Satversmes tiesa (ST) izbeigusi tiesvedību lietā par normām, kas noteic vides aizsardzības prasības, kas jāievēro, veicot kravu pārkraušanas operācijas ostās.

Satversmes tiesa pēc AS Ventbunkers pieteikuma ierosinājusi lietu par Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu normām, kas paredz vides aizsardzības prasības – tvaiku savākšanas sistēmu uzstādīšanu, iekraujot tankkuģos naftas produktus, lai samazinātu smakas, kas rodas šajā procesā.

Uzņēmums norādījis, ka veic saimniecisko darbību ar naftas produktiem Ventspils brīvostas teritorijā, un tai izsniegta B kategorijas atļauja piesārņojošās darbības veikšanai. Atbilstoši apstrīdētajām normām no šī gada 1. jūnija jābūt izpildītām tajās ietvertajām prasībām par kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmu uzstādīšanu. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka šo prasību izpilde saistīta ar ievērojama apmēra finanšu līdzekļu ieguldījumu.

Tāpat saskaņā ar apstrīdētajām normām ostas uzraugs varot pieprasīt uzņēmumam samazināt kraušanas intensitāti, kas ikreiz tai radītu finansiālus zaudējumus. Uzņēmums ST lūdza izvērtēt normas, kas kopš 1. jūnija ierobežojot «pieteikuma iesniedzējas īpašuma tiesības».

ST informē, ka pieteikuma iesniedzēji pēc tam, kad uz tās pieteikuma pamata tika ierosināta lieta ST, sākuši savu tiesību aizsardzību arī administratīvajā tiesā. Administratīvā rajona tiesa šogad janvārī ierosinājusi administratīvo lietu, bet jūnijā nolēmusi apturēt tiesvedību, jo pieteikuma iesniedzēji pērn augustā jau bija vērsušies ST. Iesniedzējiem jāievēro tā saucamais subsidiaritātes princips, kura mērķis ir nodrošināt, lai tiesa, izskatot lietu pēc būtības, vispirms izmantotu tās rīcībā esošās juridiskās metodes Satversmei atbilstoša rezultāta sasniegšanai.

ST atzina, ka administratīvās tiesas procesā ir iespējams panākt tādu rezultātu, kas varētu novērst pieteikuma iesniedzēju pamattiesību iespējamo aizskārumu. Tādējādi administratīvais process tiesā pieteikuma iesniedzējas situācijā ir reāls un efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis.

Ņemot vērā, ka pieteikuma iesniedzēji nav izmantojuši visas iespējas aizstāvēt savas tiesības ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, tiesvedība izskatāmajā lietā ir izbeidzama, secinājusi ST.

Lasi vēl

Komentāri (6)

 • -3
  Mortīcija III 08.10.2019, 10:35:23

  Kādēļ to šeit publicē?
  Tātad Lembergam vairs nav "daļa" šai uzņēmumā?

 • -5
  keda 08.10.2019, 10:54:54

  Tā ir ziņa, bet te publicē ziņas? :D

 • -4
  Mortīcija III 08.10.2019, 12:07:39

  "Pieteikuma iesniedzēji norādīja, ka ar apstrīdētajām normām noteikto prasību izpildei esot jāizlieto ievērojami finanšu līdzekļi. Tādējādi tiekot apdraudēta uzņēmuma turpmākā pastāvēšana. Tāpat saskaņā ar apstrīdētajām normām ostas uzraugs varot pieprasīt, lai Ventbunkers samazina kraušanas intensitāti, bet šāda samazināšana ikreiz var radīt finansiālus zaudējumus, jo prasītu papildu resursus konkrētās kravas pārkraušanai. Līdz ar to apstrīdētās normas ierobežo Ventbunkers Satversmes 105. pantā noteiktās tiesības uz īpašumu.

  Uzņēmums arī uzskata, ka apstrīdētās normas esot izdotas ultra vires. Proti, ka likumdevējs ir pilnvarojis Ministru kabinetu, nevis pašvaldību noregulēt jebkurus jautājumus, kas attiecas uz piesārņojošu darbību rezultātā radušos smaku ierobežošanu."

 • -1
  Janis Zvejnieks 08.10.2019, 19:37:06

  Morticijs kundz! aivar onkulim visur ir dala un ja kads negrib piedalities,tad sakas jampadracs un tapec to te vin rupora publice .A lai sav dal, vi$ legal dabut, i nodibinat, kautkad tur Ventspils attistibs agentur,Ja tu negrib problems,ta jamaksa klau$

 • 0
  Skeptiķis no malas 09.10.2019, 09:49:53

  Man īsti neskauž kas kuram pieder. Galvenas , ja uzņēmums piesārņo apkārtējo vidi, tad lai arī iegulda attīrīšanas iekārtās un neindē ventspilniekus.

 • 0
  Janis Zvejnieks 10.10.2019, 19:40:03

  $is i labs pieradijums mans teiktam :) https://bnn.lv/kamer-sportistiem-trukst-naudas-latvijas-olimpiska-komiteja-maksa-lembergam-343587

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: