Trīs Ventspils skolu skolotājām svinīgi pasniedza Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un balvas par nosaukuma “Gada skolotājs 2018” iegūšanu. Par Gada skolotājām tika atzītas Daila Zēberga, Zanda Bite un Irina Ivane.

Daila Zēberga ir Pārventas pamatskolas sākumskolas un dabaszinību skolotāja. Skolotājas pedagoģiskā darba galvenais mērķis ir jēgpilna un efektīva mācību stunda un atgriezeniskās saites nodrošināšana. Savas profesionālās iemaņas Daila pilnveido, vadot un analizējot atklātās stundas, tādējādi veicinot citu pedagogu pieredzes apmaiņu un pilnveidošanos.

Zēberga projektā “Skola 2030” darbojas darba grupā, kura izstrādā metodiskos materiālus dabaszinību stundām jaunā mācību satura ieviešanai. Darba grupa šos materiālus aprobē, veic uzlabojumus, un jaunajā mācību gadā tie būs pieejami visās skolās.

Izturējusi konkursu, viņa šobrīd mācās profesionālās pilnveides kursos “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām”, kuru ietvaros rāda un kopā ar citiem šo programmu kolēģiem analizē mācību stundas. Skolas ietvaros veic mentordarbību, konsultējot jaunos kolēģus mācību darba plānošanā un pārbaudes darbu izstrādē, pētnieciskās darbības organizēšanā caurviju prasmju attīstīšanai, dažādu mācību stratēģiju izmantošanā.

Zanda Bite, 6. vidusskolas vizuālās mākslas, tehniskās grafikas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja, izstrādājusi izmēģinājuma programmu “Sekotājs”, kurā tiek fiksēta katra skolēna mācību sasniegumu izaugsme dažādos kritērijos. Darbs šajā programmā turpinās jau otro gadu. Skolotāja kopā ar skolēniem izvirza sasniedzamo rezultātu, kopīgi meklē efektīvākos mācību paņēmienus, lai ikviens skolēns iesaistītos mācīšanās procesā un būtu atbildīgs par izvirzīto mērķi un tā sasniegšanu.

Tāpat Zanda darbojas skolas mācīšanās grupā, kurā paralēli lasītprasmes attīstīšanas jautājumiem dalās pieredzē par integrēto stundu veidošanu. Vēro citu skolotāju stundas, vada vēroto stundu analīzi, sniedz objektīvu atgriezenisko saiti kolēģiem, lai palīdzētu palielināt mācību procesa efektivitāti.

Zanda savu profesionālo pieredzi aktīvi nodod kolēģiem un citiem interesentiem gan skolas, gan pilsētas, gan arī Latvijas mērogā. Vadījusi darbnīcas Cēsīs un Liepājā. Zanda ir arī pilsētas metodiskā dienesta konsultante.

Irina Ivane ir Valsts 1. ģimnāzijas bioloģijas skolotāja. Ivane strādā ar talantīgajiem audzēkņiem, kuri, pateicoties skolotājai, valsts olimpiādēs gūst godalgotas vietas. Tāpat Ivane koordinē skolēnu apmeklētību Jauno biologu skolas nodarbībās un atbalstījusi Latvijas Universitātes mācību spēku doktoranti, nodarbību vadītāju. Inovatīvās skolas programmā 9. klašu skolēniem organizējusi konkursus “Viņam un viņai”, kas tiek veltīti Vispasaules AIDS dienai, savukārt 8. klašu skolēniem no Ventspils pilsētas un novadu skolām – konkursu “Pavasaris klāt!”.

Irina Ivane vada atklātās stundas kolēģiem gan 1. ģimnāzijā, gan arī citām skolām. Ventspils pilsētas metodiskajā dienā kopā ar ķīmijas skolotāju vadīja radošo darbnīcu “Telpaugu kopšana”. Savukārt Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas vecākiem vadījusi atklāto stundu “Augu mēslojuma pagatavošana un augu šūnu reakcija” cikla “Es varu mācīt savu bērnu, ja zinu, kā viņš mācās” ietvaros.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: