Beidzoties mācību gadam un pavasara sesijai augstskolās un tehnikumos, Sociālais dienests aicina jauniešus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, saņemt pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai.

Šāds pabalsts studējošiem jauniešiem tiek nodrošināts jau no 2004. gada. Pabalsta piešķiršanas kārtību regulē Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 9.

Tiesības uz pabalsta saņemšanu ir jauniešiem, kuri: apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās un semestra vidējā aritmētiskā atzīme nav zemāka par 6,5 ballēm; apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās un vidējā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm.

Personai, kas pretendē uz pabalstu, Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā viena mēneša laikā pēc sesijas vai semestra rezultātu apstiprināšanas jāiesniedz iesniegums un mācību iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina sesijas vai semestra rezultātus.

Šajā gadā pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai jau saņēmuši 10 jaunieši par kopējo summu 6061 eiro. Kopumā šajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim ir rezervēti 19 tūkst. eiro.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: