Tēma: Ielas

 • Pie Ventspils robežas sāksies Kuldīgas ielas pārbūve 10

  14. maijā plānots sākt vērienīgus Kuldīgas ielas pārbūves darbus posmā no Tērauda ielas līdz Jēkaba ielai. Būvdarbu laikā satiksme šajā posmā tiks slēgta pilnībā, bet pēc darbu pabeigšanas iela tiks atvērta jaunā kvalitātē – ar jaunu segumu, gājēju ietvēm, veloceliņiem, ielas apgaismojumu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

 • Uzsāk apgaismojuma izbūves darbus pie gājēju pārējām 1

  Lai uzlabotu satiksmes drošību, šogad Ventspilī vairākām gājēju pārejām tiks ierīkots LED apgaismojums, kas autovadītājiem diennakts tumšajā laikā ļaus savlaicīgi un daudz labāk saskatīt gājējus.

 • Robežu ielā atjaunos satiksmes ierobežojumus 0

  Atsāksies seguma rekonstrukcijas būvdarbi pērn uzsāktā Robežu ielas projekta “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī”. Tiks atjaunoti satiksmes ierobežojumi, divos posmos uzstādot satiksmi regulējošus luksoforus un ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes.

 • Uzsākti būvdarbi Robežu ielā 8

  Pirmdien, 19. martā, Robežu ielas posmā no Graudu ielas līdz Rotas ielai pašvaldības SIA ŪDEKA uzsākusi ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta nr. 5.3.1.0/16/I/005 ietvaros.

 • Uzstāda jaunas ielu nosaukumu plāksnītes 0

  Ik gadu p/i “Komunālā pārvalde” pavasara darbu sarakstā ir arī ielu nosaukumu plāksnīšu atjaunošana un papildināšana. Ielu nosaukumu plāksnītes izvietotas krustojumos un norāda ielu nosaukumus, iedzīvotājiem un pilsētas viesiem palīdzot orientēties pilsētā. Iedzīvotājus aicina ziņot par trūkstošām ielu nosaukumu plāksnēm.