Tēma: Cimdiņš

  • Pašvaldība iesniegusi projekta pieteikumu ģimeņu atbalstam 1

    Ventspils pilsētas pašvaldība Valsts reģionālās attīstības aģentūrai iesniedza projekta pieteikumu valsts budžeta finanšu līdzekļu piesaistei projektam “Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un integrētas sabiedrības izpratnes veicināšana Ventspils pilsētā”.