikumiem, tad šauteni un munīciju viņam pašam jānopērk.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: