Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir veikusi pētījumu ''Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings. Valsts iestāžu vērtējums un valsts iestāžu E-indekss'', kura ietvaros Ventspils pilsēta saņēma visaugstāko rezultātu E-indeksā pašvaldību nacionālas nozīmes attīstības centru grupā.

''E-indekss'' ir digitālās vides brieduma novērtējums valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbā un pakalpojumu nodrošināšanā:

- sniedz faktos balstītu novērtējumu, cik aktīvi un atbilstoši iestādes un pašvaldības pielieto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
- mēra gan valsts iestāžu progresu elektroniskās pārvaldes principu ieviešanā, gan valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu lietotāju vērtējumu un pieredzi.

''E-indeksa'' kandidāti pašvaldību nacionālas nozīmes attīstības centru grupā tika vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

- vispārējā informācija par pašvaldību;
- saziņa ar sabiedrību un līdzdalība;
- klientu apkalpošana un atbalsts;
- atvērto datu pieejamība;
- pakalpojumu nodrošināšana;
- pašvaldības iekšējie procesi un starpiestāžu sadarbība.

2017. gadā Ventspils pilsēta saņēma pirmo vietu Lattelecom un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciētajā Latvijas digitālās vides mērījumā ''Latvijas e-indekss'', par augstāko rezultātu Digitāli attīstītāko pašvaldību nominācijā reģionālo pilsētu kategorijā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: