Nolūkā nodrošināt videi draudzīgu, vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, atjaunojot degradēto teritoriju Maurciemā, pilsētas dome apstiprināja Nacionālās nozīmes Ventspils industriālā parka attīstības stratēģiju, kā arī uzdeva pašvaldības iestādei “Ventspils osta” iesniegt projektu “Nacionālas nozīmes industriālā parka izveide Ventspilī”.

Projektu iesniedza Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā, lai pretendētu uz Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīciju plāna paredzētajām investīcijām. Projekta “Nacionālas nozīmes industriālā parka attīstība Ventspilī” ietvaros plānots īstenot Industriālā parka attīstības 1. kārtu zemes gabalā Kurzemes ielā 83, Ventspilī.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu, investējot Atveseļošanas fonda finansējumu 80 000 000 EUR apmērā, Latvijā ir plānots izveidot vismaz vienu nacionālās nozīmēs industriālo parku katrā plānošanas reģionā, izņemot Rīgas plānošanas reģionu.

27. jūnijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir informējusi Ventspils valstspilsētas pašvaldību par savu lēmumu apstiprināt projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes industriālā parka izveide Ventspilī”, savā lēmumā informējot arī par nosacījumiem, kas vēl jāizpilda saistībā ar projekta pieteikumu, turpmākai līdzfinansējuma saņemšanai 10 miljonu eiro apmērā.

Industriālā parka izveides 1. kārtu plānots realizēt no 2023. līdz 2025. gadam par kopējo summu gandrīz 17 miljoni eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir turpat 12,8 miljoni eiro, t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansējums projekta īstenošanai plānots nedaudz vairāk kā 78% jeb 10 miljonu eiro apmērā. Projektā plānots piesaistīt investorus ar kopējo komersantu nefinanšu investīciju apjomu vismaz 85 milj. eiro, kā arī radīt aptuveni 150 jaunas darba vietas ar darba samaksu virs vidējās algas nozarē.

Plānots, ka topošā industriālā parka teritorijā Pārventā darbosies tehnoloģiski inovatīvi uzņēmumi, kas ražošanas procesa nodrošināšanai izmantos atjaunojamo enerģiju. Kopumā Industriālā parka attīstībai vairākās kārtās paredzēta aptuveni 525 ha liela platība, kas sadalīta trīs funkcionālās zonās – augsto tehnoloģiju ražošanas, zaļo tehnoloģiju ražošanas un zaļās enerģijas zona.

Industriāla parka izveides 1. kārtas būvniecības darbi tiks uzsākti jau šogad, būvniecību plānots pabeigt līdz 2025. gada beigām. Šajā laikā paredzēts izbūvēt industriālā parka darbības uzsākšanai nepieciešamo infrastruktūru – Celtnieku ielas pagarinājumu, savienojot to ar Kurzemes ielu, iekšējās teritorijas Kurzemes ielā 83 ceļu posmus, publiskos stāvlaukumus, kā arī ūdensvada un kanalizācijas tīklus, siltumtrases un elektroenerģijas tīklus. Tāpat projekta ietvaros plānots uzbūvēt vienu ražošanas ēku 4000 m2 platībā.

Projekta ietvaros ar būvniecību saistītās pasūtītāja funkcijas veiks Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”, savukārt pašvaldības SIA “Ūdeka” un pašvaldības SIA “Ventspils siltums” piedalīsies projektā kā sadarbības partneri.

Lai varētu īstenot šādu nacionālas nozīmes industriālā parka projektu, pašvaldībai līdzfinansējuma nodrošināšanai būs nepieciešams kredīts.

Nacionālas nozīmes industriālam parkam Ventspilī ir liela nozīme pilsētas ekonomikas attīstībā. Britu laikraksta “Financial Times” izdevums “FDI Intelligence” publicējis pētījumu “Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni 2023”, kurā Ventspils ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģija atzīta par otru labāko Eiropā mikropilsētu kategorijā.

Lasi vēl

Komentāri (3)

 • 0
  Kriska 30.06.2023, 17:27:04

  Vai būs kāda kompensācija mazdārziņu īpašniekiem?

 • -1
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 03.07.2023, 17:24:17

  Atbild: p.i. “Ventspils osta”
  Līdz ar Nacionalās nozīmes industriālā projekta realizācijas uzsākšanu zemes gabalu nomnieki, kuru mazdārziņus skars Celtnieku ielas jaunā posma izbūve, tiks personīgi informēti par turpmakajām norisēm saistībā ar zemes nomas līgumiem un zemes gabalu turpmāko iespējamo izmantošanu.
  Perspektīvās Celtnieku ielas teritorijā ietilpst sekojošas 27 valstij piekritīgas zemes vienības:
  Celtnieku iela 43 k-59, kadastra apzīmējums 2700 027 0173;
  Celtnieku iela 43 k-69, kadastra apzīmējums 2700 027 0360;
  Celtnieku iela 45, kadastra apzīmējums 2700 027 0207;
  Mauri-080, kadastra apzīmējums 2700 033 0504;
  Mauri-081, kadastra apzīmējums 2700 033 0505;
  Mauri-082, kadastra apzīmējums 2700 033 0506;
  Mauri-083, kadastra apzīmējums 2700 033 0507;
  Mauri-084, kadastra apzīmējums 2700 033 0508;
  Mauri-085, kadastra apzīmējums 2700 033 0509;
  Mauri-091, kadastra apzīmējums 2700 033 0515;
  Mauri-092, kadastra apzīmējums 2700 033 0516;

 • -1
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 03.07.2023, 17:24:32

  Mauri-093, kadastra apzīmējums 2700 033 0517;
  Mauri-094, kadastra apzīmējums 2700 033 0518;
  Mauri-095, kadastra apzīmējums 2700 033 0519;
  Mauri-096, kadastra apzīmējums 2700 033 0520;
  Mauri-097, kadastra apzīmējums 2700 033 0521;
  Mauri-098, kadastra apzīmējums 2701 033 0522;
  Mauri-099, kadastra apzīmējums 2702 033 0523;
  Mauri-105, kadastra apzīmējums 2700 033 0530;
  Mauri-106, kadastra apzīmējums 2700 033 0531;
  Mauri-107, kadastra apzīmējums 2700 033 0532;
  Mauri-108, kadastra apzīmējums 2700 033 0533;
  Mauri-109, kadastra apzīmējums 2700 033 0534;
  Mauri-129, kadastra apzīmējums 2700 033 0554;
  Mauri-130, kadastra apzīmējums 2700 033 0555;
  Mauri-131, kadastra apzīmējums 2700 033 0556;
  Mauri-132, kadastra apzīmējums 2700 033 0557.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: