Līdz oktobra vidum Ventspilī, Talsu ielā 69 topošajā no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu stacijā paveikta vairāk nekā puse projektā paredzēto būvdarbu.

PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” un PSIA “Ventspils siltums” sadarbības projekts “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu 69” ir pirmais un pagaidām vienīgais šāda veida vides projekts atkritumu reģenerācijas jomā Latvijā, tādējādi nodrošinot atkritumos esošo energoresursu atgūšanu tautsaimniecības apritē kā siltumenerģiju un elektroenerģiju.

Ventspilī – Ventas labajā krastā (Pārventā) –, līdzās esošajai PSIA “Ventspils siltums” katlumājai aptuveni 7300 m2 plašā teritorijā tiek izbūvēta jauna koģenerācijas stacija no atkritumiem iegūta kurināmā reģenerācijai. Tehnoloģiskās iekārtas paredzētas no sadzīves atkritumiem iegūta, iepriekš speciāli sagatavota kurināmā reģenerācijai, saražojot līdz 1,8 MW elektroenerģiju un 6,5 MW siltumenerģiju. Tādējādi Ventspilī būs iespējams reģenerēt atkritumus, kuru pārstrāde otrreizējās izejvielās nav tehnoloģiski iespējama, bet kuriem ir augsta enerģētiskā vērtība.

Objektā pabeigti zemes darbi, kā arī koģenerācija stacijas ēkas jeb katlumājas, kurināmā noliktavas un dūmeņa pamatu izbūve. Noslēgumam tuvojas apakšzemes darbi ēkām un inženierbūvēm koģenerācijas stacijas teritorijā, ārējo inženiertīklu, ceļu un laukumu izbūve, kā arī katlumājas metāla konstrukciju montāža. Piegādātas kurināmā padeves, katla un kurtuves iekārtas un oderēšanas materiāli. Patlaban objektā tiek turpināti tvaika ģeneratora un tā pelnu savākšanas piltuvju, kā arī kurtuves degkameras montāžas darbi.

Par projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” noslēdzis līgumu ar daudznozaru būvkompāniju SIA “MONUM”, savukārt inženiertehnisko būvuzraudzību īsteno kopuzņēmums PS “LAKALME&CC3”.

Eiropas Savienības direktīvās noteiktie mērķi paredz stingrākas prasības attiecībā uz atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, izvirzot Eiropas Savienības dalībvalstīm līdz 2035. gadam panākt, lai 65% no sadzīves atkritumiem tiktu izmantoti atkārtoti vai pārstrādāti, un tikai 10% no atkritumiem – noglabāti atkritumu poligonos. Nolūkā īstenot prasību izpildi, kā arī lai Ventspils pilsētā veicinātu atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 2018. gada 12. oktobrī pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” investīciju projektu „No atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69”.

PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” projektu realizē sadarbībā ar PSIA „Ventspils siltums”, pamatojoties uz 2018. gada 28. augustā noslēgto sadarbības līgumu. Projekta kopējais investīciju apjoms sastāda 21 919 549 eiro ar pievienotās vērtības nodokli, tajā skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums 9 184 249 eiro apmērā. Projekts atbalstīts 2014.–2020. gada plānošanas periodā Eiropas Savienības fondu atbalsta pro­grammas ietvaros. 

Lasi vēl

Komentāri (18)

 • 0
  Larijs Kukarans 20.10.2023, 13:50:54

  koģenerācija,lai dievs nogrābstās!Kā diena,tā jaunvārdiņi,drīz vairs neviena latviska vārda vairs nebūs!

 • -1
  Barons (Freiherr von ...) 20.10.2023, 15:11:05

  Aiz kō bij vaidziks no jaun celt?
  Būt varet atpirkt no Zaldāt (Soldatenko) tō Pienotav ēk,kō tig ilg tukš stāvejuš.Un tur dedzinat uz Vell paraušan.Tig pieslēgkt pie Siltum-trass,le zinat.

 • 0
  Krišs Daugulis 21.10.2023, 20:51:05

  Šogad decembrī jāpabeidz. Vai pabeigs?!
  Ja ne, līdzfinansējums ies secen, un pašvaldības "ietaupītie" miljoni aizies multibūvnieka kasē, kas atspoguļosies tradicionālajā tarifu celšanā.
  Tādi redz murgi naktī rādījās, ceru ka nepiepildīsies...

 • -5
  Kristiāna 23.10.2023, 14:10:53

  Kas liek domāt, ka nepabeigs? Un kas ir tradicionālā tarifu celšana? Un kāds tarifiem sakars ar būvniekiem?

 • -5
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 23.10.2023, 16:54:58

  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” informē, ka līdz šī gada beigām objektā Talsu ielā 69 plānots pabeigt ēku un inženiertīklu būvniecības darbus, kā arī piegādāt koģenerācijas stacijas iekārtas, bet to montāža, darbības uzsākšana un ieregulēšana turpināsies 2024. gadā.

 • 0
  Krišs Daugulis 24.10.2023, 21:56:35

  Sapnī gan redzēju mistiskus ciparus 31.12.2023
  Bet sapņiem jau nevar ticēt

 • 0
  Doktors 23.10.2023, 11:13:42

  Kurā vietā ir līdzīga šāda tipa koģenerācijas stacija?
  Kur plānots glabāt izdedžus gada laikā saražotos 2362 tonnu apmērā?
  No kurienes paredzēts iegādāties aktivētās olgas pulveri un kur notiks tā utilizācija?
  Vai iekārtas darbības uzraudzīšanai tiks veidotas jaunas štata vietas ar augsti kvalificētu inženieru piesaisti?
  Ar kādām metodēm plāno kontrolēt no Pentuļiem piegādājamo NAIK atbilstību sadedzināšanas iekārtas prasībām, un kā rīkosies situācijā, ja hlora saturs pārsniedz 1% līmeni?

  Kamēr muļķu bars dullināja sabiedrības prātus ar "superkaitīgajiem" vēja parkiem, tikmēr deguna galā mums te būs īsta "elles mašīna" :)

 • -5
  Kristiāna 23.10.2023, 14:13:03

  Ja reiz ir internets un proti rakstīt, tad pamēģini google pameklēt - būs lietderīgāka laika pavadīšana.
  Un gan jau iekārtu uzraudzīšanai tiks veidotas štata vienības ar speciālistiem, pats no sevis jau viss process un iekārtas neuzraudzīsies. Vai Tavs rosinājumus būtu potenciālās darba vietas ventspilniekiem aizstāt ar robotiem?

 • 0
  Doktors 23.10.2023, 14:25:52

  Sāc tik googlēt un gatavot atbildes, tāpat priekšnieks drīz pazvanīs un palūgs to izdarīt haha

 • 0
  Pipars 23.10.2023, 15:21:47

  Cienītā Kristiāna!
  Kāpec gan kàdam būtu kaut kas jagoogle un jāmeklē!
  Ir 5 konkrēti jautājumi un atbildīgajâm personām ir jāsniedz 5 ļoti tiešas un skaidras atbildes.
  Tiešas un skaidras,ar skaitļiem un faktiem.
  Nevis kā ļoti bieži gadās,bla,bla,bla un kautkas par mākoņiem.
  Par to atbildīgās personas saņem konkretu atalgojumu.

 • -4
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 23.10.2023, 17:05:59

  Līdzīgas iekārtas tiek izmantotas citās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā, kā arī Itālijā, Vācijā, Francijā, kur parasti mazas un vidējas jaudas (līdz ~20MW) iekārtas paredzētas enerģijas atguvei no specifiskiem ražošanas atkritumiem vai no atkritumiem iegūta kurināmā. Ventspilī topošās koģenerācijas stacijas prototips un iekārtu piegādātāja references objekts atrodas Celjē, Slovēnijā.
  Kurtuves izdedži ir inerts materiāls, kuru iespējams izmantot kā pildmateriālu ceļu būvē, cementa ražošanā, betona izstrādājumos, un to pagaidu uzglabāšana līdz pārstrādei plānota cieto sadzīves atkritumu poligonā “Pentuļi”.
  Aktīvās ogles un citu nepieciešamo reaģentu piegādi plānots izsolīt iepirkuma konkursa kārtībā – ir apzināti potenciālie piegādātāji gan vietējā tirgū, gan Eiropas un globālā mērogā. Aktīvās ogles atliekvielas tiek savāktas un utilizētas kopā ar pelniem no dūmgāzu attīrīšanas iekārtām. (...)

 • -4
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 23.10.2023, 17:07:47

  (...) Koģenerācijas stacijas darbības nodrošināšanai tiks radītas jaunas darbavietas iekārtu operatoriem un kvalificētiem inženieriem apkopes darbu veikšanai.
  Kurināmā galvenie raksturlielumi, tajā skaitā – hlora saturs, tiks kontrolēts atbilstoši ISO 21640:2021 standartam. Iekārta būs aprīkota ar automātisku dūmgāzu paraugu analizatoru aprīkojumu, regulējamu reaģentu padevi un rezerves degļiem, lai kontrolētu vienmērīgu kurināmā ķīmisko sastāvu un iespējamus īslaicīgus reglamentēto raksturlielumu pārsniegumus. Tādu kurināmā reglamentēto raksturlielumu kā hlora sastāva pārsniegumi izsauc lielāku reaģentu patēriņu un iekārtas sildvirsmu nodilumu, izraisot lielākas ekspluatācijas izmaksas, kas ir pretēji pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” kā jaunās koģenerācijas stacijas operatora saimnieciskajām interesēm.

 • 0
  Pipars 23.10.2023, 15:26:11

  Šeit var palasit par atkritumu dedzinašanas projektu Pierīgā.
  https://www.tvnet.lv/7759971/video-par-pieriga-planoto-atkritumu-dedzinatavu-iedzivotaji-uzzinajusi-neilgi-pirms-apstiprinasanas

 • 0
  Janis Zvejnieks 23.10.2023, 19:31:49

  Tai stacijai, tacu nevaidzes tik operators un inzeniers.Bus tac padom un padoms locekl.Taka komunalnik,dod laicig zinat.Kad vares uz tiem amatiem pieteikties.Lai mans laicig, var kurinataj cader no 1985gad aiznest Irija uz advokat kantor un partulkot to anglisk,uzlikt ziegel,ka es i baigais specuks, a liel pieredz :)))))Taka lai jus zin,ka viens padoms locekls jau i gatavs stradat .

 • 0
  Covid 19-24.ventspils.lv 24.10.2023, 08:22:43

  Kā šī projekta realizācija iedarbosies uz atkritumu apsaimniekošanas izmaksām mums,iedzīvotājiem?Pēc taisnības tām vajadzētu mazināties,jo no atkritumiem taču iegūs kurināmo.
  Un kā ar apkures tarifiem nākotnē?
  Vai tik neiznāks,ka maksāsim divreiz?

 • -2
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 26.10.2023, 16:32:34

  Īstenojot no atkritumiem iegūtā kurināmā koģenerācijas stacijas projektu, nākotnē tiks novērsts potenciālais atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugums. Minētais ir saistīts ar Eiropas Parlamenta apstiprinātajiem noteikumiem, kas paredz, lai līdz 2035. gadam atkritumu poligonos tiktu apglabāti tikai 10% no kopējā radītā sadzīves atkritumu apjoma, un šāds mērķis nav sasniedzams bez atkritumu reģenerācijas. Līdz ar to, ja Ventspilī netiktu realizēts no atkritumiem iegūtā kurināmā koģenerācijas stacijas projekts, atkritumu reģenerācijas pakalpojumu nāktos iepirkt citviet Latvijā, kas, pēc uzņēmuma veiktās finanšu analīzes, būtu ievērojami dārgāk un tādējādi arī ilgtermiņā paaugstinātu atkritumu apsaimniekošanas maksu. Izņēmums ir izmaksas, kuru pieaugumu šobrīd nav iespējams prognozēt, bet kas nākotnē, iespējams, varētu ietekmēt maksu par atkritumu apsaimniekošanu, piemēram, degvielas cenas izmaiņas, elektroenerģijas tarifu sadārdzinājums u.tml.

 • -3
  Evgueni Romachkine 25.10.2023, 12:13:44

  Что можно сказать ? Запах репса в Парвенте и так регулярно присутствуе, выбросы нефтебазы были иногда рекордными...Все вроде было и есть под контролем, теперь ловите еще один подарок..
  То что это отразится на здоровье жителей, можете не сомневаться, то что могли бы построить вне черты города, это однозначно. На фото все и так видно, кто, что и зачем . Было ли согласование с жителями ?

 • 0
  Maris Plumins 30.10.2023, 22:55:01

  Koģenerācija-Patērētājiem piegādājamās siltumenerģijas un elektroenerģijas kopīga ražošana vienā enerģētiskajā iekārtā; salīdzinājumā ar dalīto siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu ievērojami samazina kurināmā patēriņu.(Tezaurs.lv)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: