Senāts atstāja spēkā Kurzemes apgabaltiesas spriedumu – piedzīt no biedrības ''Hokeja klubs ''Venta 2002'''' neatbilstoši izlietotos Ventspils valstspilsētas pašvaldības finanšu līdzekļus un tiesāšanas izdevumus vairāk kā 20 tūkstošu eiro apmērā.

Senāta Civillietu departaments 2021. gada 20. decembrī atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību par biedrības ''Hokeja klubs ''Venta 2002'''' kasācijas sūdzību Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes ''Ventspils Sporta pārvalde'' prasībā pret biedrību hokeja klubu par neatbilstoši izlietoto Ventspils valstspilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu 16830 EUR apmērā un tiesāšanās izdevumu piedziņu.

2021. gada 10. februārī Kurzemes rajona tiesa nosprieda piedzīt no biedrības nepamatoti izlietoto pašvaldības finansējumu 16 830 EUR apmērā, kā arī tiesāšanās izdevumus 1883,61 EUR apmērā, kopā 18 713,61 EUR. Tiesas nolēmumu biedrība ''Hokeja klubs ''Venta 2002'''' pārsūdzēja.

Kurzemes apgabaltiesa savā 2021. gada 6. oktobra spriedumā konstatēja, ka biedrība 2020. gada 10. jūnijā Sporta pārvaldei iesniegtajā pārskatā atzinusi piešķirtā finansējuma neizlietoto summu 16830 EUR apmērā. Tāpat tiesa secināja, ka par šīs summas izlietojumu biedrība nav iesniegusi atskaites saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Arī Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 2021. gada 6. oktobrī nosprieda prasību apmierināt un piedzīt no biedrības par labu Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei ''Ventspils Sporta pārvalde'', pamatojoties uz 2019. gada 30. decembra trīspusējo sadarbības līgumu Nr.124 izmaksāto un neizlietoto finansējuma daļu 3065 EUR un, pamatojoties uz 2020. gada 10. februāra trīspusējo sadarbības līgumu Nr.32 izmaksāto un neizlietoto finansējuma daļu 13 765 EUR, kā arī tiesāšanās izdevumus 3304,68 EUR apmērā.

Par otrās instances tiesas spriedumu biedrība ''Hokeja klubs ''Venta 2002'''' iesniedza kasācijas sūdzību.

AT senatoru kolēģija konstatēja, ka kasācijas sūdzībā minētie argumenti nerada acīmredzamu pamatu uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā.

Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Tas nozīmē, ka biedrībai ''Hokeja klubam ''Venta 2002'''' 10 dienu laikā līdz 2021. gada 30. decembrim bija jāatmaksā pašvaldībai 16 830 EUR un tiesāšanas izdevumi 3304,68 EUR. Ja biedrība tiesas spriedumu labprātīgi neizpilda, pašvaldībai ir tiesības nodot piedziņu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Lai nodrošinātu iespēju Ventspils bērniem un jauniešiem nodarboties ar hokeju, pašvaldība kopš 2011. gada privātajam hokeja klubam ''Venta 2002'' piešķīrusi finansējumu 1 200 000 EUR apmērā. Tā kā biedrības valde klaji ignorēja Sporta pārvaldes aicinājumu atskaitīties par 2020. gada pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu un neatgrieza neatbilstoši izlietoto naudu, pašvaldības finansējuma atgūšanas nolūkā tika pieņemts galējais lēmums – celt prasību un piedzīt tiesas ceļā nepamatoti izlietoto pašvaldības finansējuma daļu 16 830 EUR apmērā.

Tiesas spriedums norāda, ka hokeja kluba iepriekšējās un līdzšinējās atbildīgās amatpersonas Aivis Landmanis un Uldis Kristiņš pašvaldības piešķirto finansējumu izlietojušas nesaimnieciski un neatbilstoši līguma nosacījumiem.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 49. panta pirmo daļu, tieši valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti biedrībai viņu vainas dēļ. Tāpat minētā likuma 49. panta otrā daļa paredz, ka biedrība var celt prasību personīgi pret pašiem valdes locekļiem par šādiem zaudējumiem.

Lasi vēl

Komentāri (4)

 • -4
  Andris Lapukoks 04.01.2022, 10:06:11

  Diez A.Landmanis nokārtoja savus vecos parādus vēl vecajā gadā , vai tomēr pārnesa uz 2022 gadu ? Varbūt var melīgiem rakstiem Meroni lapelēs būs ko nopelnījis?

 • -4
  Staķis 04.01.2022, 13:47:48

  Domā vēl nāk stipendija, kopš ventspilnieki viņu izraidīja no Ventspils domes sastāva par bezdarbību un ilggadēju nekā nedarīšanu?

 • -3
  SportaFans 04.01.2022, 14:43:30

  Būtu mierīgi par visu vienojušies ar pašvaldību un jauno klubu nevis te šitādu farsu taisījuši. Kā venta varēja iedomāties, ka viņiem ir kaut kādas iespējas pierādīt, ka domei nav taisnība ja jau nav to papīru, kur var redzēt kur nauda palika?
  Nesmuki mnesmuki kungi beidza visu šo lietu. Bet bija daudz kas labs izdarīts. Kapēc vajadzēja to visu ar melnu krāsu saķēpāt.

 • -1
  корумпант 05.01.2022, 08:33:52

  Paskaties, kas ir biedrības vadītājs. Vairāku gadu garumā manipulējis ar ideju - tas viss bērniem...

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: