22.decembrī Ventspils brīvostas pārvalde medijos izplatījusi viltus ziņas par Ventspils pilsētas domi, apgalvojot, ka Ventspils pilsētas dome liek šķēršļus investīciju piesaistei Ventspilī.

Ventspils pilsētas domes uzskata par pienākumu informēt sabiedrību un atspēkot katru nepatiesus apgalvojumu, kas mērķtiecīgi vērsts Ventspils pilsētas domes nomelnošanai, kā arī skaidrot situāciju, kāpēc dome neatbalsta un nekad neatbalstīs nepārdomātus lēmumus, kas nākotnē var kaitēt un nest zaudējumus Ventspils pilsētas pašvaldībai.

1. Ventspils brīvostas pārvaldes apgalvojums

Jaunu investoru piesaiste gan ostas, gan industriālajām teritorijām vienmēr bijis viens no Ventspils brīvostas pārvaldes stratēģiski galvenajiem uzdevumiem. Gan Latvijā, gan starptautiski Ventspils brīvosta saņēmusi atzinību par īpaši pārdomātiem un izdevīgiem nosacījumiem tiešo investīciju piesaistē. Citāds bijis 2020.gads, kad viens no lielākajiem izaicinājumiem izrādījies jēgpilnas, uz kopīgu mērķi virzītas sadarbības veidošana ar Ventspils pilsētas domi, kuras attieksmes dēļ jaunu investoru piesaiste padarīta teju neiespējama.”

Atspēkojums

Ventspils dome (turpmāk Dome) pretēji apgalvotajam 2020.gadā ir sniegusi Brīvostas pārvaldei (turpmāk Brīvosta) būtisku atbalstu. Kad jaunās valdes vadībā, jau pēc 4 darbības mēnešiem kravu apgrozījums ostā bija samazinājies par vairāk nekā 40% un Brīvosta bija nonākusi kritiskā finansiālā stāvoklī, Dome nekavējoties pieņēma lēmumu atļaut izmantot kā ķīlu uz 3 gadiem pašvaldības īpašumus vairāk nekā 19 milj. EUR vērtībā. Tikai pateicoties šim Domes lēmumam Brīvosta, kurai pašai nebija pietiekoša apjoma aktīvu, ko apgrūtināt, saņēma kredītu no Valsts kases 15 milj. EUR apmērā un atjaunoja savu likviditāti un spēju darboties.   

2. Ventspils brīvostas pārvaldes apgalvojums

Tā kā daļa nekustamā īpašuma, ko pārvalda un kam investorus piesaista Ventspils brīvostas pārvalde, pieder pašvaldībai, nomas līgumu slēgšanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums. Šogad vairākiem desmitiem ostas esošo lietotāju un potenciālo investoru Ventspils dome ir atteikusi iespēju noslēgt jaunu ilgtermiņa vai pagarināt esošo nomas līgumu, saskaņojot vien nomas līguma slēgšanu uz vienu gadu. No šādas attieksmes ir cietuši gan jau Ventspilī labi pazīstami uzņēmumi kā “HansaMatrix Ventspils”, gan jauni investori.”

Atspēkojums

Dome kategoriski noraida apgalvojumu, ka jebkad būtu kavējusi investīciju piesaisti. 2020.gada laikā dome ir saņēmusi saskaņošanai nevis vairākus desmitus, bet tikai četrus investoru nomas līgumu projektus. Katrs no tiem, pirms pieņemt lēmumu, Domē ir detalizēti izvērtēts, kā rezultātā Dome pašlaik ir atbalstījusi zemes nomas līgumu slēgšanu vai pagarināšanu uz gadu. Ēkas, kuras Ventspils brīvostas pārvalde plāno ilgtermiņā iznomāt, ir Ventspils brīvostas pārvaldes īpašums, bet zemes gabali uz kuriem tās atrodas ir Ventspils pilsētas pašvaldības īpašums. Domes skatījumā, pareizākais risinājums šādos gadījumos ir veidot nedalītus nekustamos īpašumus, tas ir, Dome atsavina Ventspils brīvostas pārvaldei zemes gabalus, uz kuriem atrodas Ventspils brīvostas pārvaldei īpašumā esošās ēkas. Par šādu Domes pozīciju Ventspils brīvostas pārvalde ir informēta, un tā Domei ir sniegusi atbildi, kurā ir norādīts, ka tā piekrīt un atbalsta šādu Domes pozīciju. Atbilstoši tam, Dome ir uzsākusi veikt konkrētas darbības, lai jau nākamajā gadā varētu tikt realizēti atsavināšanas procesi.

3. Ventspils brīvostas pārvaldes apgalvojums

21.decembra preses konferencē Aivars Lembergs komentēja vienu no saskaņošanas lūgumiem, veltot uzņēmumam, kurš izteicis vēlmi nomāt zemi ar apbūves tiesību Ventspilī, kur celt ražotni un radīt jaunas darbavietas, visnotaļ nievājošus komentārus, kas ir ne tikai nepieņemami no biznesa vides viedokļa, bet, pirmkārt, jau neētiski un nepamatoti. Aivaram Lembergam ir pilnīgi skaidri zināms, uz kādiem noteikumiem Ventspils brīvostas teritorijā tiek iznomāta zeme – proti, līgumos tiek iestrādāts punkts, kas jāizpilda – piemēram, reāli jāuzsāk būvniecība, pretējā gadījumā līgums var tikt lauzts. Līdz ar to nekādu risku, saskaņojot līgumu, pašvaldībai nav un nevar būt.”

Atspēkojums

Sakarā ar 21.decembra preses konferencē minēto Brīvostas izteikto lūgumu Domei, piekrist uz 45 gadiem apgrūtināt Ventspils pilsētas pašvaldībai īpašumā esošo zemes gabalu Fabrikas ielā 10, Ventspilī, 8,1 ha platībā, ar apbūves tiesību, par labu SIA “S4U”, nolūkā uz tā izveidot zivju audzēšanas kompleksu, informējam par sekojošo. Brīvostas vēstulē, ar kuru tiek lūgts uz 45 gadiem apgrūtināt Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumu, ir sniegta ļoti skopa informācija – uzņēmums plāno ražot 1000 tonnas zivju gadā, izveidot 27 jaunas darba vietas. Tā ir visa informācija, kas sniegta Domei par investoru, pieprasot apgrūtināt tai piederošo zemi uz 45 gadiem investīciju projektam par summu 8 milj. EUR. Pārbaudot  informāciju par kapitālsabiedrību SIA “S4U” no publiski pieejamas datu bāzes Lursoft, tika konstatēts, ka tā ir reģistrēta 28.11.2017., tās apmaksātais pamatkapitāls ir 100 EUR, tās apgrozījums 2019.gadā ir 22644 EURpeļņa - 1681 EUR un darbinieku skaits – 2. Šādos apstākļos Dome kā rūpīgs un atbildīgs saimnieks  nekā citādi kā atteikt sniegt saskaņojumu, nebija tiesīga. Vienlaicīgi tika arī nolemts, ka pēc būtības šāda projekta realizācija  konkrētajā zemes gabalā ir iespējama un konceptuāli atbalstāma, ja kāds investors radīs pārliecību par savu spēju realizēt šāda apjoma projektu.

4. Ventspils brīvostas pārvaldes apgalvojums

Par laimi Ventspils brīvostas pārvaldei pagaidām ir izdevies pārliecināt uzņēmējus neatteikties no Ventspils kā atrašanās vietas. Taču šī ir bezprecedenta situācija Ventspils industriālās teritorijas attīstības vēsturē. Neviens investors nebūs ar mieru sākt uzņēmējdarbību vietā, kur garantēts tikai gadu ilgs nomas līgums. Caurspīdīgi, pret visiem investoriem vienlīdzīgi noteikumi ir ārkārtīgi būtiski investīciju piesaistē.”

Atspēkojums

Dome pēdējo vairāk nekā 20 gadu laikā ir pierādījusi, ka Ventspils brīvostas teritorija ir viena no pievilcīgākajām vietām investoriem visā valstī. Iepriekšējos gados, kad Brīvostā bija pārstāvēta arī pašvaldība, Brīvosta uzbūvējusi deviņas un iesākusi būvēt vēl trīs ražošanas ēkas, radītas aptuveni 2000 jaunas, kritiski svarīgas darba vietas, lai kompensētu prognozējamo kravu apjomu un darba vietu samazinājumu ostas termināļos. Šo situāciju ar nepieciešamību sakārtot īpašumu jautājumu radīja izmaiņas ostu pārvaldībā, bet tā nebija pašvaldības iniciatīva mainīt to ostu pārvaldes modeli, kas līdz tam sevi bija apliecinājis kā efektīvu un labu jau no 1994.gada. Ja Dome nav pārstāvēta Brīvostas valdē, un tā nevar ietekmēt lēmumu pieņemšanu, tai ir pienākums rūpēties par savu īpašumu kā labam un rūpīgam saimniekam. To var izdarīt sakārtojot dalītā īpašuma jautājumus. Par savu lēmumu slēgt pagaidu zemes nomas līgumus uz gadu līdz īpašumu jautājumu sakārtošanai, ir informēti arī potenciālie investori. 

5. Ventspils brīvostas pārvaldes apgalvojums

Lai attīstītu brīvostas industriālo teritoriju, 2020.gadā Ventspils brīvostas pārvalde turpinājusi 3 jaunu ražošanas ēku būvniecību. Šobrīd pabeigta un nodota ekspluatācijā ir 7.ražošanas ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, kur tiks ražoti elektronikas produkti. Drīzumā noslēgsies ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvniecības darbi, kur nomnieks jau pamazām uzstāda iekārtas. Savukārt Ventspils Augsto tehnoloģiju parka 6.ēkai veikta pārprojektēšana, jo tās nomnieks savu biznesa plānu maiņas dēļ atteicās no papildus ēkas nomas esošās darbības paplašināšanai. Finansiālās situācijas dēļ Ventspils brīvostas pārvaldei gan nācās atlikt plānus īstenot 8.ražošanas ēkas būvniecību Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, kam bija piešķirts ES līdzfinansējums 1,5 miljonu eiro apmērā (kopējās ēkas izmaksas būtu vismaz 4,5  miljoni eiro), bet projekts ir gatavības stadijā un var tikt piedāvāts potenciālam investoram, ja vien pašvaldības attieksme šādu iespēju neapdraudētu.”

Atspēkojums

Jaunajai Brīvostas vadībai pagaidām nav ar ko lepoties, minētos trīs ražošanas ēku projektus bija atbalstījusi jau iepriekšējā valde un to būvniecība bija uzsākta. Brīvosta nevarēja apturēt šo projektu realizāciju, jo tās jau bija valsts saistības, kas uzņemtas pret Eiropas Savienību. Šo projektu pārtraukšanas gadījumā Brīvostai nāktos maksāt apjomīgas finanšu korekcijas. Citādi tas diemžēl notika ar Ventspils augsto tehnoloģiju parka (VATP) Nr.8 ēku, kuras projekta pieteikumu arī bija virzījusi iepriekšējā valde. Lai gan projekts bija guvis atbalstu 1,5 milj. EUR apjomā un Dome neatlaidīgi aicināja to realizēt, Brīvosta no šī projekta atteicās. Nelīdzēja arī Domes vēršanās pie Satiksmes un Ekonomikas ministrijas un pilsēta zaudēja vismaz 40 jaunas darba vietas.

6. Ventspils brīvostas pārvaldes apgalvojums

Ventspils brīvostas pārvaldes apgalvojums medijos (22.12.2020.)“Šādas neizprotamas pašvaldības nostājas dēļ šobrīd ir apdraudēti vairāki jauni investīciju projekti, kas attiecīgi ne tikai grauj Ventspils brīvostas un Ventspils pilsētas reputāciju, bet galvenokārt nozīmē atsacīšanos no potenciālām jaunām darbavietām un nodokļu ieņēmumiem valsts un pašvaldības budžetā.”

Atspēkojums

Dome kategoriski noraida viltus ziņu par to, ka nav ieinteresēta investoru piesaistē un jaunu darba vietu radīšanā. Ar savu attieksmi, nerealizējot jau atbalstītu VATP Nr.8 rūpnieciskās ēkas projektu, jaunā Brīvostas valde skaidri parādīja, ka  ražošanas attīstība un jaunu darba vietu radīšana nav tās prioritāte. Tādēļ Dome pieņēma lēmumu izveidot pašvaldības iestādi “Ventspils osta”, kuras viens no darbības mērķiem būs investoru piesaiste un jaunu darba vietu radīšana, izmantojot pašvaldības īpašumā esošās ēkas un zemi.       

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: