Tēma: Postījumi

  • Veiks bebru skaita ierobežošanas pasākumus 16

    Ventspilī konstatēti bojājumi, kurus radījuši bebri, piemēram, izpostīti koku un krūmu stādījumi, aizsprostoti meliorācijas grāvji un kanāli, kas rada teritorijas applūšanas draudus.