Novadā

 • Usmas skolā būs iemītnieki 0

  Novada dome likvidētās Usmas pamatskolas telpas nolēmusi iznomāt Ugāles sieviešu biedrībai Ābeles, kas tur plāno ierīkot pansionātu.

 • Ugāles bibliotekāre stažēsies ASV 0

  Ugālniece Inese Rumpa ir viena no 12 Latvijas bibliotekāriem, kuras radošā ideja atzinīgi novērtēta un kurai būs iespēja šoruden trīs nedēļas mācīties ASV un vienu nedēļu iepazīt bibliotēku darbu kādā no Eiropas valstīm.  

 • Mūžs kultūras darbā 0

  Ventspils novada Zlēku kultūras nama vadītāja, pagasta amatierteātra režisore Līga Ķemlere šodien atzīmēs skaistu mūža jubileju.

 • Statuss mainīts, problēmas – vecās 0

  Dzīvojamai mājai Rīgas šosejā 15, Ugālē, piešķirts sociālās mājas statuss. Tagad ēkas remontam varēs izmantot Eiropas Savienības līdzekļus.

 • Jauns dižakmens Ventspils novadā 0

  Pēc publikācijām par mūspuses lielākajiem akmeņiem, Ventas Balss saņēma uzaicinājumu no Māra Vekmaņa apskatīt vienu akmens milzeni, kas guļ pavisam netālu no Ventspils – Ogsilā.

 • Grib pārņemt piekrasti 0

  Ventspils novada dome pieņēmusi lēmumu par piekrastes teritorijas pārņemšanu no valsts un aizsūtījusi to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 • Jaunzems maina ideju par akmeni 0

  Uzzinājis, ka Puzes pagastā savulaik uzstādītajā piemiņas akmenī jau izmantots loga motīvs, tēlnieks Pauls Jaunzems nolemj mainīt piemiņas akmens koncepciju un izstrādā citu skici.

 • Užavniece cīnās par zemi 0

  Pašvaldības un zemes īpašuma Ošnieki saimnieces Ivetas Žigalkinas pārliecība jautājumā par ceļa servitūtu atšķiras. Strīdā iejaukta mērniecības firma un pat policija.

 • Iepriecinošas finanses 0

  Līdz 31. maijam novada domes budžeta kopējie ieņēmumi ir Ls 1 644 722, kas ir par Ls 59 744 vairāk nekā plānots.

 • Miers dzīvnieku patversmes jautājumā 0

  Novada domes deputāti piekrituši noslēgt administratīvo līgumu ar pilsētas domi jautājumā par dzīvnieku patversmi un nekustamo īpašumu Jaunzīles Tārgales pagastā.

 • Neplūc, indīgs! 0

  Ne katrs pazīst visus pļavu, mežu un arī dārza augus.

 • Vasaru ieskandē odi 0

  Latvijā pavisam ir 26 odu sugas, kuru aktivitāte mainās. Patlaban aktīvi ir tie odi, kuri dzimuši pavasarī, skaidro Latvijas Dabas muzeja entomologs Jānis Dreimanis.