Latvijas izglītības iestādēs trūkst pedagogu, un tā tas ir arī Ventspilī. Lai problēmu risinātu, Ventspils izglītības pārvalde sadarbībā ar pašvaldību īsteno vairākas programmas skolotāju piesaistei.

Stipendijas pedagoģijas studentiem

Aizvadītajā gadā pašvaldība apstiprināja jaunu iniciatīvu – stipendijas pedagoģijas studentiem. Uz tām var pretendēt topošie skolotāji, kuri studē pedagoģiju un piekrīt pēc studiju beigšanas strādāt savā specialitātē ne mazāk kā trīs gadus kādā no Ventspils izglītības iestādēm. Izglītības pārvalde, aptaujājot skolu direktorus, apzinājusi, ka tuvākajos gados pilsētā visaktuālākie mācību priekšmeti, kuros būs nepieciešams piesaistīt jaunus skolotājus, ir: matemātika, fizika, sociālās zinības un vēsture, latviešu valoda un literatūra. Šīs prioritārās jomas nupat apstiprinātas arī pašvaldības domes sēdē. Tādējādi tuvākajā laikā tiks izsludināts stipendiju konkurss. Paredzēts, ka divas stipendijas tiks piešķirtas jau drīzumā, bet trīs stipendijas – no šā gada septembra. Katra no ikmēneša stipendijām ir 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

Izglītības iestāžu vadītāji saskata potenciālu arī studentos, kas pilsētas skolā veic pedagoģiskās prakses uzdevumus. Arī viņiem nereti tiek piedāvāta iespēja turpināt darbu skolā vai bērnudārzā. Savukārt Izglītības pārvalde sadarbojas ar Latvijas augstākajām mācību iestādēm, piemēram, ar Daugavpils Universitāti bijušas sarunas par matemātikas skolotāju, bet ar Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāli – par logopēdu piesaisti. Daļēji kompensējot studiju maksu, pašvaldība atbalsta tos pedagogus, kuri ir gatavi apgūt otro specialitāti (piemēram, pirmsskolas skolotājus, kas papildus studē logopēdiju).

Īpaša sadarbība iedibināta ar Liepājas Universitāti, kas izveidojusi studiju grupas Ventspils pedagogiem, kuri vēlas papildus apgūt speciālā pedagoga izglītību. Viena pedagogu grupa mācījās pagājušajā mācību gadā, un arī šogad speciālās izglītības programmu studijās, kas attālināti tiek organizētas piektdienās un sestdienās, piedalās 40 pilsētas skolotāji.

Piedāvājam darbu nozaru speciālistiem

Ministru kabineta noteikumi nr. 569 paredz, ka par skolotāju var strādāt arī speciālisti, kas ieguvuši augstāko izglītību mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un apguvuši vismaz 72 stundu kursu pedagoģijā. Šādā gadījumā darbu skolā iespējams apvienot ar pamatdarbu specialitātē. Jāpiezīmē, ka pirmajā gadā skolas darbā speciālistam palīdzēs arī mentors.

Izglītības pārvalde laipni aicina atsaukties erudītus cilvēkus, kuri apzinās, ka paralēli savam tiešajam darbam varētu un gribētu strādāt arī skolā, piemēram, vienai klasei mācot matemātiku (fiziku, vēsturi, latviešu valodu). Kāds, iespējams, ir gatavs un izjūt aicinājumu vienu stundu nedēļā 7. klases skolēniem mācīt jauno mācību priekšmetu inženierzinātnes. No vienas puses, tas nav daudz – mācīt priekšmetu tikai vienai klasei, taču, no otras puses, arī piecas mācību stundas skolai, kurā pārējie šī priekšmeta pedagogi ir ļoti noslogoti, ir liels atspaids un ieguvums. Savukārt speciālists iegūs iespēju paraudzīties uz skolas dzīvi un mācību procesu no cita skatu punkta, tādējādi bagātinot arī sevi.

Līdzīgu iespēju piedāvā arī izglītības programma Mācībspēks, vien šādā gadījumā pedagoģijas mācības paralēli darbam skolā ilgs divus gadus. Tās piemērotas dažādu nozaru speciālistiem, kuri ir gatavi izaicinājumiem un apņēmušies dziļi un pamatīgi izglītoties un sagatavoties darbam skolā.

Aicinām palīgā kaimiņus

Pašvaldība un tās Izglītības pārvalde apzināti meklē arī profesionālus un kvalificētus pedagogus no citām pašvaldībām. Lai ieinteresētu skolotājus mainīt darbavietu, viņiem tiek piešķirti pašvaldības dzīvokļi un piemaksa pie darba algas. Ir skolotāji, kas dzīvesvietu nemaina, bet piekrīt braukt uz darbu Ventspilī vai vadīt stundas attālināti. Pārventas pamatskolā strādā vairāki skolotāji no citām pašvaldībām. Jau otro mācību gadu vācu valodu māca skolotāja no Talsiem, ceturto gadu skolā strādā sociālo zinību skolotāja no Kuldīgas, otro mācību gadu – speciālās izglītības skolotāja (viņai piešķirts dzīvoklis Ventspilī ), bet kopš šī semestra sākuma ķīmiju skolēniem māca skolotāja no Kuldīgas, bet fiziku – skolotājs no Ventspils novada. Ventspils 2. pamatskolā strādā speciālās izglītības skolotāji no Kuldīgas un Pāvilostas. Savukārt Ventspils 6. vidusskolas tālmācības programmas audzēkņiem stundas attālināti vada skolotājs, kas agrāk bija ventspilnieks, bet tagad pārcēlies uz dzīvi Valmierā.

Izglītības pārvalde cenšas dažādi atbalstīt pedagogus, kuri uzsāk darbu Ventspilī. Pedagogu atbalsta dienests gan jaunajiem skolotājiem - iesācējiem, gan arī pieredzējušiem pedagogiem, kuri iepriekš strādājuši citās pašvaldībās, piedāvā pedagogu profesionālās pilnveides kursus divu gadu garumā. Savukārt programmas VIP akadēmija nodarbībās regulāri pulcējas pedagogi, kuri domā par karjeras izaugsmi un izjūt aicinājumu nākotnē strādāt izglītības iestādes vadības komandā. Tāpat Pedagogu atbalsta dienests sagatavo mācību konsultantus un mācīšanās grupu vadītājus.

Novērtējam un apbalvojam labākos

Ventspils Izglītības pārvalde ne vien domā par to, kā piesaistīt jaunus pedagogus, bet cenšas novērtēt un atbalstīt arī esošo skolotāju ieguldījumu. Pašvaldība ik gadu piešķir motivācijas balvas, novērtējot to pedagogu darbu, kuru audzēkņi uzrādījuši labus rezultātus valsts pārbaudījumos un pilsētas diagnosticējošajos darbos. Arī katra izglītības iestāde iesaka apbalvošanai pedagogus un citus kvalitatīva mācību procesa nodrošinātājus (skolas psihologus, karjeras konsultantus, vadības komandas pārstāvjus u.c.), kas pēdējā gada laikā snieguši nozīmīgu atbalstu audzēkņiem un citiem pedagogiem. Šogad motivācijas balva tiks piešķirta 40 pilsētas pedagogiem.

Šis ir trešais gads, kad pilsētas pedagogiem tiks pasniegta Gada balva izglītībā deviņās nominācijās. Patlaban skolas izvirza savus kandidātus, bet apbalvošanas ceremonija plānota aprīlī.

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Jana Bakanauska akcentē, ka pedagogs ir īpaša profesija – šo darbu var veikt tikai tāds cilvēks, kas jūt šādu aicinājumu un ciena savus skolēnus. Reizēm gadās arī tā, ka cilvēks izmēģina savus spēkus skolotāja darbā, bet saprot, ka nav šai profesijai piemērots. Šobrīd skolās īpaši gaidīti speciālisti, kuri jūt aicinājumu ziedot daļu sava laika un ir gatavi būt kopā ar bērniem un jauniešiem. Šis ir īstais brīdis – jūs esat gaidīti skolā!

Vakances Ventspils izglītības iestādēs
Pirmsskolas izglītības iestādēs:
- pirmsskolas skolotājs – 6 vakances
- logopēds – 2 vakances
- mūzikas skolotājs – 1 vakance

Vispārizglītojošajās skolās:
Pilnas slodzes vakances:
- fizikas skolotājs
- vēstures un sociālo zinību skolotājs
- speciālās izglītības skolotājs
- angļu valodas skolotājs

Mazās vakances ( 2 līdz 15 kontaktstundas nedēļā):
- matemātika – četrās skolās
- inženierzinības – divās skolās
- ķīmija – divās skolās
- fizika
- sports
- dizains un tehnoloģijas
- informātika – divās skolās
- latviešu valoda – trijās skolās
- kora diriģents
- loģika
- robotika
- grāmatvedība
- tiesības
- angļu valoda
- vēsture

Atbalsta personāls
- izglītības psihologs
- logopēds – divās skolās
- karjeras konsultants – divās skolās

Sīkāka informācija: Izglītības pārvaldes mājaslapā vip.ventspils.lv.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: