Tēma: Pašvaldība

 • Piešķirs pabalstu absolventiem 0

  Ventspils pašvaldība sniegs materiālu atbalstu vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klašu absolventiem – bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kā arī trūcīgiem un maznodrošinātiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, lai palīdzētu sagatavoties skolas izlaidumam.

 • Apbalvoti Ventspils labākie skolēni un skolotāji 0

  Mācību gada noslēgumā Ventspils pašvaldība turpina tradīciju un pateicas skolēniem un skolotājiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos, skatēs un sporta sacensībās.

 • Uzsāk iekšpagalma labiekārtošanas darbus Embūtes ielā 0

  Ventspilī turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana. Ar Ventspils pašvaldības finansējumu un līdzfinansējuma atbalsta programmu šogad tiek uzsākti jau ceturtās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšpagalma labiekārtošanas darbi, šoreiz Embūtes ielas 49 iekšpagalmā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Embūtes ielā 51.

 • Pasniegs Inovācijas fonda balvas 0

  Lai godinātu 90 skolēnus, kuri aizvadītajā mācību gadā guvuši panākumus starptautiska, valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un sacensībās, kā arī pateiktos 66 pedagogiem, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā, pirmdien, 27. maijā, Jaunrades namā tiks pasniegtas Izglītības inovācijas balvas.

 • Uzsāks iekšpagalma labiekārtošanas darbus Inženieru ielā 81 0

  Ventspilī turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana. Ar Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu šogad tiks uzsākti jau trešās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšpagalma labiekārtošanas darbi, šoreiz Inženieru ielā 81.

 • Būvēs disku golfa laukumu 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Ekonomikas un budžeta komisija atbalstījusi projekta “Disku golfa laukuma izveide Saules ielā 145/149, Ventspilī” īstenošanu, paredzot šogad Ventspilī izbūvēt brīvpieejas disku golfa laukumu.

 • Ukrainas civiliedzīvotājiem vairs neizsniegs bezmaksas braukšanas kartes 6

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome jau 2022. gada pavasarī, reaģējot uz Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā, pieņēma lēmumus par palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Viens no lēmumiem bija par apmaksātām braukšanas kartēm Ukrainas civiliedzīvotājiem noteiktam braucienu skaitam Ventspils pilsētas sabiedriskajā transportā.

 • Godināti Ventspils lielākie nodokļu maksātāji 0

  Piektdien, 26. aprīlī, svinīgā ceremonijā zinātnes centrā VIZIUM, Ventspilī tika godināti komersanti, kas 2023. gadā veikuši lielākos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus par Ventspilī deklarētajiem darbiniekiem, kā arī lielākās nekustamā īpašuma nodokļa iemaksas Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžetā.

 • Uzsākti iekšpagalma labiekārtošanas darbi Ugāles ielā 19 0

  Ventspilī turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana. Ar Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu šogad uzsākti jau otrās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšpagalma labiekārtošanas darbi, šoreiz Ugāles ielā 19.

 • Aizvadīta pavasara koku stādīšanas talka 0

  Ceturtdien, 25. aprīlī, Ventspilī aizvadīta tradicionālā koku stādīšanas talka, kuras laikā kopīga darba rezultātā pilsēta papildināta ar 37 jauniem dekoratīvo koku stādījumiem.

 • Pludmali gatavo peldsezonai 0

  Straujiem soļiem tuvojas 15. maijs - oficiālais peldsezonas sākums. Lai pludmale būtu gatava un varētu uzņemt visus apmeklētājus, nodrošinot Zilā karoga pludmalei atbilstošus apstākļus, ir uzsākta Ventspils pludmales sagatavošana peldsezonai.

 • Pašvaldība piešķir finansējumu jauniešu nodarbinātībai vasarā 0

  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu piešķirt pašvaldības finansējumu 85 612,00 EUR apmērā, atbalstot Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) organizēto pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

 • Uzlabos Staldzenes ielu un piekļuvi Būšnieku ezeram 0

  Nolūkā pilnveidot Ventspils publisko infrastruktūru, dome pieņēma lēmumu atbalstīt Ventspils Komunālās pārvaldes sagatavotā projekta “Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras pilnveidošana un vides pieejamības uzlabošana Staldzenes ielā” (turpmāk Projekts) iesniegšanu Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda projektu iesniegumu atlasei.