Sabiedrībā nereti valda uzskats, ka bērnu lasītprasme būtiski pasliktinās. Lai veicinātu lasītprasmes attīstību un mudinātu lasīt grāmatas, jau vairākus gadus Ventspils 4. vidusskola kā vienu no saviem prioritārajiem mērķiem izvirzījusi šo prasmju veiksmīgu attīstību.

Lasītprasme ir viens no veidiem, kā cilvēks sazinās ar apkārtējo pasauli, tāpēc tas veicina viņa izpratni un pieredzi. Bez šīs prasmes skolēns var pazust plašajā informācijas pasaulē. Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas pamatā attīstās līdz 5. klasei. Protams, lielākoties bērni apgūst lasīšanas pamatus jau krietnu laiku pirms tam, tomēr līdz lasīšanai ar prieku un izpratni ejams grūts ceļš, kuru pieaugušie var palīdzēt veikt. Jau vairākus gadus lasītprasme ir kā prioritārais mērķis 4. vidusskolā. Skolotāji meklē dažādus veidus, kā strādāt ar tekstiem, sadarbojas, dalās veiksmes stāstos. Skolā ir zinoša un atsaucīga bibliotekāre, bērni un skolotāji labprāt apmeklē skolas bibliotēku un tās piedāvātās aktivitātes. Šajā mācību gadā skolā tiek īstenoti vairāki projekti lasītprasmes veicināšanai. Piemēram, pirmklasnieki pirmajā pusgadā skolas bibliotēkā saņēma īpašu grāmatzīmi, kurā par katru izlasīto grāmatu tika iespiests zīmodziņš. Otrklasnieki ir aktīvi iesaistījušies Bērnu žūrijā. Trešklasnieki stāsta par izlasītajām grāmatām klasē, mēģinot ieinteresēt pārējos to izlasīt. Piektās klases skolēni izveidoja interesantu fotoizstādi Es grāmatu pasaulē. Uzdevums bija nofotografēties, attēlojot grāmatas vāku vai papildināt ar savu ķermeni attēlu, kas redzams uz grāmatas vāka.

Aizvadītajā nedēļā Ventas Balss devās uz 4. vidusskolu, lai paviesotos 2. klases latviešu valodas stundā. Vizītes mērķis – pavērot, kā klases skolēni veidos savu Bērnu žūrijas grāmatu TOP3, dalīs vietas un pamatos savus lēmumus. Šogad žūrijas noslēgumā tika aicināti iesaistīties arī vecāki. Ģimene izvēlējās kādu no bērnu žūrijas grāmatām un sagatavoja, viņuprāt, interesantu fragmentu lasīšanai priekšā citiem. Patīkami pārsteidza ne tikai bērnu interese par izlasīto, bet arī vecāku aktīva iesaistīšanās kopīgā grāmatas fragmentu lasīšanā klases priekšā. «Gribam veicināt tādu praksi, ka bērni lasa kopā ar vecākiem. Un varbūt nākošajā gadā arī vecāki piedalīsies sava vecuma grāmatu vērtēšanā. Ģimenes darbs bērna iesaistīšanā lasīšanas procesā ir ļoti nozīmīgs: ir svarīgi kopīgi pārrunāt izlasīto, izanalizēt to, kas konkrētajā grāmatā ir bijis visinteresantākais. Tas palīdz ātrāk apgūt jēgpilnu lasīšanu. Ja no mazotnes pieradina bērnus lasīt, vēlāk lasītprasmes apgūšana ir krietni vieglāka. Mūsu kā skolas uzdevums ir noturēt un attīstīt šo interesi,» uzsver klases audzinātāja Evija Gūtmane, piebilstot, ka arī pašai patīk lasīt brīvajos brīžos un priekšroku labprāt dod stāstiem, kas balstīti uz patiesiem notikumiem. Starp citu, balsojot par interesantāko grāmatu, 2. klase teju vienbalsīgi izvēlējās Rebekas Lukošus grāmatu Nepaklausīgais vectēvs, kas ir sirdssilts un krāsains stāstījums par autores vectētiņu Antonu, kurš dzīvojis Āgenskalnā.

Pētījumi liecina: ja vecākiem ir negatīva noskaņa pret lasīšanu, tad bērnam grūtāk veidojas motivācija lasīt. Vērojot 2. klases stundu, kurā aktīvi darbojās ne tikai skolotāji un skolēni, bet arī viņu vecāki, ir cerība, ka bērnu interese par lasīšanu ir ne tikai iegūta, bet tā tiks arī rūpīgi uzturēta un izkopta. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docētāja, logopēde Egija Laganovska raksturo bērnu lasītprasmi: «Pēdējo gadu pētījumi liecina, ka uz sākumskolu arvien biežāk atnāk bērni ar skaņu izrunas traucējumiem. Kamēr bērns pirmajā un otrajā klasē iet pie logopēda, lai uzlabotu skaņu izrunu, protams, ietekmējoties no tā, lasīšanas prasme pasliktinās. Nereti bērni diezgan ilgi lasa tehniski, neizprotot teksta nozīmi, kas veicina bērnu nevēlēšanos lasīt, jo viņi neuztver uzrakstīto. Tāpēc ir svarīgi strādāt ar bērna izpratni par tekstu, jo tikai jēgpilnai lasīšanai var būt nozīme. Lasītprasme ir iemācīta prasme, kas katru dienu ir jāvingrina. Izpratnes kvalitāte ir atkarīga no tā, ko un kā bērns lasa. Lai rosinātu izpratni par lasīšanu, svarīgi panākt, lai bērna sastapšanās ar pirmajām grāmatām būtu saistoša un interesanta. Lai lasītprasme veiksmīgi attīstoties, ir vajadzīgs pamudinājums, un viens no tiem varēt būt aicinājums izstāstīt par izlasīto draugiem. Arī vienaudža ieteiktā grāmata noteikti varētu mudināt interesi uzzināt ko vairāk par drauga lasīto.»

Skolotājas Ilzes Jermolas ieteikumi jaunāko klašu bērnu ģimenēm:

  • Izvēlieties priekšā lasīšanai grāmatu, kuras lasīšanu varat turpināt nākamajās lasīšanas reizēs. Aizvien pirms lasīšanas atsauciet bērna atmiņā, kas iepriekšējā nodaļā notika. Šāda pieeja attīstīs bērnā izpratni par grāmatu kā veselumu.

  • Regulāra 15 minūšu ikdienas prakse ir pietiekama bērnu lasīšanas prasmes paaugstināšanai.

  • Māciet bērnam atstāstīt lasīto tekstu. Palīdziet stāstīt, uzdodot jautājumus.

  • Mudiniet bērnu izteikt domas par lasīto, pastāstīt saviem vārdiem, par ko bija teksts.

  • Mudiniet un radiniet bērnus apmeklēt bibliotēku (ik pa pāris nedēļām, lai atrastu jaunu lasāmvielu). Bibliotēkā vienmēr ir iespējams atrast jaunākās grāmatas dažāda vecuma bērnu interesēm.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: