Lai nodrošinātu Staldzenes stāvkrasta un Ventspils pilsētas pludmales dabas vērtību saglabāšanu un uzlabotu tā pieejamību, kā arī atpūtas zonas infrastruktūru, Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis p.i. ''Komunālā pārvalde'' iesniegto projektu konkursā.

P/i ''Komunālā pārvalde'' ar projektiem ''Dabas vērtību saglabāšana un tūrisma pakalpojuma piedāvājuma paplašināšana, nodrošinot Staldzenes stāvkrasta pieejamību un infrastruktūras pilnveidošanu'' un ''Piekrastes dabas vērtību saglabāšana Ventspils pilsētas pludmalē, pilnveidojot atpūtas zonas infrastruktūru'' piedalījās atklāta projektu konkursa 11. kārtā Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam.

Projektam veiksmīgi startējot konkursā un saņemot Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu, Staldzenē līdz 2022. gadam tiks veikti šādi infrastruktūras labiekārtošanas darbi:
- pie Staldzenes pludmales esošā stāvlaukuma paplašināšana, apgaismojuma ierīkošana un jaunas, lēzenākas pieejas izbūve līdz jūrai;
- divu veloceliņu posmu izbūve – Bangu ielā no Talsu ielas līdz esošajam veloceliņam un no Staldzenes centra līdz stāvlaukumam pie Staldzenes pludmales;
- Jaunupes ielas grants seguma izbūve, lai zvejnieki un glābšanas dienests varētu ērtāk piekļūt jūrai.  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 650 000, t.sk. 90% jeb EUR 585 000 ir Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda finansējums un 10% jeb EUR 65 000 - Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums.

Savukārt Ventspils pludmalē līdz 2022. gadam tiks veikti šādi infrastruktūras labiekārtošanas darbi:
- informatīva tablo ierīkošanu pie Centrālās ieejas ar displejiem gaisa un  ūdens temperatūras atainošanai;
- infrastruktūras atjaunošana un gājēju celiņu (laipu) izbūve pie Dienvidu mola skatu torņa;
- apgaismojuma izbūve pludmales liedaga daļā visā Zilā karoga pludmalē no Dienvidu mola līdz Sērfotāju zonai;
- jaunu papildu atpūtas solu un atkritumu urnu iegāde un uzstādīšana.  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 108 330 , t.sk. 90% jeb EUR 97 497 ir Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda finansējums un 10% jeb EUR 10 833 - Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: