Pirmdien, 19. martā, Robežu ielas posmā no Graudu ielas līdz Rotas ielai pašvaldības SIA ŪDEKA uzsākusi ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta nr. 5.3.1.0/16/I/005 ietvaros.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti saskaņā ar darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķi Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas.

Pavisam Robežu ielā plānots izbūvēt 1,4 kilometrus kanalizācijas tīklu, t.sk. spiedvadu 371 metra garumā, ūdensvada tīklus 1,1 kilometra garumā un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju.

Projekta ietvaros ir piesaistīts finansējums arī daļējai seguma atjaunošanai virs izbūvētajām komunikācijām, bet pilna ielas posma pārbūve tiks veikta sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi Komunālā pārvalde Eiropas Savienības projekta Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī ietvaros.

Iepirkuma procedūras rezultātā tiesības veikt būvdarbus ieguvusi SIA Ostas celtnieks, bet tiesības veikt būvuzraudzības pakalpojumus piešķirtas SIA Lakalme.

Sākotnēji būvdarbi notiks ielas posmā no Rotas ielas virzienā uz Ventspils pilsētas pusi, kur tiks uzsākta jaunā kanalizācijas spiedvada izbūve. Šobrīd satiksmes ierobežojumi ar papildu regulējumu vēl netiek ierīkoti, bet vēršam autovadītāju uzmanību uz to, ka minētajā Robežu ielas posmā no Rotas ielas līdz Stabu ielai tiks īslaicīgi norobežota būvdarbu zona, lai pie brauktuves labajā pusē varētu notikt jauno komunikāciju izbūve. Pašreiz tiek plānots, ka būvdarbi Robežu ielā noritēs līdz oktobra sākumam, bet objekts ekspluatācijā ir jānodod līdz šā gada 5. decembrim.

Atšķirībā no iepriekš realizētajiem šī projekta īstenošanas nosacījumi paredz, ka visām esošajām mājsaimniecībām, kur tiks izbūvēti jaunie tīkli, 5 gadu laikā no projekta uzsākšanas ir jākļūst par centralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņēmējām, noslēdzot atbilstošu līgumu ar pašvaldības SIA ŪDEKA. Tāpēc pašvaldības SIA ŪDEKA aicina šo mājokļu īpašniekus vērsties uzņēmuma Tehniskajā daļā, lai uzzinātu plašāku informāciju par pieslēgšanās iespējām. Informējam, ka aprīlī pašvaldības SIA ŪDEKA plāno rīkot iedzīvotāju informācijas dienu par iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, sniedzot iespēju iedzīvotājiem gūt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 870 330 eiro, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām ir 335 472 eiro, pašvaldības SIA ŪDEKA līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām – 172 891 eiro, neattiecināmajām izmaksām – 210 918 eiro, PVN segšanai – 151 049 eiro.

Pēc projekta VI kārtas īstenošanas ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība palielināsies līdz 98,5% no Ventspils iedzīvotāju skaita.

Foto: Sākotnēji būvdarbi notiks ielas posmā no Rotas ielas virzienā uz Ventspils pilsētas pusi.

Lasi vēl

Komentāri (8)

 • 0
  No malas 19.03.2018, 14:33:36

  Tātad jāpieslēdzas pie pilsētas kanalizācijas būs obligatoriski?
  Kādas soda sankcijas paredzētas par atteikšanos?

 • -4
  PSIA_UDEKA 03.04.2018, 11:16:32

  Ūdenssaimniecības attīstības projektos, kas uzsākti no 2017.gada, Eiropas Komisija, atšķirībā no iepriekšējiem ES fondu plānošanas periodiem, ir izvirzījusi prasību, ka pieslēgšanās centralizētiem kanalizācijas tīkliem ir ne tikai kā iedzīvotājiem nodrošināta iespēja, bet arī tiek realizēta dzīvē.
  Pašvaldībām atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir jāizdod saistošie noteikumi, kuros būs noteiktas parsības gan pieslēgumu izveidei pie centralizētajiem tīkliem, gan arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei un apsaimniekošanai.

 • -4
  PSIA_UDEKA 03.04.2018, 11:16:48

  Decentralizētas sistēmas, kuras rada piesārņojumu apkārtējai videi pastāvēt vairs nevarēs, jo atbilstoši normatīvajiem aktiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam jānodrošina, ka neattīrīti vai nepietiekami attīrīti notekūdeņi vidē netiek novadīti. Ja decentralizētā kanalizācijas sistēma to šobrīd nespēj nodrošināt, tad sistēmas īpašnieks vēlākais līdz 2021.gada 31.decembrim veic nepieciešamās darbības, lai sakārtotu savā īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas darbību un atbilstību.
  No 2022.gada 1.janvāra nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par to, lai tā īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma darbotos atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Šobrīd arī Ventspils pašvaldība ir uzsākusi darbu pie šiem noteikumiem, noteikumu izstrādes gaitā arī tiks vērtēts, kādas konkrētas prasības tiks izvirzītas attiecībā uz pieslēgumiem ūdevsanda un kanalizācijas tīkliem, kā arī decentralizētajām kanalizācijas sistēmām atbilstoši normatīvajam deleģējumam.

 • 0
  LapinsA 19.03.2018, 15:28:16

  Nekad nekas nav bijis piespiedu kārtā. Negribi, nepiesakies.

 • 0
  No malas 19.03.2018, 16:45:09

  No raksta šāda varbūtība izriet.Nezinu,varbūt nepareizi sapratu?

 • 0
  Simia 19.03.2018, 22:57:54

  Būtu jauki, ja blakus, uz Vidusceļa, tām 10 mājām ar būtu iespēja izmantot pilsētas ūdeni.

 • -3
  PSIA_UDEKA 03.04.2018, 11:17:07

  Informējam, ka ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Vidusceļa posmā no Graudu līdz Rotas ielai tuvākajos gados netiek plānota, un tas šobrīd nav paredzēts Ventspils pilsētas attīstības plānošanas dokumentos (līdz 2020.gadam).
  Nākotnē jauno tīklu izbūve lielā mērā būs atkarīga no tā, vai būs iespējams piesaistīt ES finansējumu ūdenssaimniecības nozares attīstībai.

 • -1
  asd. 03.04.2018, 11:59:06

  Es nevienu pārbaudītāju savā īpašumā iekšā nelaižu-kas izkontrolēs "decentralizēto" atejas bedri?
  Kad bedre pilna,pārceļ būdiņu uz citu vietu un iepriekšējo aizber ar kūdru.Pēc gadiem varēs grābt ārā organisko mēslojumu.
  Vienkārši jāiekārtojas tā,lai atejas bedres būtu pēc iespējas tālāk no akas,kam gruntsgabala izmēri to atļauj,viss štokos.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: