Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī ir viens no vērienīgākajiem projektiem, kāds īstenots pilsētā un kas mainījis ventspilnieku ikdienu īpaši jūtami.

Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu izbūvētie un atjaunotie ūdens un kanalizācijas tīkli, dzeramā ūdens atdzelzošanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas komplekss nodrošinājuši 98,5% Ventspils iedzīvotāju ar iespēju saņemt kvalitatīvus un nepārtrauktus centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Vēl divtūkstošajos gados, pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES), ventspilnieku ierasta ikdiena bija krāna ūdens ar dzelzs piegaršu, brūnganā nokrāsā un ar nepietiekamu spiedienu. Pilsētā uz ielām nereti bija redzamas ūdenssaimniecības uzņēmuma tehniskās vienības, kas remontē kārtējo plīsušo ūdensvadu, līdz ar ko cilvēki bieži saskārās ar ūdens padeves pārtraukumiem un citām neērtībām. Tolaik centralizētos pakalpojumus lielā daļā privātmāju rajonu nemaz nevarēja saņemt, cilvēki ūdeni ņēma no akām vai citiem ūdens ieguves avotiem, bet kanalizācijas notekūdeņus novadīja apkārtējā vidē, par vides aizsardzības jautājumiem nemaz nerunājot. Centralizēti pakalpojumi visā pilsētā bija šķietami nereāls sapnis, jo tam bija nepieciešami milzīgi finanšu ieguldījumi, ko pašvaldība un ŪDEKA pašu resursiem nevarēja atļauties.

Šobrīd, pēc teju 20 gadiem, situācija ir krasi mainījusies – pateicoties realizētajam ES fondu līdzfinansētajam projektam sešās kārtās, centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami teju visā pilsētā, pat attālākos rajonos, piemēram, Krievlaukos. Blīvi apdzīvotie privātmāju rajoni, kā Gāliņciems, Kurpniekciems, Žāžciems/Krēķciems un Pārventā – Čikstiņciems, Jāņciems un Zaķciems, ar centralizētajiem tīkliem tika nodrošināti jau pirmajās trīs projekta kārtās. Turklāt nodrošinātie pakalpojumi ir kvalitatīvi un nepārtraukti – dzeramais ūdens no krāna tiek attīrīts dabiskos procesos un ir tikpat augstas kvalitātes kā veikalos nopērkamais, avārijas ūdensapgādes tīklos notiek reti, ir nodrošināta videi draudzīga notekūdeņu savākšana un attīrīšana.

Varētu šķist, ka, īstenojot toreiz tālo sapni, šobrīd ir izdarīts maksimums, tomēr ŪDEKAI darāmā netrūkst arī šobrīd. Pirmkārt jau, ikdienā ir jāuzrauga dzeramā ūdens ieguves, apstrādes, piegādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas procesi, tāpat jāveic ar ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti un norēķiniem saistītie regulārie pienākumi. Otrkārt, ir pagājuši jau 15 gadi, kopš bez būtiskām problēmām darbojas abi nozīmīgie objekti – dzeramā ūdens attīrīšanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas komplekss, un, lai tikpat kvalitatīvu to darbību nodrošinātu arī turpmāk, atsevišķas no iekārtām jau prasa atjaunošanas darbus. Piemēram, nākamajā ES fondu plānošanas periodā iecerēts pretendēt uz līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksa tehnoloģijas uzlabošanai, kā arī notekūdeņu izvada jūrā rekonstrukcijai. Tāpat darbs notiek pie decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra ieviešanas, kas veicina vides aizsardzības jautājumu risināšanu un motivē tos iedzīvotājus, kuri vēl nav pieslēgušies centralizētajai kanalizācijas sistēmai, spert šo soli.

Pieslēgšanās centralizētajai sistēmai

Kopumā pieejamība centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Ventspilī ir nodrošināta 98,5% iedzīvotāju, un šobrīd sniegtās priekšrocības faktiski izmanto 96,8% iedzīvotāju (96,8% izmanto ūdensapgādi, 96,4% kanalizācijas pakalpojumus). Ar katru gadu rādītāji palielinās, pie kā mērķtiecīgi tiek strādāts, vispirms pašu iedzīvotāju interesēs un labklājības vārdā, kā arī saskaņā ar ES projektu nosacījumiem, kas paredz noteiktā termiņā pievienot pilsētas tīklam mājsaimniecības ar noteiktu skaitu iedzīvotāju.

Visaktīvāk pieslēgšanās pie tīkliem notiek projektu īstenošanas laikā, kad uz šo iniciatīvu mudina arī ŪDEKA, jo šajā periodā ir vienkāršāk un lietderīgāk veikt būvdarbus arī privātā īpašumā. Taču pēdējos gados pilsētas komunikācijām aktīvi pieslēdzas arī iepriekšējos gados izbūvēto ielu iedzīvotāji. Jāatzīmē, ka jaunbūvēm pieslēgšanās centralizētajai sistēmai ir obligāta, un novērots, ka vērā ņemamu daļu pieslēgumu skaita palielinājumu rada tieši šādas ēkas.

Pēdējos piecos gados centralizētajiem tīkliem pieslēgušies vairāk nekā 400 iedzīvotāji (skat. tabulu):

Faktiski pieslēgto iedzīvotāju skaita dinamika no 2015. līdz 2019. gadam – par centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem VENTSPILĪ (% no kopējā iedzīvotāju skaita)

Nr.p.k.

Pakalpojums

2015

2016

2017

2018

2019

1.

ūdensapgāde

96,1%

96,2%

96,4%

96,6%

96,8%

2.

kanalizācija

95,6%

95,7%

96,1%

96,3%

96,4%

Noslēdzoties vērienīgajiem Robežu ielas (Krievlaukos) pārbūves darbiem, pērn tika pabeigta ūdenssaimniecības projekta sestā kārta (būvdarbi notika 2017.–2018. gadā), nodrošinot iespēju pieslēgties pilsētas komunikāciju tīklam Robežu ielā (posmā no Graudu līdz Rotas ielai) esošām 20 privātmājām un arī deviņām mājām Ventspils novada pusē. Pavisam kopā sestajā kārtā tika plānots palielināt faktisko kanalizācijas lietotāju skaitu par 130 iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt centralizēto ūdensapgādi 80 iedzīvotājiem. Atšķirībā no iepriekš realizētām projektu kārtām šoreiz nosacījumi paredz, ka esošām mājsaimniecībām, kas iekļautas projekta teritorijā, piecu gadu laikā no projekta uzsākšanas ir jākļūst par centralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem.

Sestās projekta kārtas gaitā, šī gada beigās, sniegtās priekšrocības izmantojuši jau 116 iedzīvotāju no 130, kas ir 89%, un nākamo divu gadu laikā plānots sasniegt 100% rādītāju izpildi.

Pieslēgšanos tīkliem veicina arī valsts mērogā ieviestā politika par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaiti un sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ar 2019. gadu jaunā kārtība ieviesta arī Ventspilī un attiecas uz apmēram 700 privātīpašumiem. Pašlaik uz aicinājumu vērsties ŪDEKĀ un reģistrēt decentralizēto sistēmu atsaukušies 150 īpašnieki, reģistrā iekļauti 102, bet daļa, kuriem ir iespēja pieslēgt īpašumu kopējam kanalizācijas tiklam, līdz ar jaunajām prasībām pieņēmuši lēmumu nevis veikt ieguldījumus, lai sakārtotu esošo lokālo kanalizācijas sistēmu, bet gan izveidot pieslēgumu pilsētas tīkliem un turpmāk par kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu neraizēties.

Atviegloti nosacījumi pieslēguma izveidei

Pieslēguma izveidei ir nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to visu atbilstoši prasībām parūpēsies ŪDEKA.

Ventspilī ir ieviesti labvēlīgi nosacījumi, lai atvieglotu pieslēgšanās procesu:

  • sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja tehnisko dokumentāciju sagatavot vienkāršoti un operatīvi, turklāt bez maksas;

  • pieejama iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Aptuvenās vidējās pieslēguma izmaksas veido 70 eiro par izbūves metru, plus jāņem vērā situācija ar esošām iekšējām komunikācijām. Parasti, jo tuvāk māja ielai (esošajiem pilsētas tīkliem), jo lētākas pieslēgšanās izmaksas.

Visu par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties ar pašvaldības SIA ŪDEKA Tehnisko daļu, ierodoties personīgi Talsu ielā 65, 2. stāvā, vai zvanot pa tālr. 63607286.

Foto:2018. gadā Robežu ielā no Graudu līdz Rotas ielai tika veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana 1,4 km garumā, ūdensvada tīklu paplašināšana 1,1 km garumā, kā arī izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija.

Apmaksāta informācija

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • -2
    .Barons.. 17.12.2019, 10:30:34

    Es domat tā-kam būt lab Akk,ko izrakt iekš pareiz viet,tam viņ Pieslēgum ne būt vaidzik.
    Un to Zelt,ko izmeļ no Atej-bedr,var brūķet pa lab Mēslojum pēc 3-4 gad.le zinat.Tig vaidzet kārtig ļaut,le sadalities,ik pa kārt jaber Kūdr.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: