Tēma: Pašvaldība

 • Aizsargājot bērnu mantiskās tiesības 0

  Viena no Bāriņtiesas funkcijām un pienākumiem – prioritāri nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību normatīvo aktu paredzētajos gadījumos. Plašāk par to stāsta Ventspils pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētājs Ervins Alksnis.

 • Parakstīts sadraudzības līgums ar Vinnicas pilsētas domi 0

  14. septembrī, attālinātā formātā uz tikšanos pulcējās Ventspils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji un Vinnicas pilsētas domes pārstāvji. Sarunas mērķis bija pārrunāt abu pilsētu sadarbības virzienus, kā arī parakstīt Sadraudzības līgumu starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību un Vinnicas pilsētas domi.

 • Īres nami pagaidām tikai plānos 3

  Pilsētas pašvaldība rīko jaunu īres namu projektu līdzfinansēšanas konkursa kārtu. Konkursa nolikums precizēts, ņemot vērā komersantu viedokļus un vēlmes. Savukārt oktobrī sāksies pieteikumu iesniegšana Altum, lai pretendētu uz īres namu ar zemu īres maksu līdzfinansēšanu no Eiropas programmas. Šajā programmā plāno pieteikties arī pašvaldība.

 • Palielina sociālās palīdzības saņemšanas ienākumu līmeņus 2

  Otrdien, 30. augustā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma palielināt ienākumu līmeņus pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai pensionāriem un personām ar invaliditāti. Lēmums pieņemts, lai augstāk minētās personas pēc pensiju indeksācijas nezaudētu piešķirtos pašvaldības pabalstus.

 • Noslēgusies iekšpagalma labiekārtošana Šķērsu ielā 1A 0

  Ar Ventspils domes finansiālu atbalstu ir noslēgušies būvdarbi objektā ''Iekšpagalma seguma pārbūve Šķērsu ielā 1A pie daudzdzīvokļu mājas Siguldas ielā 14, Ventspilī, 1. kārta'', informē Ventspils Komunālā pārvalde.

 • Sveikti Gada skolēni 0

  Livonijas ordeņa pilī tika apbalvoti 2021./2022. mācību gada labākie vidusskolu absolventi, kuriem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš svinīgā atmosfērā pasniedza Ventspils pilsētas Izglītības inovācijas balvas.

 • LLPA lūdz valdību bēgļu jautājumu neatstāt uz pašvaldību pleciem 0

  Lai arī Ukrainas bēgļu skaits Latvijā turpina pieaugt, no 1. jūlija tiek samazināts valsts atbalsts no kara bēgošo Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai. Tā rezultātā bēgļu mājokļu jautājums palicis lielākoties uz pašvaldību pleciem, kurām pašām jārod resursi, lai nodrošinātu bez pajumtes palikušajiem cilvēka cienīgus apstākļus.

 • Fiziskas personas aicinātas pieteikties ukraiņu izmitināšanas atbalstam 1

  Lai sniegtu atbalstu mājsaimniecībām, kuras savā mājoklī bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri pagaidu mājvietu atraduši Ventspilī un pagaidām nevar atgriezties savās mājās Ukrainā kara dēļ, ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu par periodu līdz 90 dienām, saņemot atlīdzību 100 eiro apmērā mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro apmērā mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 eiro apmērā mēnesī.

 • Skolu absolventiem piešķirs pabalstu 5

  Lai atbalstītu vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klašu absolventus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm kā arī bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, Ventspils pašvaldība izmaksās pabalstu.

 • Aicina ventspilniekus piedalīties konkursā «Pilsētas rota 2022» 0

  Daiļdārznieku īpašnieki un komersanti tiek aicināti piedalīties gada zaļākajā konkursā ''Pilsētas rota 2022'', kurā jau 22. gadu pēc kārtas atzinīgi tiek novērtēti Ventspils skaistākie un sakoptākie dārzi un komersantu publiskās ārtelpas teritorijas.

 • Apbalvo skolēnus un pedagogus 0

  Vakar Livonijas ordeņa pilī skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs tika pasniegtas Ventspils pilsētas Izglītības inovācijas balvas 2022.