Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments otrdien Ventspils Mūzikas vidusskolas projekta korupcijas krimināllietā atcēla Rīgas apgabaltiesas lēmumu nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā, informē AT.

Līdz ar to krimināllieta pret četrām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonām par kukuļa pieņemšanu grupā pēc iepriekšējas vienošanās un pret divām privātpersonām par kukuļdošanu saistībā ar atzinuma sagatavošanu par Ventspils Mūzikas vidusskolas atbilstību ugunsdrošības prasībām no jauna būs jāskata Rīgas apgabaltiesai apelācijas kārtībā.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka krimināllietā apsūdzēti Andrejs Kudrjašovs, Laimonis Drozdovs, Romāns Andrijausks, Edgars Rubenbergs, Mursals Kerimovs un Vilnis Puļķis.

AT atzina, ka Kurzemes rajona tiesa nav pieļāvusi apelācijas instances tiesas konstatētos Kriminālprocesa likuma pārkāpumus. Atceļot pirmās instances tiesas spriedumu un nosūtot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā, apelācijas instances tiesa nepareizi piemērojusi Kriminālprocesa likuma 566. panta nosacījumus. Apelācijas instances tiesa lēmumā nav norādījusi tādus apstākļus, kas atbilstoši Kriminālprocesa likuma 566. pantam varētu būt par pamatu pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanai un lietas nosūtīšanai jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. Senāts lēmumā norādīja, ka minētais likuma pārkāpums atzīstams par Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu šā likuma 575. panta trešās daļas izpratnē, kas novedis pie nelikumīga nolēmuma, tādēļ apelācijas instances tiesas lēmums atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Tiesa lēmumā norāda - ja apelācijas instances tiesa uzskatīja, ka pirmās instances tiesa pamatojusi savus atzinumus par apsūdzētajiem nosakāmo sodu ar pierādījumiem, kuri nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā, vai ar nepieļaujamiem pierādījumiem, tai tāpat nebija tiesiska pamata, atsaucoties uz Kriminālprocesa likuma 566. pantu, atcelt pirmās instances tiesas spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. No Kriminālprocesa likuma 549. panta izriet, ka apelācijas instances tiesa ir tiesa, kas iztiesā lietu pēc būtības, līdz ar to tai nebija procesuālu šķēršļu atcelt pirmās instances tiesas spriedumu daļā par apsūdzētajiem noteikto sodu un taisīt šajā daļā jaunu spriedumu.

Jau vēstīts, ka Kurzemes rajona tiesa janvārī bijušos VUGD darbiniekus ir atzinusi par vienīgiem kukuļa pieprasīšanā un pieņemšanā saistībā ar Ventspils mūzikas skolas projektu un piespriedusi cietumsodus.

Bijušie VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandiera vietnieki Andrijausks un Kerimovs, kā arī inspektori Kudrjašovs un Rubenbergs apsūdzēti Krimināllikuma 320. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, proti par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Visiem apsūdzētajiem tika piespriesti cietumsodi.

Savukārt SIA "VPM Latvia" darbinieks Drozdovs saukts pie atbildības Krimināllikuma 323. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā par kukuļdošanu, bet minētā uzņēmuma valdes loceklis Puļķis - gan par kukuļošanu, gan arī stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu. Abi notiesāti tika sodīti ar nosacītu brīvības atņemšanu.

Kerimovs sodīts ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus valsts un pašvaldības iestādēs trīs gadus, bet Andrijausks sodīts ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem un astoņiem mēnešiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus valsts un pašvaldības iestādēs trīs gadus. Identisks sods piespriest arī Ruberbergam un Kudrjašovam.

Drozdovs sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, ar pārbaudes laiku uz četriem gadiem, konfiscējot transportlīdzekli - motociklu. Tāpat divas gadus viņam ir liegta iespēja nodarboties ar ugunsdzēsības sistēmu projektēšanu, ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu vadīšanu un uzraudzību.

Puļķis sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un diviem mēnešiem, ar pārbaudes laiku uz četriem gadiem, atņemot tiesības ieņemt valdes locekļa amatu visu veidu komercuzņēmumos uz diviem gadiem, atņemot tiesības veikt jebkādas darbības ar stratēģiskās nozīmes precēm trīs gadus. Tāpat viņam tika piemērota mantas konfiskācija.

VUGD amatpersonas kukuli 4000 eiro apmērā pieņēmušas un sniegušas nepamatoti pozitīvu atzinumu par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām.

Vēlāk VUGD steidzamības kārtā veicis atkārtotu tolaik topošās Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju apsekošanu, atklājot vairāku būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumus, kurus celtniecības darbu veicējs novērsis.

Tādējādi novērsti ugunsdrošības riski, kuri varēja iestāties minētā noziedzīgā nodarījuma dēļ.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    Pilsēta 16.02.2022, 09:34:02

    Viens deva otrs ņēma, bet vainīgs nebūs neviens.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: