Ventspils pilsētas dome nolēmusi neatbalstīt Ventspils brīvostas pārvaldes šā gada budžeta grozījumu projektu vairākās pozīcijās, liecina pašvaldības domes lēmums.

Ventspils pilsētas dome nolēmusi neatbalstīt kārtējā gada ostas maksas ieņēmumus no kravu apgrozījuma par 3,8 miljoniem eiro jeb 24%, situācijā, kad Ventspils brīvostas pārvaldes aktīvi nav mainījušies kopš budžeta apstiprināšanas brīža. Pašvaldība lūdz Ventspils brīvostas valdei sniegt informāciju, kas tiek veikts, lai veicinātu Brīvostas rīcībā esošo aktīvu efektīvu izmantošanu un brīvostas ieņēmumu pieaugumu.

Pašvaldība neatbalsta arī mārketinga un reklāmas izdevumu samazinājumu nozīmīgos Ventspils pilsētas un sporta pasākumos, kā arī finansējuma samazinājumu nepārtrauktās mērīšanas ierīču monitoringa iekārtām, paredzot turpināt uzsākto smaku un putekļu nepārtrauktās mērīšanas ierīču monitoringa tīkla izveidošanu, proti, vismaz divu jaunu nepārtrauktas smaku kontroles iekārtu un viena jauna putekļu kontroles iekārtas iegādi un uzstādīšanu, tai pat laikā neatsakoties no piedāvātajām putekļu iekārtu ekspressanalīzēm ar mērķi uzlabot operatīvās reaģēšanas iespējas, norādīts domes sēdes protokolā.

Pašvaldība aicina Ventspils brīvostas valdi aizstāt esošo Ventspils brīvostas pārvaldes kredītsaistību nodrošināšanu ar valsts nevis pašvaldības īpašumiem. Pašvaldība lūgusi līdz šā gada 23. aprīlim iesniegt Ventspils pilsētas domei Ventspils brīvostas pārvaldes ilgtermiņa darbības stratēģiju, atspoguļojot spēju segt piesaistītās kredītsaistības un efektīvi apsaimniekot ar 2004. gada 15. marta līgumu valdījumā nodoto pašvaldības mantu.

Pašvaldība neiebilda pārējiem grozījumiem Ventspils brīvostas pārvaldes 2020. gada budžetā, tai skaitā grozījumiem investīciju programmā.

Ventspils pilsētas dome šā gada 16. janvārī saņēma Ventspils brīvostas pārvaldes vēstuli "Par grozījumiem Ventspils brīvostas pārvaldes 2020. gada budžetā", kurā Ventspils pilsētas domei lūgts, ņemot vērā 2004. gada 15. martā starp Ventspils pilsētas domi un Ventspils brīvostas pārvaldi noslēgtā līguma par Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā nodoto Ventspils pilsētas domes pamatlīdzekļu apsaimniekošanas noteikumiem, līdz 17. janvārim saskaņot Ventspils brīvostas pārvaldes 2020. gada budžeta grozījumus.

Domes sēdes protokolā norādīts, ka Ventspils brīvostas pārvaldes 2020. gada budžets tika apstiprināts 2019. gada 22. novembra valdes sēdē, kurā piedalījās gan pašvaldības, gan valsts deleģēti pārstāvji, kopā astoņu valdes locekļu sastāvā.

Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas platība ir 5 786 ha, tai skaitā Ventspils brīvostas teritorijas platība ir 2 451,39 hektāri (ha) jeb 42,36%. Savukārt, Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo zemes gabalu platība Ventspils brīvostas teritorijā ir 1 236,13 ha un papildus vēl ielu teritorijas 83 ha platībā. Tādējādi, Ventspils brīvostas teritorijā, Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā, faktiski atrodas 1 319 ha zemes jeb vairāk kā puse no zemju aktīva, kas sastāda 54% no visas Ventspils brīvostas teritorijas.

Saskaņā ar 2004. gada 15. martā starp starp Ventspils pilsētas domi un Ventspils brīvostas pārvaldi noslēgto līgumu, Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā nodoti Ventspils pilsētas pašvaldības pamatlīdzekļi - gan nekustamie īpašumi, gan kustamā manta - 171 miljonu eiro vērtībā. No tā pašvaldības manta 66 miljonu eiro vērtībā ir izsniegta Ventspils brīvostas pārvaldei kā ķīla ar mērķi piesaistīt kredītresursus infrastruktūras attīstības projektu realizācijai, teikts protokolā.

Laikā, kad pašvaldības manta tika nodota Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā, Ventspils brīvostas pārvalde bija pašvaldības izveidota iestāde, kuras pārvaldību realizēja pašvaldības un valsts deleģēti pārstāvji. Pēc 2019. gada 12. decembrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Likumā par ostām spēkā stāšanās ir būtiski samazinājies pašvaldībai pieejamās informācijas apjoms, kā arī pašvaldībai nav lemšanas tiesību par pašvaldības mantas pārvaldības jautājumiem. Ņemot to vērā, Ventspils pilsētas pašvaldībai ir būtiski gūt pārliecību, ka minētie īpašumi tiek pienācīgi apsaimniekoti un ka Ventspils brīvostas pārvalde spēs segt uzņemtās kredītsaistības, neapdraudot pašvaldības mantu.

Saskaņā ar līgumu, Ventspils brīvostas pārvaldei ir pienākums iesniegt Ventspils pilsētas domei Ventspils brīvostas budžeta projektu, tā grozījumu projektu izvērtēšanai un saskaņošanai. Ventspils brīvostas pārvaldes budžeta projektu var apstiprināt Ventspils brīvostas valde, ja pirms tam saņemts īpašnieka saskaņojums.

Ventspils brīvostas pārvaldes 2020. gada budžeta grozījumu projektā Ventspils brīvostas pārvalde piedāvā samazināt kārtējā gada ostas maksas ieņēmumus no kravu apgrozījuma par 3,8 miljoniem eiro jeb 24% un izdevumus samazināt par 1,4 miljoniem eiro jeb 4%, starpību piedāvājot segt, palielinot kredītsaistību atlikumu par 1,3 miljonu eiro un samazinot naudas līdzekļu atlikumu uz gada beigām par 1,1 miljoniem eiro.

Pašvaldības ieskatā kredītsaistību palielināšana pie plānoto ieņēmumu samazinājuma rada piesardzību par turpmāko Ventspils brīvostas pārvaldes spēju segt uzņemtās kredītsaistības, tādējādi apdraudot ieķīlāto un valdījumā nodoto pašvaldības mantu. To pastiprina fakts, ka Ventspils pilsētas domei situācijā, kad ir tikuši būtiski grozīti normatīvie akti attiecībā uz Ventspils brīvostas pārvaldības modeli, nav pieejama informācija par Ventspils brīvostas pārvaldes vidēja vai ilgtermiņa darbības plāniem, norādīts domes sēdes protokols.

Līdz šim Ventspils pilsētas pašvaldība un Ventspils brīvostas pārvalde aktīvi strādājušas, lai uzņēmumi pilnveidotu piesārņojuma ierobežošanas un monitoringa infrastruktūru un tehnoloģijas, kā arī uzsākušas putekļu (daļiņu PM10 un PM2.5) monitoringa tīkla izveidošanu, uzstādot gan trīs putekļu nepārtrauktās mērīšanas ierīces, gan mērierīces "e-deguns" smaku kontrolei uz dzīvojamās zonas robežām pilsētas kreisajā krastā. Ventspils brīvostas pārvaldes 2020. gada budžeta grozījumu projektā Ventspils brīvostas pārvalde piedāvā atteikties no piecu jaunu putekļu nepārtrauktās mērīšanas ierīces iekārtu iegādes, tā vietā piedāvājot veikt astoņas reizes gadā putekļu iekārtu ekspressanalīzes.

Lasi vēl

Komentāri (2)

  • -1
    ventspilnieks 36,7 24.02.2020, 11:24:07

    Jāizmet brīvosta no pilsētas - lai nav ne pašam ne sašam. Atceramies scenāriju ar Kālija parku :D

  • 0
    Evgueni Romachkine 04.03.2020, 14:54:53

    Свободный порт хочет понизить уровень проверок воздуха с постоянного замера на 8 раз в год. Что тут можно еще добавить, гнать такой "свобоный".

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: