Skolotāja Aija Bumbiere (11.10.1933-28.12.2020) Ventspils Mūzikas vidusskolā nostrādāja 47 gadus, mācīdama latviešu valodu, literatūru, vēsturi, estētiku, pedagoģiju, psiholoģiju, runas kultūru, veica audzināšanas darbu, vadīja literatūras mīļotāju pulciņu, organizēja dažādus interesantus kultūras pasākumus.

Daudzi bijušie skolnieki ir pateicīgi par viņas veikumu personības izaugsmē, arī skolas absolvents, ievērojamais tēlnieks Pauls Jaunzems, kurš piekrita veidot skolotājai kapa pieminekli. Piemineklis tiks uzstādīts Bumbieru ģimenes kapavietā Ventspils Meža kapos, skulpturāli iecerēts kā asns, veidots no somu granīta, un plāksnes daļā tiks iegravēti A. Bumbieres, viņas māsas un mātes dzīves dati. Tēvam aktierim Ģirtam Bumbierim jau ir uzstādīta Teātra biedrības dāvāta marmora plāksne. Piemineklis atradīsies pretī vietai starp tēva un mātes kapu kopām, kur tika paglabātas skolotājas un viņas māsas Intas pelnu urnas. Pieminekļa atklāšana varētu notikt vasaras sākumā.

Pieminekļa izmaksas ir 2000 eiro.

Ziedojumus var pārskaitīt Swedbank kontā:
SILVIJA PĒDIŅA
p.k. 041158-11654
Konts: LV87HABA0551052557319
Mērķis ''Ziedojums A.Bumbieres kapa pieminekļa izveidei''

Lasi vēl