Projekta PuMPuRS un Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstītie jaunatnes iniciatīvas projekti tiek īstenoti, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, un tie veicina atbalsta aktivitātes jauniešu vidū ārpus formālās izglītības.

2020. gada konkursā atbalstīti pieci projekti, no kuriem viens projekts jau noslēdzies. To īstenoja biedrība ''Izaugsmes matrica'' sadarbībā ar Ventspils 1. pamatskolu, iesaistot 20 jauniešus, kas mācās 7. klasē. Projekta ''Pats sev pavēlnieks'' mērķis bija motivēt jauniešus apgūt sociālās un finanšu pratības kompetences un prasmes, veidot izpratni, kā skolā iegūtās zināšanas pielietot dzīvē. Neformālā vidē ar izglītojošu spēļu un uzdevumu palīdzību projekta ietvaros tika attīstītas jauniešu kompetences - matemātikā, ekonomikā, sociālajās zinībās, komunikācijā, angļu valodā, lai veicinātu viņa piederību sabiedrībai un videi, sekmētu katra jaunieša kā personības izaugsmi, apzinātos savas spējas un talantus, kā arī lai apzinātos sevi kā personību, kurai ir tiesības pieņemt neatkarīgus lēmumus un būt noteicējam savā dzīvē.

Līdz 2021. gada pavasarim turpinās vēl trīs projekti:

- biedrības ''Attīstības fabrika'' projekts “KickOff jauniešu attīstībai”, kas sekmē jauniešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē;

- biedrības ''Jātnieku sporta klubs ''Demora'''' projekts ''Zirgu vienojošais spēks'', kas iesaista jauniešus teatrāla uzveduma veidošanā ar zirgiem, kā arī ar zirgu tēmu saistītu vizuālās mākslas darbu veidošanā;

- biedrības ''5 izaugsmes formulas'' projekts ''Atbalsta nodrošinājums jauniešiem ar ierobežotām iespējām'', iesaistot jauniešus no audžuģimenēm un romu ģimenēm radošās aktivitātēs un sniedzot individuālu atbalstu.

Decembrī tiks uzsākts nodibinājuma ''Ventspils Augsto tehnoloģiju parks'' projekts ''Izzini! Eksperimentē! Radi!'', kura ietvaros jaunieši pilnveidos savu personību un izzinās savas nākotnes karjeras iespējas.

Kopumā šajos projektos plānots iesaistīt ap 120 jauniešus, kuri mācās Ventspilī, tajā skaitā vismaz 30 jauniešus, kas pakļauti mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam. Projektu īstenošanā kā sadarbības partneri iesaistījušās Ventspils 2. vidusskola, 4. vidusskola, 6. vidusskola, 1. pamatskola, Ventspils Jauniešu māja, īstenošanā dalība tiks piedāvāta arī citu skolu audzēkņiem.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: