Tēma: Ielas

 • Izbūvē jaunu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru 0

  Projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” ietvaros uzsākta lietus ūdens kolektora pārbūve Sarkanmuižas dambja un Brīvības ielas krustojumā, kā arī lietus ūdens kanalizācijas paralēlā kolektora izbūve Sarkanmuižas dambī no Lauku ielas līdz Brīvības ielai.

 • Būs satiksmes ierobežojumi un ielu slēgšana 9

  Sakarā ar Ventspils Piedzīvojumu parka maratonu 17. jūnijā Ventspilī būs satiksmes ierobežojumi un ielu slēgšana, kā arī tiks ierobežota sabiedriskā transporta kustība pilsētā, tāpēc iespējama autobusu kavēšanās.

 • Atjaunos satiksmes pārvadu pār Dzintaru ielu 0

  Ventspils brīvostas pārvalde noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA “CTB” par satiksmes pārvada atjaunošanu Maskavas ielā pār Dzintaru ielu. Darbi šajā ostas pievedceļa posmā jāpabeidz trīs mēnešu laikā.

 • Bērzu ielā uzstādīta ātruma trepe 12

  Izvērtējot Bērzu ielas un Ganību ielas krustojuma satiksmi, novērots, ka autovadītāji bieži šajā posmā izraisa ceļu satiksmes negadījumus, tādēļ tajā veikti uzlabojumi.

 • Pie Ventspils robežas sāksies Kuldīgas ielas pārbūve 10

  14. maijā plānots sākt vērienīgus Kuldīgas ielas pārbūves darbus posmā no Tērauda ielas līdz Jēkaba ielai. Būvdarbu laikā satiksme šajā posmā tiks slēgta pilnībā, bet pēc darbu pabeigšanas iela tiks atvērta jaunā kvalitātē – ar jaunu segumu, gājēju ietvēm, veloceliņiem, ielas apgaismojumu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

 • Uzsāk apgaismojuma izbūves darbus pie gājēju pārējām 1

  Lai uzlabotu satiksmes drošību, šogad Ventspilī vairākām gājēju pārejām tiks ierīkots LED apgaismojums, kas autovadītājiem diennakts tumšajā laikā ļaus savlaicīgi un daudz labāk saskatīt gājējus.

 • Robežu ielā atjaunos satiksmes ierobežojumus 0

  Atsāksies seguma rekonstrukcijas būvdarbi pērn uzsāktā Robežu ielas projekta “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī”. Tiks atjaunoti satiksmes ierobežojumi, divos posmos uzstādot satiksmi regulējošus luksoforus un ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes.

 • Uzsākti būvdarbi Robežu ielā 8

  Pirmdien, 19. martā, Robežu ielas posmā no Graudu ielas līdz Rotas ielai pašvaldības SIA ŪDEKA uzsākusi ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta nr. 5.3.1.0/16/I/005 ietvaros.

 • Uzstāda jaunas ielu nosaukumu plāksnītes 0

  Ik gadu p/i “Komunālā pārvalde” pavasara darbu sarakstā ir arī ielu nosaukumu plāksnīšu atjaunošana un papildināšana. Ielu nosaukumu plāksnītes izvietotas krustojumos un norāda ielu nosaukumus, iedzīvotājiem un pilsētas viesiem palīdzot orientēties pilsētā. Iedzīvotājus aicina ziņot par trūkstošām ielu nosaukumu plāksnēm.