Ventspils pilsētas pašvaldība šī gada budžetā paredzējusi 370 tūkstoti eiro ar sociālo jomu saistīto sabiedriskā labuma sniedzēju organizāciju darbības nodrošināšanai, atsevišķu pašvaldības funkciju deleģēšanai un pakalpojumu pirkšanai. 

Finansējums paredzēts 23 biedrībām un nodibinājumiem – Invalīdu biedrībai, pensionāru biedrībai “Ventspils liedags”, Ventspils novada politiski represēto apvienībai, Latvijas Nedzirdīgo savienības Ventspils reģionālai biedrībai, Latvijas Neredzīgo biedrības Ventspils teritoriālai organizācijai, Alternatīvās aprūpes centram “Žēlsirdības māja”, Latvijas Antihitleriskās koalīcijas asociācijai, fondam “Dzīvības maize”, biedrībām “Sociālās un garīgās rehabilitācijas centrs “Vairogs””, “Pērļu pasaule”, “Latvijas Sarkanais Krusts”, “Diakonijas centrs Ventspilī”, u.c.

Pamatojoties uz 2012. gadā noslēgto deleģēšanas līgumu starp Ventspils pilsētas domi un nodibinājumu “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””, nodibinājums sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus katru darba dienu vismaz 20 bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldībā. 2018. gadā nodibinājuma darbības nodrošināšanai pašvaldība paredzējusi finanšu līdzekļus 53,1 tūkst eiro apmērā.

Cits, tajā pašā datumā noslēgtais deleģēšanas līgums starp Ventspils pilsētas domi un biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” paredz, ka biedrība nodrošina naktspatversmes pakalpojumu katru nakti vismaz 30 bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, sociālo pakalpojumu “Mājas neatliekamā izsaukuma dienesta” “Drošības poga” un ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas Sociālās aprūpes centrā “Vēji” vismaz 20 pensijas vecuma personām un invalīdiem ar asociālu uzvedību. Šim mērķim 2018.gada budžetā paredzēts finansējums 204 tūks. eiro apmērā.

Marta sākumā Sociālais dienests plāno izsludināt Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursu. Projekta finansēšanas konkursa finansiālais atbalsts paredzēts fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas ar savu darbību veicināt sociālo pakalpojumu un citu atbalsta pasākumu sniegšanu Ventspils pilsētā dzīvojošām sociāli mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām. Šim mērķim pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi 6 000 eiro apmērā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: