Tēma: Ielas

 • Uzsākta Mētru ielas pārbūve 0

  Pilsētvides attīstības 2024. gada programmas ielu infrastruktūras atjaunošanas un uzlabošanas darbu ietvaros ir uzsākti būvdarbi objektā “Mētru ielas izbūve posmā no Mētru 15 līdz Mētru 17 un apgaismojuma pārbūve Mētru ielā un Sila ielā, Ventspilī”.

 • Atjauno horizontālo marķējumu uz brauktuvēm 0

  Pilsētā uzsākti ceļa horizontālā marķējuma atjaunošanas darbi. Šie darbi katru gadu tiek veikti pavasarī. Noslēdzoties iepirkumam par ceļa horizontālā marķējuma atjaunošanu un uzklāšanu uz ielām, ietvēm, veloceliņiem un citviet pilsētvidē, darbu veicējs SIA “CTB” tos paredz veikt līdz 24. maijam (ja to atļaus klimatiskie apstākļi).

 • Satiksmei atvērta Mazā Priežu iela 2

  No 5. februāra satiksmei atvērta Mazā Priežu iela. 30. janvārī ekspluatācijā tika nodots auto stāvlaukums Krustkalna ielā 6. Tas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem lietošanai tiks atvērts pavasarī, pēc horizontālā marķējuma uzklāšanas, apzaļumošanas darbu veikšanas un stādījumu ierīkošanas.

 • Pils iela noteikta par vienvirziena ielu 18

  No 6. decembra Pils iela ir noteikta par vienvirzienu ielu esošajam vienvirziena posmam no Prāmju ielas līdz Lielai ielai (ar virzienu no Prāmju uz Lielo ielu) vienvirzienu kustība ieviešot arī posmā no Ostas ielas līdz Lielai ielai (ar virzienu no Vasarnīcu uz Lielo ielu) ar automašīnu stāvēšanu, posmā no Biedrības ielas līdz Lielai ielai, Pils ielas pāra numuru (kino “Rio”) pusē.

 • Turpinās apgaismojuma sistēmas modernizācija 0

  Lai būtiski samazinātu elektroenerģijas patēriņu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, vienlaikus veicinot videi draudzīgu apgaismojuma ķermeņu iegādi un izvietošanu pilsētā un ar to saistītās infrastruktūras pilnveidošanu, SIA VIZULO Solutions un Komunālā pārvalde parakstīja līgumu par 601 novecojušu gāzizlādes lampu ielu gaismekļu nomaiņu uz energoefektīviem LED gaismekļiem 23 ielu posmos.

 • Ugāles ielā uzlabota ceļu satiksmes drošība 0

  Ventspilī iepretim daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Ugāles ielā Nr. 13 un Nr. 32 ir uzlabota ceļu satiksmes drošība, izbūvējot izgaismotu gājēju pāreju un ātruma ierobežojošo ātrumvalni, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

 • Uzsāks Kuldīgas ielas posma pārbūvi 0

  Tiks uzsākta Kuldīgas ielas pārbūve posmā no Jēkaba ielas līdz Baldones ielai, paredzot ne tikai pārbūvēt brauktuves segumu un gājēju pāreju, bet arī izbūvēt apvienoto gājēju un velobraucēju celiņu un energoefektīvu LED ielas apgaismojumu.

 • Peldu iela turpmāk būs vienvirziena iela 0

  Ceturtdien, 24. augustā, Peldu ielā posmā no Užavas ielas līdz Jāņa ielai tiks uzstādīta ceļa zīme Nr. 501 ''Vienvirziena ceļš'', turpmāk minētajā posmā nosakot vienvirziena satiksmes kustību, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

 • Visā pilsētā atsevišķās vietās īslaicīgi nedarbosies luksofori 4

  No 16. līdz 17. augustam visā Ventspils pilsētā atsevišķos ielu krustojumos un posmos īslaicīgi nedarbosies luksoforu sistēmas, aicinot ceļu satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem un luksoforu atslēguma gadījumā pārvietoties atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, ievērojot uzstādītās ceļa zīmes, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

 • Daļēji slēgs transporta kustību Pļavas ielā 0

  Lai uzlabotu pilsētas lietus ūdens kanalizācijas infrastruktūru, no pirmdienas, 17. jūlija, Pļavas ielā pie Ventspils 1. pamatskolas tiks uzsākti būvniecības darbi, kuru laikā paredzēti satiksmes kustības ierobežojumi.

 • Pļavas ielā tiks uzsākti būvdarbi 0

  Pirmdien, 17. jūlijā, Inženieru ielā pie 1. pamatskolas, Pļavas ielā 27, tiks uzsākti lietus ūdens kanalizācijas pārbūves darbi.

 • Noslēgusies Vīgriežu ielas izbūve 0

  Lai attīstītu pilsētas ielu infrastruktūru un apdzīvojamo teritoriju pieejamību iedzīvotājiem, Ventspilī starp Jēkaba ielu un Vītolu ielu tika izbūvēts jauns ielas posms – Vīgriežu iela, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

 • Uzsākta Mazās Priežu ielas izbūve 0

  Nolūkā pilnveidot pašvaldības transporta infrastruktūru, vienlaikus uzlabojot pilsētvides kvalitāti un satiksmes drošību, nodrošinot ērtāku pārvietošanos pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kā arī uzlabojot vidi tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai, Ventspilī ir uzsākta Mazās Priežu ielas izbūve, informē Ventspils Komunālā pārvalde.