Tēma: Projekti

 • Bibliotēkā saņemtas jaunas grāmatas 0

  Šajā nedēļā Ventspils bibliotēka saņēma projekta ''Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām'' 2022. gada 2. posma grāmatas.

 • Pretendēs uz finansējumu veloceliņu tīkla paplašināšanai 0

  Ventspils dome nolēma apstiprināt dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (turpmāk - EJZF) Latvijas Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam atklāta projektu konkursa 14. kārtā. Tajā tiks iesniegts projekts ar nosaukumu ''Piekrastes krasta kāpu dabas vērtību saglabāšana, nodrošinot apvienotā gājēju un veloceliņa izbūvi''.

 • Pašvaldības policisti saņems spectērpus 0

  Ventspils Pašvaldības policija Lauku atbalsta dienestā iesniedza projektu ''Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā'', lai pretendētu uz valsts budžeta finansējuma zivju resursu aizsardzības pasākumiem. 11. novembrī Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis iesniegto projektu.

 • Skolēnu pašpārvaldes īstenos idejas iniciatīvā ''Kontakts'' 0

  Septembrī vairākās Ventspils vispārizglītojošas skolās uzsākts projekts iniciatīvas pašpārvalžu atbalstam ''Kontakts'' ietvaros. Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvaldes un to atbalsta personas īstenos aktivitātes, lai sekmētu skolēnu aktīvu pilsonisko līdzdalību, veicinātu skolēnu labbūtību un sniegtu atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

 • Īres nami pagaidām tikai plānos 3

  Pilsētas pašvaldība rīko jaunu īres namu projektu līdzfinansēšanas konkursa kārtu. Konkursa nolikums precizēts, ņemot vērā komersantu viedokļus un vēlmes. Savukārt oktobrī sāksies pieteikumu iesniegšana Altum, lai pretendētu uz īres namu ar zemu īres maksu līdzfinansēšanu no Eiropas programmas. Šajā programmā plāno pieteikties arī pašvaldība.

 • VeA sadarbojas ar KNAB 0

  Ņemot vērā aizvadītajā nedēļā presē izskanējušo informāciju par to, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veicis izmeklēšanas darbības Ventspils Augstskolā (VeA). VeA vadība pilnībā sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm un sniedz tām visu nepieciešamo informāciju, lai process pēc iespējas ātrāk virzītos uz priekšu.

 • Parakstīts līgums par reģenerācijas iekārtu piegādi 2

  Pašvaldības SIA ''Ventspils labiekārtošanas kombināts'' parakstījis līgumu ar SIA ''MONUM'' par iekārtu piegādi no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijai un infrastruktūras izveidi Ventspilī, Talsu ielā 69.

 • Valsts policija iegūst glābšanas piederumu komplektus 0

  Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas projekta LLI-441 ''ONLY SAFE!'' ietvaros iegūst piecus glābšanas piederumu komplektus, kas tiks nodoti lietošanā visiem policijas iecirkņiem Kurzemē, tostarp arī Ventspils iecirknim.

 • Būvēs jaunu ražošanas ēku 9

  Ostu likuma grozījumu spēkā stāšanās ļāvusi Ventspils brīvostas valdei lemt par labu jauna ražošanas ēkas būvniecības projekta īstenošanai Ventspils brīvostas teritorijas lidostas industriālajā rajonā. Tuvākajā laikā plānots noslēgt vienošanos ar pašvaldību par zemes gabala valdījuma maiņu, kas ļaus pašvaldībai projektu īstenot.

 • Izsludina jauniešu brīvā laika pavadīšanas projektu konkursa II kārtu 0

  Kultūras centrs izsludina Ventspils valstspilsētas pašvaldības jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa II kārtu. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils valstspilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību.

 • Sporta projekta konkursā atbalstīti 32 projekti 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā izvērtēti Sporta pārvaldes izsludinātā sporta projektu finansēšanas atklātā konkursā saņemtie 35 projekti. Daļējai finansējuma piešķiršanai no Ventspils pašvaldības tika atbalstīti 32 iesniegtie sporta projekti 18 000,- eiro apmērā.

 • Tiek īstenots projekts «Ventspils - Jauniešiem draudzīga pilsēta» 0

  Ventspils Jauniešu māja šajā gadā īsteno projektu ''Ventspils – Jauniešiem draudzīga pilsēta'', kuras ietvaros ir paredzēts izstrādāt kvalitatīvu un ilgtspējīgu atbalsta programmu darbā ar jaunatni, apzinot un analizējot jauniešu vajadzības, kā arī stiprinot jauniešu līdzdalības mehānismu un starpinstitūciju sadarbību.